HP LaserJet 4350 Printer series - Paperin lisääminen lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin lokeroon

background image

Paperin lisääminen lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin
lokeroon

500 arkin lokero voidaan säätää kuudelle vakiokoolle (A4, Letter, Legal, Executive, A5 ja B5
JIS) sekä useita mukautettuja kokoja varten. Katso

Tulostusmateriaalin tuetut koot

. Tulostin

tunnistaa tavalliset koot, jos säädät paperinohjaimet vakiokokoon ja käännät materiaalikoon
säätimen vivun Standard-asentoon.

Kun valinnainen nitoja/pinolokero on asennettu, tulostin kiertää tulostettua kuvaa 180°
kaikilla materiaaleilla automaattisesti, vaikka työtä ei nidoittaisi. Jos tulostat materiaalille,
joka vaatii tietyn suunnan (esimerkiksi kirjelomake, esitulostettu paperi, rei'itetty paperi ja
vesileimoin varustettu paperi), varmista, että materiaali on lisätty lokeroon oikein. Katso

Paperin suunta, kun nitoja on asennettu

.

VARO

Voit välttää tukoksia, kun et lataa lokeroita tulostimen tulostaessa.

FIWW

Lokerojen täyttäminen

51

background image

Paperin lisääminen lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin lokeroon

1. Irrota lokero tulostimesta vetämällä se ulos ja nostamalla sitä hieman.

2. Purista vasemman paperinohjaimen lukitsinta ja siirrä sivuohjaimet vastaamaan oikeaa

paperikokoa.

3. Purista takaohjaimessa olevaa vapautinta ja siirrä se oikean materiaalikoon mukaiseksi.

4. Käännä lokeron oikeassa reunassa oleva materiaalikoon säädin Standard-kohtaan, jos

käytät A4-, LTR (Letter)-, LGL (Legal)-, EXEC (Executive)-, A5- tai JIS B5 -paperia.
Käännä säädin kohtaan Custom, jos käytät mukautettua paperikokoa.

2

1

1

Standard-asento

2

Custom-asento

52

Luku 2 Tulostustehtävät

FIWW

background image

5. Lisää paperi etupuolelta tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna lokeron etuosaa kohti.

VARO

Älä ilmaa paperinippua. Tästä voi seurata syöttöhäiriöitä.

6. Varmista, että paperipino on tasaisesti paikallaan kaikista nurkista ja että pino on

korkeusosoittimia matalampi.

7. Työnnä lokero kokonaan tulostimen sisään.