HP LaserJet 4350 Printer series - Paperin käyttöohjeet

background image

Paperin käyttöohjeet

Saat parhaat tulokset käyttämällä hyvälaatuista paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja,
repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä, ryppyjä, aukkoja eikä käpristyneitä tai taittuneita
reunoja.

Jos käytät erikoispaperia (kuten kovapaperia tai uusiopaperia), tarkasta tyyppi paperin
pakkauksesta.

Täydellinen luettelo asetuksista ja niiden mahdollisista arvoista on kohdassa

Tulostusmateriaalin tuetut koot

.

Seuraavat paperiongelmat aiheuttavat tulostuslaatuongelmia ja tukoksia ja voivat jopa
vaurioittaa tulostinta.

Oire

Vika paperissa

Ratkaisu

Heikko tulostuslaatu tai
väriaineen huono kiinnittyminen

Paperi on liian kosteaa,
karheaa, painavaa tai sileää,
tai se on kohokuvioitua tai
peräisin viallisesta paperierästä.

Kokeile toista paperityyppiä.
Suositeltava sileys on 100–250
Sheffieldiä ja kosteuspitoisuus
4–6 prosenttia.

Häipymät, tukkeutuminen,
käpristyminen

Paperia on säilytetty väärissä
olosuhteissa.

Paperin puolet ovat erilaiset.

Säilytä paperi lappeellaan
alkuperäispakkauksessa
kosteudelta suojattuna.

Käännä paperi toisin päin.

Liiallinen käpristyminen

Paperi on liian kosteaa, sen
kuitusuunta on väärä tai se on
valmistettu lyhytkuiduista.

Paperin puolet ovat erilaiset.

Avaa takatulostuslokero tai
käytä pitkäkuituista paperia.

Käännä paperi toisin päin.

Tukkeutuminen, tulostinvauriot

Paperissa on aukkoja tai sitä
on rei'itetty.

Käytä paperia, jossa ei ole
aukkoja tai reikiä.

Ongelmia syötössä

Paperin reunat ovat rosoiset tai
se on viallisesta paperierästä.

Paperin puolet ovat erilaiset.

Paperi on liian kostea, karkea,
painava tai sileä paperi.

Sen kuitusuunta on väärä, se
on valmistettu lyhytkuidusta tai
se on kohokuvioitu.

Käytä lasertulostimille
tarkoitettua laadukasta paperia.

Käännä paperi toisin päin.

Kokeile toista paperityyppiä.
Suositeltava sileys on 100–250
Sheffieldiä ja kosteuspitoisuus
4–6 prosenttia.

Avaa takatulostuslokero tai
käytä pitkäkuituista paperia.

Huomautus

Älä käytä kirjelomakkeita, jotka on painettu alhaisessa lämpötilassa käytettävällä musteella
(esimerkiksi joissakin termografiamenetelmissä käytetyllä musteella). Älä käytä
kohokuvioisia kirjelomakkeita. Tulostin kiinnittää väriaineen paperiin lämmön ja paineen
avulla. Varmista, että kaikissa värillisissä papereissa ja esipainetuissa lomakkeissa
käytetään väriaineita, jotka kestävät kiinnityslämpötilan (200 °C 0,1 sekunnin ajan).

VARO

Jos yllä annettuja ohjeita ei noudateta, tulostimeen voi syntyä tukos tai vaurioita.

134

Luku 4 Ongelmanratkaisu

FIWW