HP LaserJet 4350 Printer series - Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

background image

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

HP-TUOTE
HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn,
4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn ja 4350dtnsl

RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA
Yhden vuoden rajoitettu takuu

HP takaa sinulle, tuotteen lopulliselle käyttäjälle, että HP:n laitteet, lisävarusteet ja tarvikkeet ovat virheettömiä

materiaalin ja työtavan osalta ostopäivän jälkeen edellä määritettynä ajanjaksona. Jos HP saa ilmoituksen

tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan

vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Vaihtotuotteet voivat olla uusia tai toiminnaltaan uutta vastaavia.

HP takaa, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja työtavan

virheiden vuoksi jätä suorittamatta sen ohjelmakäskyjä, edellyttäen että se asennetaan ja sitä käytetään oikein.

Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston, joka ei kyseisten

vikojen vuoksi suorita ohjelmakäskyjä.

HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan

tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritetyllä tavalla, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys

ostohinnasta, mikäli tuote palautetaan pikaisesti.

HP-tuotteet voivat sisältää kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on käytetty

satunnaisesti.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai kalibrointi, (b)

ohjelmisto, liittymät, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai

väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen käyttöympäristön valmistelu tai

ylläpito.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT EIKÄ MUITA

TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN

MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT. Jotkin

maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten edellä mainittu rajoitus

ei ehkä päde. Tämä takuu takaa tietyt lailliset oikeudet ja asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka

vaihtelevat eri maiden/alueiden, valtioiden ja provinssien välillä. HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikilla niillä

alueilla ja kaikissa niissä maissa tai paikoissa, joissa HP tarjoaa asiakastukea tälle tuotteelle ja joissa HP on

markkinoinut tätä tuotetta. Takuupalvelun kattavuus voi vaihdella alueittain. HP ei muuta tuotteen muotoa tai

toimintaa, jotta tuote toimisi sellaisella alueella tai sellaisessa maassa, jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan

lainsäädännöllisistä tai muista juridisista syistä.

TÄMÄN TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA YKSINOMAISET

KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA SINULLA ON TÄMÄN TUOTTEEN OSALTA. EDELLÄ MAINITTUA LUKUUN

OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA TIETOJEN

MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA

(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT

SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKIJÄÄN. Jotkin maat/

alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten yllä

mainittu rajoitus tai poissulku ei ehkä päde.

FIWW

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

269

background image

TÄMÄN TAKUULAUSEKKEEN EHDOT EIVÄT POISSULJE, RAJOITA TAI MUUTA LAINSÄÄDÄNNÖN

TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA PAITSI SILTÄ OSIN KUIN LAKI SALLII TÄLLAISEN OIKEUKSIEN

POISSULKEMISEN, RAJOITTAMISEN TAI MUUTTAMISEN.

270

Liite G Huolto ja tuki

FIWW