HP LaserJet 4350 Printer series - Tukosten poistaminen valinnaisesta pinolokerosta tai nitojasta/pinolokerosta

background image

Tukosten poistaminen valinnaisesta pinolokerosta tai
nitojasta/pinolokerosta

Valinnaisessa pinolokerossa tai nitojassa/pinolokerossa voi esiintyä paperitukoksia.
Niittitukoksia esiintyy vain, jos käytössä on valinnainen nitoja/pinolokero.

146

Luku 4 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

Tukosten poistaminen valinnaisesta pinolokerosta tai nitojasta/
pinolokerosta

1. Avaa tulostimen takana oleva pinolokeron tai nitojan/pinolokeron luukku.

2. Poista juuttuneet paperit varovasti.

3. Sulje pinolokeron tai nitojan/pinolokeron luukku.

4. Jos tukosviesti näkyy yhä näytössä, tulostimessa on vielä juuttunut arkki. Etsi tukosta

muista kohdista. Tarkasta lisälaitteen etuosa ja irrota juuttuneet paperit varovasti. (Katso
kohtaa

Tukoksen sijainti

.)

Huomautus

Tulostelokero on painettava ala-asentoon, ennen kuin tulostusta voi jatkaa.

Tukosten poistaminen valinnaisesta nitojasta/pinolokerosta

Huomautus

Poista niittitukos, kun tulostimen ohjauspaneelin näytössä näkyy viesti NITOJAN TUKOS.

1. Käännä nitojan/pinolokeron oikealla puolella oleva nitomalaite tulostimen etuosaa kohti,

kunnes se lukittuu avoimeen asentoon. Poista sininen niittikasetti vetämällä sitä ulospäin.

FIWW

Tukosten poistaminen

147

background image

2. Kierrä niittikasetin päässä olevaa vihreää kantta ylöspäin ja irrota juuttunut niitti.

3. Pane uusi niittikasetti nitomalaitteeseen ja kierrä nitomalaitetta tulostimen takaosaa

kohti, kunnes se lukittuu paikalleen.

Tämän vuoksi niitti saattaa jäädä pois muutamasta ensimmäisestä tulosteesta (enintään
viidestä). Kun tulostustyö on lähetetty ja nitojassa on tukos tai niitit ovat lopussa, työ tulostuu
silti, jos reitti pinolokeroon ei ole tukossa.