HP LaserJet 4350 Printer series - Για να εγκαταστήσετε μνήμη εκτυπωτή

background image

Για να εγκαταστήσετε µνήµη εκτυπωτή

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο στατικός ηλεκτρισµός µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα στοιχεία DIMM. Κατά το χειρισµό
των µνηµών DIMM, πρέπει είτε να φοράτε ένα αντιστατικό περικάρπιο είτε να αγγίζετε συχνά
την επιφάνεια της αντιστατικής συσκευασίας των DIMM και, κατόπιν, να αγγίζετε γυµνό
µέταλλο στον εκτυπωτή.

Οι εκτυπωτές HP LaserJet 4250 ή 4350 series έχουν εγκατεστηµένο ένα DIMM στην
υποδοχή 1. Ένα δεύτερο DIMM µπορεί να εγκατασταθεί στην υποδοχή 2. Εάν θέλετε,
µπορείτε να αντικαταστήσετε το DIMM που είναι εγκατεστηµένο στην υποδοχή 1 µε ένα
DIMM υψηλότερης µνήµης.

Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, εκτυπώστε µια σελίδα διαµόρφωσης για να διαπιστώσετε πόση
µνήµη είναι εγκατεστηµένη στον εκτυπωτή πριν να προσθέσετε περισσότερη µνήµη. (Βλ.

Σελίδα διαµόρφωσης

.)

1. Σβήστε τον εκτυπωτή.

2. Βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο ρεύµατος και αποσυνδέστε τα καλώδια.

ELWW

Μνήµη εκτυπωτή

287

background image

3. Πιάστε το καπάκι που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή και έλξτε το σταθερά

προς το πίσω µέρος του εκτυπωτή µέχρι να σταµατήσει.

4. Αφαιρέστε το καπάκι από τον εκτυπωτή.

5. Ανοίξτε τη θυρίδα πρόσβασης, τραβώντας τη µεταλλική γλωττίδα.

6. Αφαιρέστε τη µνήµη DIMM από την αντιστατική συσκευασία. Κρατήστε τη µνήµη DIMM

τοποθετώντας τα δάχτυλα στις πλευρικές ακµές και τους αντίχειρες στην πίσω ακµή.
Ευθυγραµµίστε τις εγκοπές επάνω στη µνήµη DIMM µε την υποδοχή της µνήµης DIMM.
(Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες σε κάθε πλευρά της υποδοχής DIMM είναι ανοικτές ή
προς τα έξω.)

288

Παράρτηµα ∆ Μνήµη εκτυπωτή και επέκταση

ELWW

background image

7. Πιέστε τη µνήµη DIMM σε ευθεία µέσα στην υποδοχή και πιέστε σταθερά. Βεβαιωθείτε

ότι οι ασφάλειες στις δύο πλευρές της υποδοχής DIMΜ τοποθετούνται στη θέση τους.

Σηµείωση

Για να αφαιρέσετε τη µονάδα DIMM, απασφαλίστε πρώτα τις ασφάλειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην µετακινείτε και µην αφαιρείτε την προεγκατεστηµένη µνήµη DIMM που βρίσκεται στην
κάτω υποδοχή.

8. Κλείστε τη θυρίδα πρόσβασης και πιέστε σταθερά, µέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

9. Τοποθετήστε το κάτω µέρος του καπακιού επάνω στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι η

κάτω γλωττίδα του καπακιού τοποθετήθηκε στις αντίστοιχες εγκοπές του εκτυπωτή.
Περιστρέψτε το καπάκι προς τα επάνω, προς τη µεριά του εκτυπωτή.

10. Σύρετε το καπάκι προς το εµπρός µέρος του εκτυπωτή µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

11. Επανασυνδέστε τα καλώδια και το καλώδιο ρεύµατος, θέστε τον εκτυπωτή σε λειτουργία

και κατόπιν ελέγξτε την εγκατάσταση της µoνάδας DIMM. Ανατρέξτε στην ενότητα

Έλεγχος εγκατάστασης της µνήµης

παρακάτω.

ELWW

Μνήµη εκτυπωτή

289