HP LaserJet 4350 Printer series - Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

background image

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun määrität päivämäärää ja kellonaikaa, voit asettaa päivämäärän muodon, päivämäärän,
kellonajan muodon ja kellonajan.

Päivämäärän muodon määrittäminen

1. Avaa valikot painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

2. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan MÄÄRITÄ

ASETUKSET ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

3. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan JÄRJESTELMÄN

ASETUKSET ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

4. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan PÄIVÄMÄÄRÄ/

KELLONAIKA ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

5. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan PÄIVÄMÄÄRÄN

MUOTO ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

6. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan, jossa on haluttu

muoto, ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

7. Asetukset tallennetaan ja ohjauspaneeli palaa PÄIVÄMÄÄRÄ/KELLONAIKA-valikkoon.

8. Sulje valikko painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

104

Luku 3 Tulostimen käsitteleminen ja huoltaminen

FIWW

background image

Päivämäärän määrittäminen

1. Avaa valikot painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

2. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan MÄÄRITÄ

ASETUKSET ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

3. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan JÄRJESTELMÄN

ASETUKSET ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

4. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan PÄIVÄMÄÄRÄ/

KELLONAIKA ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

5. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan PÄIVÄMÄÄRÄ ja

paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

6. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kuluvan vuoden kohdalle ja

paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

Huomautus

Päivämäärän muodon asetus vaikuttaa tietojen VUOSI, KUUKAUSI ja PÄIVÄ
esittämisjärjestykseen. Ensimmäisenä valintana voi olla VUOSI, KUUKAUSI tai PÄIVÄ.

7. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kuluvan kuukauden kohdalle ja

paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

8. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kuluvan päivän kohdalle ja

paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

9. Asetukset tallennetaan ja ohjauspaneeli palaa PÄIVÄMÄÄRÄ/KELLONAIKA-valikkoon.

10. Sulje valikko painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

Kellonajan muodon määrittäminen

1. Avaa valikot painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

2. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan MÄÄRITÄ

ASETUKSET ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

3. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan JÄRJESTELMÄN

ASETUKSET ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

4. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan PÄIVÄMÄÄRÄ/

KELLONAIKA ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

5. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan KELLONAJAN

MUOTO ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

6. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan, jossa on haluttu

kellonajan muoto, ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

7. Asetukset tallennetaan ja ohjauspaneeli palaa PÄIVÄMÄÄRÄ/KELLONAIKA-valikkoon.

8. Sulje valikko painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

FIWW

Kellonaika- ja päivämääräasetusten määrittäminen

105

background image

Kellonajan asettaminen

1. Avaa valikot painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

2. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan MÄÄRITÄ

ASETUKSET ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

3. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan JÄRJESTELMÄN

ASETUKSET ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

4. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan PÄIVÄMÄÄRÄ/

KELLONAIKA ja paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

5. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kohtaan KELLONAIKA ja

paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

6. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kuluvan tunnin kohdalle ja

paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

7. Siirry painikkeilla (

YLÄNUOLIPAINIKE

) tai (

ALANUOLIPAINIKE

) kuluvan minuutin kohdalle ja

paina sitten (

VALINTAPAINIKE

).

8. Asetukset tallennetaan ja ohjauspaneeli palaa PÄIVÄMÄÄRÄ/KELLONAIKA-valikkoon.

9. Sulje valikko painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

106

Luku 3 Tulostimen käsitteleminen ja huoltaminen

FIWW