HP LaserJet 4350 Printer series - Asetukset-välilehti

background image

Asetukset-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää tulostimen asetukset suoraan tietokoneesta.
Asetukset-välilehti voidaan suojata salasanalla. Jos kyseessä on verkkotulostin, ota aina
yhteyttä tulostimesta vastaavaan järjestelmänvalvojaan, ennen kuin muutat välilehden
asetuksia.

Asetukset-välilehti koostuu seuraavista sivuista.

Määritä asetukset Tämän sivun avulla voit määrittää kaikki tulostimen asetukset.
Sivulla on samat valikot kuin tulostimen ohjauspaneelin näytössä. Valikkoihin kuuluvat
Tietoja-, Paperinkäsittely- ja Määritä asetukset -valikko.

Hälytykset Vain verkkokäytössä. Tällä sivulla voit tilata sähköpostihälytykset eri tulostin-
ja tarviketapahtumista.

Sähköposti Vain verkkokäytössä. Tätä sivua käytetään Hälytykset-sivun lisäksi, kun
määritetään lähtevän ja tulevan sähköpostin asetuksia.

Tietosuoja Tällä sivulla voit määrittää salasanan, joka on annettava ennen Asetukset-
tai Verkkoyhteydet-välilehden avaamista. Voit ottaa tietyt sulautetun Web-palvelimen
toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Muita linkkejä Tällä sivulla voit lisätä tai mukauttaa muihin Web-sivustoihin johtavia
linkkejä. Nämä linkit näkyvät sulautetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muita linkkejä
-alueella. Seuraavat pysyvät linkit näkyvät aina Muita linkkejä -alueella: HP Instant
Support™ -pikatuki
, Tilaa tarvikkeita ja Tuotetuki.

Laitteen tiedot Voit antaa tulostimelle nimen ja määrittää sen laitenumeron. Kirjoita sen
yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolle voidaan lähettää tietoja tulostimesta.

Kieli Määritä sulautetun Web-palvelimen sivuilla käytetty kieli.

Aikapalvelut Aseta tulostin hakemaan päivä ja kelloaika verkkopalvelimelta säännöllisin
väliajoin.

FIWW

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

93