HP LaserJet 4350 Printer series ohje

background image

Käyttäminen

hp LaserJet 4250/4350

-sarjan tulostin

background image
background image

HP LaserJet 4250- tai 4350-sarja -tulostin

Käyttöohje

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,
sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,
paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa
ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy
tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun
takuun antavaan takuutodistukseen.
Mikään tässä mainittu ei muodosta
lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän
aineiston teknisistä tai toimituksellisista
virheistä eikä puutteista.

Osanumero Q5400-90941

Ensimmäinen painos, 11/2004

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

ja PostScript

®

ovat Adobe Systems

Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä.

Linux on Linus Torvaldsin Yhdysvalloissa
rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft

®

, Windows

®

ja Windows NT

®

ovat Microsoft Corporationin
Yhdysvalloissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

ENERGY STAR

®

ja ENERGY STAR -logo

®

ovat United States Environmental
Protection Agencyn Yhdysvalloissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.

background image

HP:n asiakaspalvelu

Online-palvelut

Ympärivuorokautinen palvelu modeemin tai Internet-yhteyden käyttäjille

WWW: HP:n tulostinohjelmistopäivityksiä, tietoja tuotteesta ja asiakastuesta sekä erikielisiä
tulostinohjaimia on saatavilla osoitteessa

http://www.hp.com/support/lj4250

tai

http://www.hp.com/support/lj4350

. (Sivusto on englanninkielinen.)

Online-vianmääritystyökalut

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) on ohjelmistopaketti, joka sisältää Web-
pohjaisia työkaluja pöytätietokoneiden ja tulostustuotteiden vianmääritykseen. ISPE-
työkalujen avulla voit tunnistaa, diagnosoida ja ratkaista nopeasti tietokoneeseen ja
tulostukseen liittyviä ongelmia. ISPE-työkalut ovat käytettävissä osoitteessa

http://instantsupport.hp.com

.

Puhelintuki

Hewlett-Packard Companyn puhelintuki on takuuaikana maksutonta. Kun soitat
puhelintukeen, puhelusi ohjataan asiantuntijalle, joka on valmis vastaamaan kysymyksiisi.
Tarkista maasi/alueesi puhelinnumero tulostimen mukana toimitetusta opaslehtisestä tai
osoitteesta

http://www.hp.com/support/callcenters

. Pidä seuraavat tiedot saatavilla, kun

soitat HP:lle: tuotteen nimi ja sarjanumero, ostopäivä sekä kuvaus ongelmasta.

Asiakastukitietoja on myös sivustossa

http://www.hp.com

. Napsauta support & drivers -

kohtaa.

Apuohjelmat, ohjaimet ja sähköisessä muodossa oleva tieto

Siirry kohtaan

http://www.hp.com/go/lj4250_software

tai

http://www.hp.com/go/

lj4350_software

. (Sivusto on englanninkielinen, mutta tulostinohjaimia on saatavilla useilla

eri kielillä.)

Jos haluat tietoja puhelimitse, katso ohjeita tulostimen mukana toimitetusta opaslehtisestä.

HP:n suorat varuste- ja tarviketilaukset

Voit tilata tarvikkeita seuraavista Web-sivustoista:

Yhdysvallat:

http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Kanada:

http://www.hp.ca/catalog/supplies

Eurooppa:

http://www.hp.com/go/supplies

Aasia ja Tyynenmeren alue:

http://www.hp.com/paper/

Voit tilata varusteita osoitteesta

http://www.hp.com/support/lj4250

tai

http://www.hp.com/

support/lj4350

. Lisätietoja on kohdassa

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen

.

Voit tilata tarvikkeita tai lisävarusteita puhelimitse soittamalla seuraaviin numeroihin:

Yhdysvaltalaiset yritykset: 800-282-6672

Yhdysvaltalaiset pienet ja keskisuuret yritykset: 800-888-9909

Yhdysvaltalaiset kotiyritykset ja -toimistot: 800-752-0900

Kanada: 800-387-3154

Muiden maiden/alueiden puhelinnumerot on ilmoitettu tulostimen mukana toimitetussa
opaslehtisessä.

