HP LaserJet 4350 Printer series - Huoltolomake

background image

Huoltolomake

LAITTEEN PALAUTTAJA

Päivämäärä:

Yhteyshenkilö:

Puhelinnumero:

Toinen yhteyshenkilö:

Puhelinnumero:

Lähetyksen palautusosoite:

Erityiset lähetysohjeet:

LÄHETETTÄVÄ LAITE

Mallin nimi:

Mallin numero:

Sarjanumero:

Liitä mukaan tarvittavat tulosteet. ÄLÄ lähetä lisävarusteita, joita ei tarvita korjaukseen (oppaita, puhdistustarvikkeita yms.).

ONKO TULOSTUSKASETTI POISTETTU?

Tulostuskasetti on poistettava ennen tulostimen lähettämistä, jos mekaaninen ongelma ei estä niiden poistamista.

Kyllä.

Ei, tulostuskasetteja ja rumpua ei voi poistaa.

TARVITTAVAT HUOLTOTOIMENPITEET (Liitä tarvittaessa mukaan lisälehti.)

1. Kuvaile vikaa. (Mikä vika laitteessa on? Missä yhteydessä vika ilmeni? Mitä sovellusohjelmaa käytettäessä vika ilmenee?
Toistuuko vika?)

2. Jos vika on jaksoittainen, millaisin väliajoin vika toistuu?

3. Jos laite on kytketty johonkin seuraavista, ilmoita valmistaja ja mallin numero.

Henkilökohtainen tietokone:

Modeemi:

Verkko:

4. Lisätietoja:

KORJAUSKULUJEN MAKSUTAPA

Laitetta koskee takuu

Ostopäivä/vastaanottopäivä:

(Liitä mukaan ostokuitti tai vastaanottotodistus, jossa on alkuperäinen vastaanottopäiväys.)

Huoltosopimusnumero:

Ostomääräysnumero:

Sopimus- ja takuuhuoltoa lukuun ottamatta huoltopyynnön täytyy olla valtuutetun henkilön allekirjoittama ja/tai
sen täytyy sisältää ostomääräysnumero.
Jos korjauksen vakiohintoja ei sovelleta, vaaditaan ostomääräys
vähimmäissummalle. Normaaliveloitusten hintaluettelo on saatavana HP:n valtuuttamasta huoltokeskuksesta.

Valtuutetun henkilön allekirjoitus:

Puhelinnumero:

Laskutusosoite:

Erityiset laskutustiedot:

FIWW

Huoltolomake

275

background image

276

Liite G Huolto ja tuki

FIWW