HP LaserJet 4350 Printer series - Διαφάνειες

background image

∆ιαφάνειες

Οι διαφάνειες που χρησιµοποιούνται στον εκτυπωτή θα πρέπει να αντέχουν σε θερµοκρασία
200°C (392°F), δηλαδή στη θερµοκρασία σταθεροποίησης του εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε πιθανή ζηµιά στον εκτυπωτή, χρησιµοποιείτε µόνο διαφάνειες κατάλληλες
για χρήση σε εκτυπωτές HP LaserJet, όπως διαφάνειες HP. (Για πληροφορίες παραγγελίας,
ανατρέξτε στην ενότητα

Κωδικοί ειδών

).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση σε διαφάνειες

.

Σηµείωση

Στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή επιλέξτε εκτύπωση σε διαφάνειες (βλ.

Χρήση του

προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή

).

ELWW

Προδιαγραφές χαρτιού

283

background image

284

Παράρτηµα Γ Προδιαγραφές

ELWW

background image