HP-huoltotiedot

FIWW

iii

background image

Saat tietoja HP:n valtuutetuista myyjistä Yhdysvalloissa ja Kanadassa soittamalla
puhelinnumeroihin 800-2432439816 (Yhdysvallat) tai 800-3873867 (Kanada). Saat tietoja
myös Internet-osoitteesta

http://www.hp.com/go/cposupportguide

.

Muita maita/alueita koskevia HP-tuotteen huoltotietoja on saatavilla oman maasi/alueesi
asiakastukinumerosta. Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetussa opaslehtisessä.

HP-huoltosopimukset

Puhelin: 800-4746836 (Yhdysvallat) tai 800-2681221 (Kanada).

Takuun ulkopuolella olevat palvelut: 800-633-3600.

Laajennettu palvelu: Puhelin: 800-4746836 (Yhdysvallat.) tai 800-2681221 (Kanada). Voit
vaihtoehtoisesti myös siirtyä HP Care Pack -palvelusivustolle osoitteessa

http://www.hpexpress-services.com/10467a

.

HP-työkalut

Voit tarkistaa tulostimen tilan ja asetukset sekä tarkastella vianmääritystietoja ja
käytönaikaisia ohjeita HP-työkalut-ohjelman avulla. Pääset käyttämään HP-työkalut-
ohjelmaa, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai verkkoon. HP-työkalut on
käytettävissä vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. Katso

HP-työkalut -

ohjelman käyttäminen

.

HP:n tukipalvelu Macintosh-tietokoneita varten

Käy Web-osoitteessa:

http://www.hp.com/go/macosx

Macintosh OS X -tukitietoja sekä HP:n

ohjainpäivitysten tilauspalvelu.

Käy Web-osoitteessa:

http://www.hp.com/go/mac-connect

(Macintosh-käyttöjärjestelmälle

suunnitellut tuotteet).

iv

FIWW

background image

Sisällysluettelo

1 Perustietoja tulostimesta

Tulostimen tietojen nopea käyttö ..............................................................................................2

Käyttöopaslinkit ...................................................................................................................2
Tietolähteitä ........................................................................................................................2

Tulostimen asetukset ................................................................................................................3

HP LaserJet 4250- tai 4350-sarja -tulostimen ominaisuudet .............................................3

Tulostimen ominaisuudet ..........................................................................................................5
Tulostimen osat .........................................................................................................................9

Lisävarusteet ja tarvikkeet ..................................................................................................9
Liitäntäportit ......................................................................................................................11
Lisävarusteen merkkivalot ................................................................................................11
Tulostimen siirtäminen ......................................................................................................12

Ohjauspaneeli .........................................................................................................................13

Ohjauspaneelin sisältö .....................................................................................................13
Ohjauspaneelin painikkeet ...............................................................................................14
Ohjauspaneelin valot ........................................................................................................14
Ohjauspaneelin valikot .....................................................................................................15
Tulostimen ohjejärjestelmän käyttäminen ........................................................................15
Tulostimen ohjauspaneelin kokoonpanoasetusten muuttaminen ....................................15

Ohjelmisto ...............................................................................................................................26

Käyttöjärjestelmät ja tulostinosat ......................................................................................26
Tulostinohjaimet ................................................................................................................27
Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto .................................................................................30
Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen ................................................................31
Ohjelman poistaminen ......................................................................................................37

Tulostusmateriaalin valitseminen ............................................................................................38

Tulostusmateriaalin tuetut koot ........................................................................................39

2 Tulostustehtävät

Tulostuksessa käytettävän lokeron valitseminen ....................................................................44

Lokerojärjestys ..................................................................................................................44
Lokeron 1 mukauttaminen ................................................................................................44
Tulostaminen paperin tyypin ja koon mukaan (lokeroiden lukitseminen) ........................45
Tulostusmateriaalin käsinsyöttö lokerosta 1 ....................................................................46

