HP LaserJet 4350 Printer series - Määritetyt virheet

background image

Määritetyt virheet

Enimmäismäärän tarkistusvirhe

Syy

Ratkaisu

Tulostustyö oli liian monimutkainen.

Työ täytyy ehkä tulostaa 600 dpi:n tarkkuudella,
työtä täytyy pelkistää tai tulostimeen täytyy
asentaa lisää muistia.

194

Luku 4 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

VM-virhe

Syy

Ratkaisu

On tapahtunut fonttivirhe.

Valitse rajoittamaton määrä ladattavia fontteja
tulostinohjaimesta.

Arvoaluetarkistusvirhe

Syy

Ratkaisu

On tapahtunut fonttivirhe.

Valitse rajoittamaton määrä ladattavia fontteja
tulostinohjaimesta.

FIWW

Tavallisten PostScript-ongelmien vianmääritys

195