HP LaserJet 4350 Printer series - Johdanto

background image

Johdanto

Tässä osassa on tietoja seuraavista säännöksistä:

FCC:n säännökset

Tuotteen ympäristötiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laser safety statement

Canadian DOC statement

Korean EMI statement

Finnish laser statement

FIWW

Johdanto

261