Oikean kuumentimen tilan valitseminen .................................................................................47
Asiakirjojen nitominen .............................................................................................................48

Nidonnan valitseminen ohjelmasta (Windows) ................................................................48
Nidonnan valitseminen ohjelmasta (Mac) ........................................................................48
Nitojan valitseminen ohjauspaneelista .............................................................................48
Niittien lisääminen ............................................................................................................49

Lokerojen täyttäminen .............................................................................................................50

Paperin lisääminen lokeroon 1 .........................................................................................50
Paperin lisääminen lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin lokeroon ................................51
Paperin lisääminen valinnaiseen 1 500 arkin lokeroon ....................................................53

Tulostelokerovaihtoehdot ........................................................................................................56

FIWW

v

background image

Tulostaminen ylätulostelokeroon (vakio) ..........................................................................56
Tulostaminen takatulostelokeroon ....................................................................................56
Tulostaminen valinnaiseen pinolokeroon tai nitojaan/pinolokeroon .................................57
Paperin suunta, kun nitoja on asennettu ..........................................................................58

Kirjekuorten tulostaminen ........................................................................................................59

Kirjekuorten lataaminen lokeroon 1 ..................................................................................59
Kirjekuorten automaattinen syöttäminen (valinnainen kirjekuorilokero) ...........................61
Valinnaisen kirjekuorilokeron asentaminen ......................................................................61
Valinnaisen kirjekuorilokeron irrottaminen .......................................................................62
Kirjekuorten lataaminen valinnaiseen kirjekuorilokeroon .................................................62

Tulostaminen erikoismateriaalille ............................................................................................65

Tulostaminen tarra-arkeille ...............................................................................................65
Tulostaminen kalvoille ......................................................................................................66
Tulostaminen kirjelomakepaperille, rei'itetylle tai esipainetulle (yksipuoliselle)

paperille .........................................................................................................................67

Erikoisviimeisteltyjen paperien tulostaminen ....................................................................68
Pienikokoisen materiaalin, mukautettujen kokojen tai painavan paperin

tulostaminen ..................................................................................................................69

Mukautetun paperikoon määrittäminen ............................................................................70

Tulostaminen paperin molemmille puolille (valinnainen kääntöyksikkö) ................................72

Paperin molemmille puolille tulostamisen perusohjeet ....................................................72
Paperin suunta kaksipuolisessa tulostamisessa ..............................................................73
Kaksipuolisen tulostamisen asetteluvaihtoehdot ..............................................................74
Kaksipuolinen tulostaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen avulla .......................74
Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen ........................................................................75

Tulostustyön peruuttaminen ....................................................................................................76
Tulostinohjaimen käyttäminen ................................................................................................77

Tulostustyön asetusten muuttaminen ...............................................................................77
Oletusasetusten muuttaminen ..........................................................................................77

Tulostinohjaimen ominaisuuksien käyttäminen ......................................................................80

Vesileimojen tulostaminen ................................................................................................80
Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille .........................................................................81
Mukautetun paperikoon määrittäminen ............................................................................81
EconoMode (säästä väriainetta) -tilassa tulostaminen ....................................................82
Tulostuslaatuasetusten määrittäminen .............................................................................82
Pienennä/suurenna-asetusten käyttö ...............................................................................83
Paperilähteen valitseminen ..............................................................................................83
Erilaisen etusivun, ensimmäisen tai viimeisen sivun tai tyhjän sivun tulostaminen .........84

Työn tallennustoimintojen käyttö .............................................................................................85

Työn pikakopioiminen .......................................................................................................85
Pikakopiotyön poistaminen ...............................................................................................86
Työn tarkistaminen ja säilyttäminen .................................................................................86
Säilytetyn työn poistaminen ..............................................................................................87
Yksityisen työn tulostaminen ............................................................................................87
Yksityisen työn poistaminen .............................................................................................88
Tulostustyön tallentaminen ...............................................................................................88

