HP LaserJet 4350 Printer series - Tukoksen sijainti

background image

Tukoksen sijainti

1

2

3

6

5

4

1

Yläkannen ja tulostuskasetin alue

2

Valinnainen kirjekuorilokero

3

Lokeroalueet (lokero 1, lokero 2 ja valinnaiset lokerot)

4

Valinnainen kääntöyksikkö

5

Kiinnitysosan alue

6

Tulostusalueet (ylä- ja takatulostelokero, valinnainen pinolokero sekä nitoja/pinolokero)

Huomautus

Tukoksen jälkeen tulostimeen voi jäädä kiinnittymätöntä väriainetta, joka heikentää
tulostuksen laatua. Ongelman pitäisi poistua muutaman arkin tulostuksen jälkeen.