HP LaserJet 4350 Printer series - Mukautetun paperikoon määrittäminen

background image

Mukautetun paperikoon määrittäminen

Jos lataat laitteeseen mukautetun kokoista paperia, sen kokoasetukset täytyy asettaa
sovellusohjelmasta (tämä on suositeltava tapa), tulostinohjaimesta tai tulostimen
ohjauspaneelista. Jotta voit vähentää käpristymistä ja muita ongelmia, paksu paperi ja hyvin
pieni mukautetun kokoinen paperi kannattaa tulostaa lokerosta 1 takatulostelokeroon.

Syötä paperi tulostimeen lyhyt sivu edellä.

1

2

1

X-suunta (etureuna)

2

Y-suunta (sivureuna)

Jos asetuksia ei voi määrittää sovelluksesta, määritä paperikoko tulostimen ohjauspaneelista:

70

Luku 2 Tulostustehtävät

FIWW

background image

Mukautettujen paperikokojen määrittäminen

1. Jos olet ladannut 500 arkin lokeroon mukautettua paperikokoa, varmista, että

paperilokeron säädin on asennossa Custom (Mukautettu). (Katso

Paperin lisääminen

lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin lokeroon

.)

2. Avaa valikkoluettelo painamalla (

V

ALITSE

-painike).

3. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on

PAPERINKÄSITTELY, ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

4. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on LOKERO 1

PAPERIN KOKO tai LOKERO [N] PAPERIN KOKO (missä [N] on lokeron numero), ja
paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

5. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on MUKAUTETTU, ja

paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

6. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on MILLIMETRIÄ tai

TUUMAA, ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta). Näin valitaan mukautetun paperin koon

määrittävä mittayksikkö.

7. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on oikea suunta, ja

aseta sitten X-mitta (paperin etureuna, kuten edellisessä kuvassa) painamalla
(

V

ALITSE

-painiketta). X-mitta voi olla 76–216 mm (3–8,5 tuumaa).

8. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on oikea suunta, ja

aseta sitten Y-mitta (paperin sivureuna, kuten edellisessä kuvassa) painamalla
(

V

ALITSE

-painiketta). Y-mitta voi olla 127–356 mm (5–14 tuumaa). Esimerkiksi, jos

mukautetun kokoinen paperi on 203 x 254 mm, X=203 mm ja Y=254 mm.

FIWW

Tulostaminen erikoismateriaalille

71