3 Tulostimen käsitteleminen ja huoltaminen

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen ...............................................................................92

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen .........................................................................92
Tiedot-välilehti ...................................................................................................................93
Asetukset-välilehti .............................................................................................................93
Verkko-välilehti .................................................................................................................94
Muita linkkejä ....................................................................................................................94

HP Web Jetadmin -ohjelma ....................................................................................................95

vi

FIWW

background image

HP-työkalut -ohjelman käyttäminen ........................................................................................96

Tuetut käyttöjärjestelmät ..................................................................................................96
Tuetut selaimet .................................................................................................................96
HP-työkalut-ohjelman avaaminen ....................................................................................97
Tila-välilehti .......................................................................................................................97
Vianmääritys-välilehti ........................................................................................................97
Hälytykset-välilehti ............................................................................................................98
Käyttöoppaat-välilehti .......................................................................................................98
Laiteasetukset-ikkuna .......................................................................................................98
Työkalut-ohjelman linkit ....................................................................................................99
Muita linkkejä ....................................................................................................................99

HP-työkalut-ohjelman poistaminen .......................................................................................100

HP-työkalut-ohjelman poistaminen käyttämällä Windows-työpöydän pikakuvaketta ....100
HP-työkalut-ohjelman asennuksen poistaminen Windowsin ohjauspaneelin

Lisää tai poista sovellus -toiminnon avulla ..................................................................100

Tulostinohjainten hallinta ja määritys ....................................................................................101

HP Web Jetadmin -ohjelmistolaajennus .........................................................................101
Mukauttamisohjelma .......................................................................................................102

Sähköpostihälytysten määrittäminen ....................................................................................103
Kellonaika- ja päivämääräasetusten määrittäminen .............................................................104

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen ........................................................................104

Tulostimen asetusten tarkistaminen .....................................................................................107

Valikkoluettelo .................................................................................................................107
Asetussivu ......................................................................................................................107
Tarvikkeiden tilasivu .......................................................................................................109
PS- tai PCL-fonttiluettelo ................................................................................................109

Tulostuskasetin käsitteleminen .............................................................................................111

HP:n tulostuskasetit ........................................................................................................111
Muut kuin HP:n tulostuskasetit .......................................................................................111
Tulostuskasetin tunnistaminen .......................................................................................111
Tulostuskasetin säilyttäminen ........................................................................................111
Tulostuskasetin käyttöikä ...............................................................................................112
Tarvikkeen määrän tarkistus ..........................................................................................112
Väriaine vähissä- ja väriaine lopussa -tilat .....................................................................112

Tulostimen puhdistaminen ....................................................................................................114

Puhdista tulostimen sisäpuoli. ........................................................................................114
Kiinnitysyksikön puhdistaminen ......................................................................................115

Ennalta ehkäisevä huolto ......................................................................................................118

Huoltopakkauksen laskurin nollaaminen ........................................................................118

Nitojan vaihtaminen ...............................................................................................................119

Nitojan irrottaminen ja vaihtaminen ................................................................................119

4 Ongelmanratkaisu

Vianmäärityskaavio ...............................................................................................................124

1. Näkyykö ohjauspaneelin näytössä teksti VALMIS? ...................................................124
2. Voiko asetussivun tulostaa? .......................................................................................125
3. Voiko sovellusohjelmista tulostaa? .............................................................................125
4. Tulostuuko työ odotetulla tavalla? ..............................................................................126
5. Valitseeko tulostin oikeat lokerot ja paperinkäsittelyvarusteet? .................................128

Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen ............................................................................130
Paperin käyttöohjeet .............................................................................................................134
Erikoissivujen tulostaminen ...................................................................................................135
Tukosten poistaminen ...........................................................................................................136

Tukoksen sijainti .............................................................................................................136
Tukosten poistaminen yläkannen ja tulostuskasetin alueella ........................................136

