HP LaserJet 4350 Printer series - Tulostinkomennot

background image

Tulostinkomennot

Useimmat sovellusohjelmat eivät vaadi käyttäjän antamia tulostinkomentoja. Katso
tarvittaessa tietokoneen ja sovellusohjelmien oppaista, kuinka tulostinkomennot annetaan.

PCL 6 ja PCL 5e

PCL 6- ja PCL 5e -tulostinkomennoilla
määritetään tulostimen tehtävät ja käytettävät
fontit. Tämä osa on tarkoitettu pikahakemistoksi
käyttäjille, jotka jo tuntevat PCL 6- ja PCL 5e -
komentojen rakenteen.

HP-GL/2

Tulostin pystyy tulostamaan vektorigrafiikkaa
käyttämällä HP-GL/2-grafiikkakieltä. HP-GL/2-
kielellä tulostaminen vaatii, että tulostin poistuu
PCL 5e -kielestä ja siirtyy HP-GL/2-tilaan, mikä
tapahtuu lähettämällä tulostimeen PCL 5e -
koodi. Joissakin sovellusohjelmissa kieltä
vaihdetaan ohjaimen avulla.

PJL

HP:n Printer Job Language (PJL) sisältää
enemmän hallintaominaisuuksia kuin PCL 5e ja
muut tulostinkielet. PJL:n neljä päätoimintoa ovat
tulostinkielen vaihtaminen, töiden erotteleminen,
tulostimen asetusten määrittäminen ja tulostimen
tilapalaute. PJL-komentojen avulla voidaan
muuttaa tulostimen oletusasetuksia.

Huomautus

Tämän osan lopussa oleva taulukko sisältää yleisesti käytettyjä PCL 5e -komentoja. (Katso

Yleiset PCL 6- ja PCL 5 -tulostinkomennot

.) Täydelliset luettelot ja ohjeet PCL 5e-, HP-GL/2-

ja PJL-komentojen käyttämiseen ovat CD-levyllä (HP:n osanumero 5961-0975)
toimitettavassa HP PCL/PJL Reference Set -kokonaisuudessa.

FIWW

253