HP LaserJet 4350 Printer series - Kaksipuolisen tulostamisen asetteluvaihtoehdot

background image

Kaksipuolisen tulostamisen asetteluvaihtoehdot

Alla kuvataan neljä eri kaksipuolista tulostussuuntaa. Nämä asetukset voidaan valita
tulostinohjaimesta (suositeltava tapa) tai tulostimen ohjauspaneelista. (Jos käytät tulostimen
ohjauspaneelia, avaa Määritä asetukset -valikko ja Tulostus-alivalikko. Valitse
KAKSIPUOLISEN TULOSTUKSEN SIDONTA. Valitse PCL-alivalikosta SUUNTA.)

2

3

5

2

5

3

3

5

2

3

5

2

1

2

3

4

1. Pitkä reuna, vaaka*

Tätä asettelua käytetään usein kirjanpidossa, tietojen käsittelyssä
ja laskentataulukoissa. Joka toinen sivu on ylösalaisin.
Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhäältä alas.

2. Lyhyt reuna, vaaka

Jokainen sivu on oikein päin. Vastakkaisista sivuista luetaan ensin
vasen sivu ylhäältä alas, sitten oikea sivu ylhäältä alas.

3. Pitkä reuna, pysty

Tämä on tulostimen oletusasetus ja useimmiten käytetty
asettelutapa, jossa jokainen tulostuskuva on oikea puoli ylöspäin.
Vastakkaisista sivuista luetaan ensin vasen sivu ylhäältä alas,
sitten oikea sivu ylhäältä alas.

4. Lyhyt reuna, pysty*

Tätä asettelua käytetään usein lehtiöissä. Joka toinen sivu on
ylösalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhäältä alas.

* Jos käytössä ovat Windows-ohjaimet, saat tähdellä (*) merkityt sidonta-asetukset
valitsemalla Käännä sivut ylös.