FIWW

vii

background image

Tukosten poistaminen valinnaisesta kirjekuorilokerosta ................................................138
Tukosten poistaminen lokeroista ....................................................................................139
Tukosten poistaminen valinnaisesta kääntöyksiköstä ...................................................142
Tukosten poistaminen tulostusalueilta ...........................................................................143
Tukosten poistaminen kiinnitysyksikön alueelta .............................................................144
Tukosten poistaminen valinnaisesta pinolokerosta tai nitojasta/pinolokerosta ..............146
Toistuvien tukosten ratkaiseminen .................................................................................148

Tulostimen viestit ..................................................................................................................150

Tulostimen käytönaikaisen ohjejärjestelmän käyttäminen .............................................150
Toistuvien viestien selvittäminen ....................................................................................150

Pinolokeron ja nitojan/pinolokeron merkkivalot .....................................................................172

Lisävarusteiden merkkivalot ...........................................................................................172
Lisälaitteiden tai lisälaitteen osan vaihtaminen ..............................................................174

Tulostuslaadun ongelmien korjaaminen ...............................................................................175

Tulostuslaadun tarkistuslista ..........................................................................................175
Tulostuslaatuongelmien esimerkkejä .............................................................................175
Vaalea tulostusjälki (osassa sivua) ................................................................................177
Vaalea tulostusjälki (koko sivu) ......................................................................................177
Pilkkuja ...........................................................................................................................178
Tyhjiä kohtia ....................................................................................................................178
Viivoja .............................................................................................................................178
Harmaata taustalla .........................................................................................................179
Väriainetahroja ................................................................................................................179
Kiinnittymätöntä väriainetta ............................................................................................180
Toistuvia puutteellisuuksia ..............................................................................................180
Kuvien toistuminen .........................................................................................................181
Vääristyneitä merkkejä ...................................................................................................181
Sivu tulostuu vinossa ......................................................................................................181
Käpristymiä tai rypistymiä ...............................................................................................182
Ryppyjä tai taitoksia ........................................................................................................182
Pystysuuntaisia valkoisia viivoja .....................................................................................183
Renkaanjälkiä .................................................................................................................183
Valkoisia täpliä mustalla .................................................................................................183
Levinneet viivat ...............................................................................................................184
Epäselvä tulostusjälki .....................................................................................................184
Kuvat toistuvat satunnaisesti ..........................................................................................185

Verkkotulostusongelmien vianmääritys ................................................................................186
Tavallisten Windows-häiriöiden vianmääritys .......................................................................187
Tavallisten Macintosh-ongelmien vianmääritys ....................................................................188
Tavallisten PostScript-ongelmien vianmääritys ....................................................................194

Yleisiä ongelmia .............................................................................................................194
Määritetyt virheet ............................................................................................................194

Valinnaisen kiintolevyn vianmääritys ....................................................................................196

Liite A Tarvikkeet ja lisävarusteet

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen .................................................................198

Tilaaminen suoraan HP:ltä .............................................................................................198
Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta ........................................................................198
Tilaaminen suoraan Internetin kautta (verkossa olevat tulostimet) ................................198
Tilaaminen suoraan HP-työkalut-ohjelman kautta (tulostimet, jotka on suoraan

kytketty tietokoneeseen) .............................................................................................199

Osanumerot ...........................................................................................................................200

Paperinkäsittelyn lisävarusteet .......................................................................................200
Tulostuskasetit ................................................................................................................201
Huoltopakkaukset ...........................................................................................................201

viii

FIWW

background image

Muisti ..............................................................................................................................201
Kaapelit ja liittymät ..........................................................................................................202
Tulostusmateriaali ..........................................................................................................202

Liite B Ohjauspaneelin valikot

Työvalikon hakeminen ..........................................................................................................208
Tiedot-valikko ........................................................................................................................209
Paperinkäsittely-valikko .........................................................................................................210
Määritä asetukset -valikko ....................................................................................................214

