HP LaserJet 4350 Printer series - Hälytykset-välilehti

background image

Hälytykset-välilehti

Hälytykset-välilehden avulla voit määrittää tulostimen ilmoittamaan hälytyksistä
automaattisesti. Hälytykset-välilehdessä on linkit seuraaville pääsivuille:

Tilahälytysten asetukset

Valvonta-asetukset

Tilahälytysten asetukset

Tilahälytysten asetussivulla voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä, määrittää
tilanteet, joissa haluat tulostimen antavan hälytyksen ja valita kahdesta eri hälytystyypistä:

Ponnahdusviesti

Ilmaisinalueen kuvake

Ota asetukset käyttöön valitsemalla Käytä.

Valvonta-asetussivu

Valvonta-asetussivulla voit määrittää, miten usein HP-työkalut-ohjelma tarkistaa tulostimen
hälytykset. Käytettävissä on kolme asetusta:

Harvoin. HP-työkalut-ohjelma tarkistaa hälytykset kerran minuutissa (60 sekunnin välein).

Normaali. HP-työkalut-ohjelma tarkistaa hälytykset kahdesti minuutissa (30 sekunnin
välein).

Usein. HP-työkalut-ohjelma tarkistaa hälytykset kaksikymmentä kertaa minuutissa (3
sekunnin välein).

Huomautus

Jos haluat vähentää verkon I/O-liikenteen määrää, valitse harvempi taajuus, jolla tulostimen
hälytykset tarkistetaan.