HP LaserJet 4350 Printer series - PS- tai PCL-fonttiluettelo

background image

PS- tai PCL-fonttiluettelo

Fonttiluettelosta näet, mitkä fontit ovat sillä hetkellä asennettuna tulostimeen.
Fonttiluettelossa näkyy myös, mitkä fontit ovat valinnaisella kiintolevyllä tai Flash-DIMMissä.

Tulosta PS- tai PCL-fonttiluettelo seuraavasti:

1. Avaa valikkoluettelo painamalla (

VALINTAPAINIKE

).

FIWW

Tulostimen asetusten tarkistaminen

109

background image

2. Paina (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

), kunnes valittuna on TIEDOT, ja paina

sitten (

VALINTAPAINIKE

).

3. Paina (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

), kunnes valittuna on TULOSTA PS-

FONTTI- LUETTELO tai TULOSTA PCL-FONTTI- LUETTELO, ja paina sitten
(

VALINTAPAINIKE

).

PS-fonttisivulla näkyvät asennetut PS-fontit ja niiden mallit. PCL-fonttisivulla on seuraavat
tiedot:

Fontti näyttää fontin nimen ja esimerkit.

Askel/Piste näyttää fontin askelluksen tai pistekoon.

Ohjausmerkkijonoa (PCL-ohjelmointikomento) käytetään määrätyn fontin
valitsemisessa. (Katso fonttisivun alaosassa olevaa selitettä.)

Huomautus

Tietoja tulostinkomennoista fontin valitsemiseksi MS-DOS

®

-sovelluksissa on kohdassa

PCL

6- ja PCL 5 fonttien valitseminen

.

Font nro on numero, jolla fontit valitaan tulostimen ohjauspaneelista (ei sovelluksesta).
Älä sekoita font nroa font ID:hen. Numero tarkoittaa CompactFlash-paikkaa, jonne fontti
on tallennettu.

LADATTAVA: Ladatut fontit, jotka pysyvät tulostimessa, kunnes toiset fontit
ladataan niiden tilalle tai tulostimen virta katkaistaan.

SISÄINEN: Fontit, jotka on tallennettu tulostimeen pysyvästi.

Font ID on numero, joka annetaan ladattaville fonteille, kun ne ladataan ohjelmistosta.

110

Luku 3 Tulostimen käsitteleminen ja huoltaminen

FIWW