HP LaserJet 4350 Printer series - I/O-alivalikko

background image

I/O-alivalikko

I/O-valikon (input/output) valinnat vaikuttavat tulostimen ja tietokoneen väliseen
tiedonsiirtoon. I/O-valikon sisältö määräytyy asennetun EIO-kortin mukaan.

Seuraavassa osassa on lueteltu asetukset ja niiden mahdolliset arvot. Arvot-sarakkeessa
oleva oletusarvo on merkitty asteriskilla (*).

Ongelma

Arvot

Selitys

I/O-AIKAKATKAISU

5–300 (*15) SEKUNTIA

Valitse I/O-aikakatkaisun aikaraja sekunteina.

Asetuksella voit säätää aikakatkaisun aikarajan sopivaksi.
Kasvata aikakatkaisun arvoa, jos tulostin tulostaa kesken
tulostustyön muiden porttien kautta tullutta dataa.

RINNAKKAIS-

LIITÄNTÄ

NOPEA YHTEYS

LISÄTOIMINNOT

Asetuksella määritetään rinnakkaissyöttö.

NOPEA YHTEYS: Valitse KYLLÄ, jos haluat, että tulostin
hyväksyy uusissa tietokoneissa käytettävän nopean
rinnakkaisyhteyden.

LISÄTOIMINNOT: Valinnalla määritetään, onko
kaksisuuntainen rinnakkaisviestintä käytössä vai ei.
Oletusasetuksena on kaksisuuntainen rinnakkaisportti
(IEEE-1284).

Kun tämä asetus on käytössä, tulostin voi lähettää
tietokoneeseen tilan palauteviestejä. (Jos rinnakkaiset
laajennetut toiminnot otetaan käyttöön, voi kielenvaihto
hidastua.)

FIWW

Määritä asetukset -valikko

225

background image

Ongelma

Arvot

Selitys

SULAUTETTU JETDIRECT-
VALIKKO

TCP/IP

IPX/SPX

APPLETALK

DLC/LLC

SECURE WEB

DIAGNOSTIIKKA

TCP/IP: Asetus määrittää, onko TCP/IP-protokollapino
käytössä vai poissa käytöstä. Käytettävissä on useita TCP/
IP-parametreja.

Määritä EIO-kortin asetukset valitsemalla TCP/IP:n
MÄÄRITYSTAPA. Jos valitset KÄSIN-asetuksen, määritä
arvot asetuksille IP-OSOITE, ALIVERKON PEITE,
PAIKALLINEN YHDYSKÄYTÄVÄ ja
OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ.

IPX/SPX: Asetus määrittää, onko IPX/SPX-protokollapino
(esimerkiksi Novell NetWare -verkoissa) käytössä vai poissa
käytöstä.

APPLETALK: Ottaa AppleTalk verkon käyttöön tai pois
käytöstä.

DLC/LLC: Asetus määrittää, onko DLC/LLC-protokollapino
käytössä vai pois käytöstä.

SECURE WEB: Määrittele, käyttääkö sulautettu Web-
palvelin kommunikointiin ainoastaan HTTPS:ää (suojattu
HTTP) vai sekä HTTP:tä että HTTPS:ää.

DIAGNOSTIIKKA: Sisältää testejä, joiden avulla voidaan
diagnosoida verkon laitteisiin tai TCP/IP-verkkoyhteyksiin
liittyviä ongelmia.