HP LaserJet 4350 Printer series - Yleisiä ongelmia

background image

Yleisiä ongelmia

Työ tulostuu Courier-kirjasimella (tulostimen oletusfontti) pyydetyn kirjasimen asemasta.

Syy

Ratkaisu

Pyydettyä kirjasinlajia ei ole ladattu.

Lataa haluamasi fontti ja lähetä tulostustyö
uudelleen. Tarkista fontin tyyppi ja sijainti. Lataa
fontti tulostimeen tarvittaessa. Katso lisätietoja
ohjelmiston ohjeesta.

Legal-koon reunukset leikkautuvat pois.

Syy

Ratkaisu

Tulostustyö oli liian monimutkainen.

Työ täytyy ehkä tulostaa 600 dpi:n tarkkuudella,
työtä täytyy pelkistää tai tulostimeen täytyy
asentaa lisää muistia.

PS-virhesivu tulostuu.

Syy

Ratkaisu

Tulostustyö ei ehkä ole PS-työ.

Varmista, että tulostettava työ on PS-työ.
Tarkista myös, odottaako sovellus
asetustiedoston vai PS-otsikkotiedoston
lähettämistä tulostimelle.