HP LaserJet 4350 Printer series - Tulostuslaadun ongelmien korjaaminen

background image

Tulostuslaadun ongelmien korjaaminen

Tämä osa auttaa tulostuksen laatuongelmien määrittämisessä ja niiden korjaamisessa.
Useimmat laatuongelmat voidaan ehkäistä helposti varmistamalla, että tulostinta huolletaan
oikein ja että käytetään HP:n vaatimukset täyttäviä materiaaleja. Ongelmat selviävät usein
myös, kun tulostetaan puhdistussivu.