HP LaserJet 4350 Printer series - Epäselvä tulostusjälki

background image

Epäselvä tulostusjälki

1. Varmista, että käyttämäsi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa

Paperimääritykset

.)

2. Varmista, että tulostimen käyttöympäristön vaatimukset täyttyvät. (Katso kohtaa

Käyttöympäristö

.)

3. Käännä lokerossa oleva paperinippu ympäri. Voit myös kääntää paperia 180 astetta.

4. Älä käytä paperia, joka on jo mennyt tulostimen läpi.

5. Vähennä käytettävää värimäärää. Avaa tulostimen ohjauspaneelista Määritä asetukset -

valikko. Avaa Tulostuslaatu-alivalikko ja muuta VÄRIMÄÄRÄ-asetuksen arvoa. (Katso
kohtaa

Tulostuslaatu-alivalikko

.)

6. Avaa tulostimen ohjauspaneelista Määritä asetukset -valikko. Avaa Tulostuslaatu-

alivalikosta OPTIMOI-kohta ja määritä asetukseksi NOPEA SIIRTO=KYLLÄ. (Katso
kohtaa

Tulostuslaatu-alivalikko

.)

184

Luku 4 Ongelmanratkaisu

FIWW