HP LaserJet 4350 Printer series - Kiinnitysyksikön puhdistaminen

background image

Kiinnitysyksikön puhdistaminen

Puhdistussivu poistaa kiinnitysosaan mahdollisesti kertyvän kiinnittymättömän väriaineen ja
paperihiukkaset. Jos kiinnitysosaan kertyy väriainetta ja hiukkasia, tulosteeseen voi tulostua
väriainepilkkuja etu- tai takapuolelle.

HP:n suositus on, että puhdistussivu tulostetaan aina, kun tulostuskasetti vaihdetaan, tai että
toiminto määritetään tulostimen asetuksista tehtäväksi tietyin väliajoin automaattisesti. Jos
valinnainen kääntöyksikkö on asennettu, tulosta puhdistussivut manuaalisesti.

FIWW

Tulostimen puhdistaminen

115

background image

Puhdistamiseen kuluu noin 2,5 minuuttia. Puhdistuksen aikana tulostimen ohjauspaneelin
näytössä näkyy viesti PUHDISTUS.

Puhdistussivun tulostaminen manuaalisesti

Puhdistussivu toimii varmimmin, jos se tulostetaan kopiolaatuiselle paperille (ei
kovapaperille, raskaalle eikä karhealle paperille).

Puhdistussivun tulostaminen manuaalisesti

1. Jos kääntöyksikkö on asennettu, avaa takatulostelokero.

2. Avaa valikot painamalla painiketta

V

ALIKKO

.

3. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on MÄÄRITÄ

ASETUKSET ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

4. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on TULOSTUSLAATU

ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

5. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on LUO

PUHDISTUSSIVU ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

6. Jos kääntöyksikkö on asennettu, sulje takatulostelokero.

Puhdistussivun tulostaminen manuaalisesti

Voit määrittää asetukset, joilla tulostin tulostaa puhdistussivun automaattisesti halutuin
aikavälein. Noudata seuraavia ohjeita: Automaattisen puhdistussivun käyttäminen edellyttää,
että tulostimessa on jatkuvasti määritetyn kokoista tavallista tulostuspaperia. Tulostin ei
keskeytä tulostettavaa työtä.

Puhdistussivun tulostaminen automaattisesti

1. Avaa valikot painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

2. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on MÄÄRITÄ

ASETUKSET ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

3. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on TULOSTUSLAATU

ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

4. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on AUTOMAATTINEN

PUHDISTUS ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

5. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on KYLLÄ ja paina

sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

6. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on PUHDISTUS- VÄLI

ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

7. Valitse haluamasi lukema 1 000 - 20 000 sivun välillä painamalla (

Y

LÖS

-painiketta) tai

(

A

LAS

-painiketta) ja tallenna valinta painamalla (

V

ALITSE

-painiketta).

8. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on AUTOMAATTINEN

PUHD.SIVU KOKO ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

9. Paina (

Y

LÖS

-painiketta) tai (

A

LAS

-painiketta), kunnes valittuna on paperikoko, jota

haluat tulostimen käyttävän puhdistussivuina (A4 tai LETTER) ja tallenna valinta
painamalla (

V

ALITSE

-painiketta).

116

Luku 3 Tulostimen käsitteleminen ja huoltaminen

FIWW

background image

Tulostin tulostaa puhdistussivun automaattisesti valitun aikavälin mukaan ja valitun
kokoiselle paperille. Puhdistussivutoiminnon tulostaman paperin voi hävittää.

FIWW

Tulostimen puhdistaminen

117