Tulostus-alivalikko ..........................................................................................................214
Tulostuslaatu-alivalikko ..................................................................................................217
Järjestelmän asetukset -alivalikko ..................................................................................221
Nitoja/pinolokero-alivalikko .............................................................................................224
I/O-alivalikko ...................................................................................................................225
Alkutila-alivalikko ............................................................................................................226

Diagnostiikka-valikko .............................................................................................................228
Huolto-valikko ........................................................................................................................229

Liite C Teknisiä tietoja

HP LaserJet 4250- tai 4350-sarja mitat ................................................................................231
Sähkölaitetiedot .....................................................................................................................233
Akustiset päästöt ...................................................................................................................234
Käyttöympäristö ....................................................................................................................235
Paperimääritykset .................................................................................................................236

Tulostusympäristö ja paperin säilytystilat .......................................................................236
Kirjekuoret .......................................................................................................................237
Tarrat ..............................................................................................................................239
Kalvot ..............................................................................................................................239

Liite D Tulostimen muisti ja sen lisääminen

Yleistä ....................................................................................................................................242
Tulostimen muisti ..................................................................................................................243

Muistin asentaminen tulostimeen ...................................................................................243

CompactFlash-korttien asentaminen ....................................................................................246

CompactFlash-kortin asentaminen .................................................................................246

Muistin asennuksen tarkistaminen ........................................................................................249

Tarkista seuraavasti, että DIMM-moduulien tai CompactFlash-korttien asennus

on onnistunut: ..............................................................................................................249

Resurssien säästäminen (pysyvät resurssit) ........................................................................250
EIO-korttien tai massamuistilaitteiden asentaminen .............................................................251

EIO-korttien tai massamuistilaitteiden asentaminen ......................................................251
Asennetun EIO-korttin massamuistilaitteen (valinnaisen kiintolevyn) poistaminen: ......251

Liite E Tulostinkomennot

PCL 6- ja PCL 5e -tulostinkomentokielten syntaksin ymmärtäminen ...................................254

Ohjausmerkkijonojen yhdistäminen ................................................................................254
Ohjausmerkkijonojen käyttäminen .................................................................................255
PCL 6- ja PCL 5 fonttien valitseminen ............................................................................255
Yleiset PCL 6- ja PCL 5 -tulostinkomennot ....................................................................256

Liite F Tietoja säännöksistä

Johdanto ................................................................................................................................261

FIWW

ix

background image

FCC:n säännökset ................................................................................................................262
Tuotteen ympäristötiedot .......................................................................................................263

Ympäristönsuojelu ..........................................................................................................263
Otsonintuotanto ..............................................................................................................263
Energiankulutus ..............................................................................................................263
HP LaserJet -tulostustarvikkeet ......................................................................................264
Käyttöturvallisuustiedote .................................................................................................265
Lisätietoja ........................................................................................................................265

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ..........................................................................................266
Maa-/aluekohtaiset turvallisuussäännökset ..........................................................................267

Laser safety statement ...................................................................................................267
Canadian DOC statement ..............................................................................................267
Japanese VCCI statement ..............................................................................................267
Korean EMI statement ....................................................................................................267
Finnish laser statement ..................................................................................................268

Liite G Huolto ja tuki

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu ........................................................................................269
Värikasetti Rajallinen takuu ...................................................................................................271
Huolto- ja tukipalveluiden saatavuus ....................................................................................272
HP:n huoltosopimukset .........................................................................................................272

Asiakkaan luona tapahtuva huolto .................................................................................272

HP:n pikavaihtopalvelu (vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa) ...............................................273

HP:n pikapalvelun käyttäminen ......................................................................................273

Tulostimen pakkaaminen uudelleen .....................................................................................274

Tulostimen pakkaaminen uudelleen ...............................................................................274

Huoltolomake ........................................................................................................................275

Hakemisto

x

FIWW

background image

1