HP LaserJet 4350 Printer series - Tulostusmateriaalin tuetut koot

background image

Tulostusmateriaalin tuetut koot

Lokerossa 1 käytettävät koot ja painot

Koko

Mitat

1

Paino

Kapasiteetti

2

Kirjain

216 x 279 mm (8,5 x 11
tuumaa)

60 - 200 g/m

2

(16 - 53 lb)

100 arkkia paperia,
jonka paino on 75 g/m

2

(20 lb).

A4

210 x 297 mm (8,3 x 11,7
tuumaa)

Legal

216 x 356 mm (8,5 x 14
tuumaa)

Executive

184 x 267 mm (7,3 x 10,5
tuumaa)

A5

148 x 210 mm (5,8 x 8,3
tuumaa)

8.5 x 13

216 x 330 mm (8,5 x 13
tuumaa)

B5 (JIS)

182 x 257 mm (7,2 x 10,1
tuumaa)

Executive (JIS)

216 x 330 mm (8,5 x 13
tuumaa)

Kaksiosainen
postikortti (JIS)

148 x 200 mm (5,8 x 7,9
tuumaa)

16K

197 x 273 mm (7,8 x 10,8
tuumaa)

Mukautettu

3

Vähintään:
76 x 127 mm (3 x 5 tuumaa)

Enintään:
216 x 356 mm (8,5 x 14
tuumaa)

Kirjekuori
Commercial #10

105 x 241 mm (4,1 x 9,5
tuumaa)

75 - 105 g/m

2

(20 - 28 lb)

10 kirjekuoret

Kirjekuori DL ISO

110 x 220 mm (4,3 x 8,7
tuumaa)

Kirjekuori C5 ISO

162 x 229 mm (6,4 x 9,0
tuumaa)

Kirjekuori B5 ISO

176 x 250 mm (6,9 x 9,8
tuumaa)

Kirjekuori
Monarch #7-3/4

98 x 191 mm (3,9 x 7,5
tuumaa)

1

Tulostin tukee useita eri materiaalikokoja. Tarkista tuetut koot tulostinohjaimesta.

2

Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden sekä olosuhteiden mukaan.

3

Lisätietoja mukautetulle paperikoolle tulostamisesta on kohdassa

Pienikokoisen materiaalin,

mukautettujen kokojen tai painavan paperin tulostaminen

.

FIWW

Tulostusmateriaalin valitseminen

39

background image

Lokerossa 2 ja valinnaisessa 500 arkin lokerossa käytettävät koot ja painot

Koko

Mitat

1

Paino

Kapasiteetti

2

Kirjain

216 x 279 mm (8,5 x 11
tuumaa)

60 - 120 g/m

2

(16 - 32 lb)

500 arkkia paperia,
jonka paino on 75 g/m

2

(20 lb).

A4

210 x 297 mm (8,3 x 11,7
tuumaa)

Executive

184 x 267 mm (7,3 x 10,5
tuumaa)

Legal

216 x 356 mm (8,5 x 14
tuumaa)

8.5 x 13

216 x 330 mm
(8,5 x 13 tuumaa)

Executive (JIS)

216 x 330 mm
(8,5 x 13 tuumaa)

B5 (JIS)

182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 tuumaa)

A5

148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 tuumaa)

16K

197 x 273 mm
(7,8 x 10,8 tuumaa)

Mukautettu

3

Vähintään: 148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 tuumaa)

Enintään: 216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

1

Tulostin tukee useita eri materiaalikokoja. Tarkista tuetut koot tulostinohjaimesta.

2

Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden sekä olosuhteiden mukaan.

3

Lisätietoja mukautetulle paperikoolle tulostamisesta on kohdassa

Pienikokoisen materiaalin,

mukautettujen kokojen tai painavan paperin tulostaminen

.

Valinnaisessa 1 500 arkin syöttölokerossa käytettävät koot ja painot

Koko

Mitat

Paino

Kapasiteetti

1

Kirjain

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tuumaa)

60 - 120 g/m

2

(16 - 32 lb)

1,500 arkkia paperia,
jonka paino on 75 g/m

2

(20 lb).

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tuumaa)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

1

Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden sekä olosuhteiden mukaan.

40

Luku 1 Perustietoja tulostimesta

FIWW

background image

Valinnaisessa kääntöyksikössä käytettävät koot ja painot

Koko

Mitat

Paino

Kirjain

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tuumaa)

60 - 120 g/m

2

(16 - 32 lb)

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tuumaa)

Executive

184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 tuumaa)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

B5 (JIS)

182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 tuumaa)

A5

148 x 210 mm
(5.8 x 8.3 tuumaa)

Valinnaisessa kirjekuorilokerossa käytettävät koot ja painot

Koko

Mitat

Paino

Kapasiteetti

Monarch #7-3/4

98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 tuumaa)

75 - 105 g/m

2

(20 - 28 lb)

75 kirjekuoret

Commercial #10

105 x 241 mm
(4,1 x 9,5 tuumaa)

DL ISO

110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 tuumaa)

C5 ISO

162 x 229 mm
(6,4 x 9,0 tuumaa)

Valinnaisessa pinolokerossa tai nitojassa/pinolokerossa käytettävät koot ja painot

Koko

Mitat

1

Paino

Kapasiteetti

2

Pinolokero tai nitojan/pinolokeron pelkkä pinolokero-osa

FIWW

Tulostusmateriaalin valitseminen

41

background image

Koko

Mitat

1

Paino

Kapasiteetti

2

Kirjain

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tuumaa)

60 - 120 g/m

2

(16 - 32 lb)

500 arkkia paperia,
jonka paino on 75 g/m

2

(20 lb).

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tuumaa)

Executive

184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 tuumaa)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

B5 (JIS)

182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 tuumaa)

A5

148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 tuumaa)

Mukautettu

3

Vähintään:
148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 tuumaa)

Enintään:
216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

Nitojan/pinolokeron pelkkä nitojaosa

4

Kirjain

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tuumaa)

60 - 120 g/m

2

(16 - 32 lb)

15 arkkia paperia,
jonka paino on 75 g/m

2

(20 lb).

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tuumaa)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

1

Tulostin tukee useita eri materiaalikokoja. Tarkista tuetut koot tulostinohjaimesta.

2

Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden sekä olosuhteiden mukaan.

3

Lisätietoja mukautetulle paperikoolle tulostamisesta on kohdassa

Pienikokoisen materiaalin,

mukautettujen kokojen tai painavan paperin tulostaminen

.

4

Kaikki koot voidaan pinota, mutta vain A4-, Letter- ja Legal-koot voidaan nitoa.

Valinnaisessa pinolokerossa tai nitojassa/pinolokerossa käytettävät koot ja painot
(jatkoa)

42

Luku 1 Perustietoja tulostimesta

FIWW

background image

2