HP LaserJet 4350 Printer series - Muistin asentaminen tulostimeen

background image

Muistin asentaminen tulostimeen

VARO

Staattinen sähkö voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun käsittelet DIMM-moduuleja, käytä
antistaattista ranneketta tai kosketa usein DIMM-moduulin antistaattisen pakkauksen pintaa
ja sen jälkeen tulostimen paljasta metallipintaa.

HP LaserJet 4250- tai 4350-sarja -tulostimet toimitetaan yhdellä DIMM-moduulilla, joka on
asennettuna paikkaan 1. Toinen DIMM-moduuli voidaan asentaa paikkaan 2. Paikkaan 1
asennettu DIMM-moduuli voidaan korvata DIMM-moduulilla, jossa on enemmän muistia.

Jos et ole vielä tulostanut asetussivua, tulosta se, ennen kuin lisäät muistia. Sivulta näet,
kuinka paljon tulostimessa jo on muistia. (Katso

Asetussivu

.)

1. Katkaise tulostimesta virta.

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki kaapelit.

3. Tartu kanteen tulostimen oikeasta laidasta ja vedä kantta tulostimen takaosaa kohti niin

pitkälle kuin se menee.

FIWW

Tulostimen muisti

243

background image

4. Irrota tulostimen kansi.

5. Avaa luukku vetämällä metallikielekettä.

6. Poista DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. Pidä DIMM-moduulista kiinni niin,

että peukalot koskettavat takareunaa ja muut sormet sivureunoja. Kohdista DIMM-
moduulin kolot DIMM-paikkaan. (Tarkista, että DIMM-paikan kummallakin puolella olevat
lukot ovat auki eli ulospäin.)

7. Paina DIMM-moduuli suoraan korttipaikkaan lujasti. Tarkista, että DIMM-moduulin

kummallakin puolella olevat lukot napsahtavat paikoilleen.

Huomautus

Kun poistat DIMM-moduulin, vapauta ensin lukot.

VARO

Älä siirrä tai poista alemmassa DIMM-paikassa olevaa esiasennettua DIMM-moduulia.

244

Liite D Tulostimen muisti ja sen lisääminen

FIWW

background image

8. Sulje kansi ja paina DIMM-moduulia lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

9. Aseta kannen alareuna tulostimen päälle. Varmista, että kannen alareunan kieleke sopii

vastaavaan tulostimen aukkoon. Käännä kansi ylös tulostinta kohti.

10. Liuuta kantta tulostimen etuosaa kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

11. Kiinnitä kaapelit ja virtajohto uudelleen. Käynnistä tulostin ja testaa sitten DIMM-

moduulin asennus. Katso

Muistin asennuksen tarkistaminen

alla.

FIWW

Tulostimen muisti

245