HP LaserJet 4350 Printer series - 1. Näkyykö ohjauspaneelin näytössä teksti VALMIS?

background image

1. Näkyykö ohjauspaneelin näytössä teksti VALMIS?

KYLLÄ

Siirry vaiheeseen 2.

EI

Näyttö on tyhjä,
eikä tulostimen
tuuletin ole
käynnissä.

Näyttö on tyhjä,
mutta tulostimen
tuuletin on
käynnissä.

Näytössä on väärä
kieli.

Näytössä näkyy
sekavia tai outoja
merkkejä.

Tulostimen näytössä
näkyy jokin muu viesti
kuin VALMIS.

Katkaise
tulostimesta virta
ja kytke sitten
virta uudelleen.

Tarkista
virtajohdon
liitännät ja
virtakytkin.

Kytke tulostin
toiseen
pistorasiaan.

Tarkista, että
tulostin saa
tasaisesti virtaa
ja että virtalähde
täyttää
tulostimen
vaatimukset.
(Katso kohtaa

Sähkölaitetiedot

.)

Paina jotakin
ohjauspaneelin
näppäintä ja
tarkkaile,
toimiiko tulostin.

Katkaise
tulostimesta virta
ja kytke se
uudelleen.

Katkaise
tulostimesta virta
ja kytke sitten
virta uudelleen.
Kun
ohjauspanelin
näyttöön tulee
teksti XXX, pidä

(

V

ALITSE

-

painiketta) alas
painettuna,
kunnes valot
jäävät palamaan.
Tämä voi kestää
10 sekuntia.
Vapauta sitten

(

V

ALITSE

-

painike). Voit
selata
käytettävissä
olevia kieliä
painamalla
(

A

LAS

-painiketta).

Tallenna
haluamasi kieli
uudeksi
oletuskieleksi
painamalla
(

V

ALITSE

-

painiketta).

Varmista, että
haluttu kieli on
valittuna
ohjauspaneelissa.

Katkaise
tulostimesta virta
ja kytke se
uudelleen.

Siirry kohtaan

Ohjauspaneelin
viestien
tulkitseminen

.

124

Luku 4 Ongelmanratkaisu

FIWW