HP LaserJet 4350 Printer series - Tukosten poistaminen lokeroista

background image

Tukosten poistaminen lokeroista

Tässä osassa kuvataan tukosten poistamista paperilokeroista. Katso myös kohtaa

Tukosten

poistaminen valinnaisesta kirjekuorilokerosta

.

Tukosten poistaminen lokerosta 1

Vedä juuttunut paperi tai muu tulostusmateriaali hitaasti ulos tulostimesta. Jos osa paperista
on jo tulostimen sisällä, seuraa kohdassa

Tukosten poistaminen yläkannen ja

tulostuskasetin alueella

olevia ohjeita.

FIWW

Tukosten poistaminen

139

background image

Tulosten poistaminen lokerosta 2 tai valinnaisesta 500 arkin lokerosta

1. Vedä lokero ulos tulostimesta, nosta lokeroa hieman ja poista sieltä vahingoittunut

materiaali.

2. Jos juuttuneen materiaalin reuna on näkyvissä syöttöalueella, vedä materiaalia hitaasti

alaspäin ja ulos tulostimesta. (Älä vedä materiaalia suoraan ulos, jotta se ei repeä.) Jos
materiaali ei ole näkyvissä, etsi sitä seuraavasta lokerosta tai yläkannen alueelta. (Katso
kohtaa

Tukosten poistaminen yläkannen ja tulostuskasetin alueella

.)

Huomautus

Älä vedä materiaalia väkisin, jos se ei tule helposti ulos. Jos materiaali on juuttunut lokeroon,
yritä poistaa se yläpuolella olevan lokeron kautta (jos sellainen on) tai yläkannen kautta.

3. Varmista, että materiaali on tasaisesti lokerossa joka kulmassa eikä ylitä

korkeusosoittimia.

4. Liu’uta lokero takaisin tulostimeen.

5. Poista tukosviesti painamalla (

V

ALITSE

-painiketta).

6. Jos tukosviesti näkyy yhä näytössä, tulostimessa on vielä juuttunut arkki. Etsi tukosta

muista kohdista. (Katso kohtaa

Tukoksen sijainti

.)

140

Luku 4 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

Tukosten poistaminen valinnaisesta 1 500 arkin lokerosta

1. Avaa lokeron etuluukku.

2. Jos juuttuneen paperin reuna on näkyvissä syöttöalueella, vedä paperia hitaasti alaspäin

ja ulos tulostimesta. (Älä vedä paperia suoraan ulos, jotta se ei repeä.) Jos paperi ei ole
näkyvissä, etsi sitä yläkannen alueelta. (Katso kohtaa

Tukosten poistaminen yläkannen

ja tulostuskasetin alueella

.)

3. Varmista, että paperipinon korkeus ei ylitä paperinohjainten täyttömerkkejä ja että pinon

etureuna on nuolien kohdalla.

4. Sulje lokeron etuluukku.

5. Poista tukosviesti painamalla (

V

ALITSE

-painiketta).

6. Jos tukosviesti näkyy yhä näytössä, tulostimessa on vielä juuttunut arkki. Etsi tukosta

muista kohdista. (Katso kohtaa

Tukoksen sijainti

.)

FIWW

Tukosten poistaminen

141