HP LaserJet 4350 Printer series - Φάκελοι

background image

Φάκελοι

Η κατασκευή των φακέλων είναι καθοριστικός παράγοντας. Το σηµείο όπου διπλώνουν οι
φάκελοι µπορεί να διαφοροποιείται σηµαντικά, όχι µόνο από κατασκευαστή σε
κατασκευαστή, αλλά ακόµη και σε φακέλους που βρίσκονται στο ίδιο κουτί ενός
κατασκευαστή. Η επιτυχής εκτύπωση των φακέλων εξαρτάται από την ποιότητα των
φακέλων. Κατά την επιλογή των φακέλων, έχετε υπόψη σας τα εξής στοιχεία:

Βάρος: Το βάρος του χαρτιού των φακέλων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 105 g/
m

2

(28 lb), διαφορετικά είναι πολύ πιθανό να προκληθούν εµπλοκές.

Κατασκευή: Πριν από την εκτύπωση, οι φάκελοι πρέπει να είναι επίπεδοι, µε κύρτωση
µικρότερη από 6 mm (0,25 ίντσες) και δεν πρέπει να περιέχουν αέρα.

Κατάσταση: Οι φάκελοι δεν πρέπει να εµφανίζουν τσακίσεις, ανώµαλη επιφάνεια ή
φθορές άλλου είδους.

Θερµοκρασία: Οι φάκελοι πρέπει να είναι συµβατοί µε τη θερµότητα και την πίεση που
αναπτύσσονται στον εκτυπωτή.

Μέγεθος: Πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο φακέλους µε µέγεθος εντός των παρακάτω
ορίων.

Ελάχιστο: 76 x 127 mm (3 x 5 ίντσες)

Μέγιστο: 216 x 356 mm (8,5 x 14 ίντσες)

Σηµείωση

Χρησιµοποιήστε µόνο το δίσκο 1 ή το προαιρετικό εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων για την
εκτύπωση φακέλων. Ενδέχεται να υπάρξουν εµπλοκές, όταν χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε
µέσο εκτύπωσης µε µήκος µικρότερο από 178 mm (7 ίντσες). Αυτές µπορεί να οφείλονται σε
χαρτί που έχει επηρεαστεί από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Για την καλύτερη δυνατή
απόδοση, φροντίστε να φυλάτε και να διαχειρίζεστε το χαρτί σωστά (βλ.

Συνθήκες

εκτύπωσης και αποθήκευσης χαρτιού

). Στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή επιλέξτε

εκτύπωση σε φακέλους (βλ.

Χρήση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή

).

ELWW

Προδιαγραφές χαρτιού

281

background image

Φάκελοι µε ενώσεις και στις δύο πλευρές

Η κατασκευή του τύπου αυτού έχει κατακόρυφες ενώσεις και στις δύο πλευρές του φακέλου
αντί για διαγώνιες ενώσεις. Το πιθανότερο για αυτόν τον τύπο φακέλου είναι να τσαλακωθεί.
Βεβαιωθείτε ότι η ένωση καλύπτει όλο το µήκος του φακέλου µέχρι τη γωνία, όπως φαίνεται
στο παρακάτω σχήµα.

1

2

1

Αποδεκτή µορφή φακέλων

2

Μη αποδεκτή µορφή φακέλων

Φάκελοι µε αυτοκόλλητες ταινίες ή πτερύγια

Οι φάκελοι µε αυτοκόλλητη λωρίδα µε κάλυµµα που αποκολλάται ή µε περισσότερα από ένα
πτερύγια που διπλώνουν προκειµένου να σφραγίσει ο φάκελος, πρέπει να κατασκευάζονται
µε κόλλες συµβατές µε τη θερµότητα και την πίεση του εκτυπωτή. Τα πρόσθετα πτερύγια ή
οι ταινίες µπορεί να τσακίσουν, να τσαλακωθούν ή να προκαλέσουν εµπλοκές, ή ακόµα και
να προκαλέσουν βλάβη στη µονάδα σταθεροποίησης του γραφίτη.

Περιθώρια φακέλων

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνήθη περιθώρια από την περιοχή αναγραφής της
διεύθυνσης για τυπικούς φακέλους του εµπορίου #10 ή DL.

Τύπος διεύθυνσης

Πάνω περιθώριο

Αριστερό περιθώριο

∆ιεύθυνση αποστολέα

15 mm (0,6 ίντσες)

15 mm (0,6 ίντσες)

∆ιεύθυνση παραλήπτη

51 mm (2 ίντσες)

89 mm (3,5 ίντσες)

Σηµείωση

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, ρυθµίστε τα περιθώρια σε
απόσταση τουλάχιστον 15 mm (0,6 ίντσες) από τα άκρα του φακέλου. Μην εκτυπώνετε στα
σηµεία σύµπτωσης των ενώσεων των φακέλων.

Αποθήκευση φακέλων

Οι καλές συνθήκες αποθήκευσης των φακέλων συµβάλλουν στην καλή ποιότητα
εκτύπωσης. Οι φάκελοι πρέπει να διατηρούνται επίπεδοι. Εάν µέσα σε ένα φάκελο
παγιδευτεί αέρας και δηµιουργήσει φυσαλίδα, τότε ο φάκελος αυτός ενδέχεται να εµφανίσει
πτυχές κατά την εκτύπωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση φακέλων

.

282

Παράρτηµα Γ Προδιαγραφές

ELWW