HP LaserJet 4350 Printer series - Μενού Paper Handling (Διαχείριση χαρτιού)

background image

Μενού Paper Handling (∆ιαχείριση χαρτιού)

Εάν οι ρυθµίσεις διαχείρισης χαρτιού έχουν διαµορφωθεί σωστά µέσα από τον πίνακα
ελέγχου του εκτυπωτή, µπορείτε να εκτυπώσετε επιλέγοντας τον τύπο και το µέγεθος του
µέσου εκτύπωσης, µέσα από το πρόγραµµα ή το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση για τους τύπους και τα µεγέθη µέσων
εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση µε βάση τον τύπο και το µέγεθος του µέσου

εκτύπωσης (κλείδωµα δίσκων)

. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους τύπους και

τα µεγέθη µέσων εκτύπωσης που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στις ενότητες

Υποστηριζόµενα

µεγέθη µέσων εκτύπωσης

και

Προδιαγραφές χαρτιού

Ορισµένα από τα στοιχεία του µενού αυτού (όπως είναι η εκτύπωση διπλής όψης και η µη
αυτόµατη τροφοδοσία) είναι διαθέσιµα στο πρόγραµµα ή το πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή (αν είναι εγκατεστηµένο το κατάλληλο πρόγραµµα οδήγησης). Οι ρυθµίσεις του
προγράµµατος και του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή αντικαθιστούν τις ρυθµίσεις
του πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Χρήση του

προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή

.

Η ενότητα που ακολουθεί αναφέρει τις ρυθµίσεις και τις τιµές που µπορούν να λάβουν. Στη
στήλη Values (Τιµές) η προεπιλεγµένη τιµή για κάθε ρύθµιση είναι αυτή που έχει έναν
αστερίσκο (*) δίπλα της.

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

ENVELOPE FEEDER SIZE (Μέγεθος
εξαρτήµατος τροφοδοσίας φακέλων)

*COM10

MONARCH

C5 ENVELOPE (Φάκελος B5)

DL ENVELOPE (Φάκελος DL)

B5 ENVELOPE (Φάκελος B5)

Αυτό το στοιχείο εµφανίζεται µόνο εάν
είναι εγκατεστηµένο το προαιρετικό
εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων.
Ρυθµίστε την τιµή έτσι ώστε να
αντιστοιχεί στο µέγεθος των φακέλων
που είναι εκείνη τη στιγµή
τοποθετηµένοι στο προαιρετικό
εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων.

ENVELOPE FEEDER TYPE (Τύπος
εξαρτήµατος τροφοδοσίας φακέλων)

*ANY TYPE (Οποιοσδήποτε τύπος)

PLAIN (Απλό)

PREPRINTED (Προτυπωµένο)

LETTERHEAD (Εταιρικό
επιστολόχαρτο)

PREPUNCHED (Προτρυπηµένο)

LABELS (Ετικέτες)

BOND (Χαρτί τύπου bond)

RECYCLED (Ανακυκλωµένο)

COLOR (Έγχρωµο)

CARDSTOCK (Κάρτες)

>164 G/M2

ROUGH (Τραχύ)

Αυτό το στοιχείο εµφανίζεται µόνο εάν
είναι εγκατεστηµένο το προαιρετικό
εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων.
Ρυθµίστε την τιµή έτσι ώστε να
αντιστοιχεί στον τύπο των φακέλων
που είναι εκείνη τη στιγµή
τοποθετηµένοι στο προαιρετικό
εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων.

252

Παράρτηµα Β Μενού πίνακα ελέγχου

ELWW

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

TRAY 1 SIZE (Μέγεθος δίσκου 1)

*ANY SIZE (Οποιοδήποτε µέγεθος)

LETTER

LEGAL

EXECUTIVE

A4

A5

STATEMENT

8,5 x 13

B5 (JIS)

EXECUTIVE (JIS)

D POSTCARD (JIS)

16K

ENVELOPE #10 (Φάκελος #10)

ENVELOPE MONARCH (Φάκελος
Monarch)

ENVELOPE C5 (Φάκελος C5)

ENVELOPE DL (Φάκελος DL)

ENVELOPE B5 (Φάκελος B5)

CUSTOM (Ειδικού µεγέθους)

Χρησιµοποιήστε αυτό το στοιχείο για
να ρυθµίσετε την τιµή, ώστε να
αντιστοιχεί µε το µέγεθος µέσου
εκτύπωσης που είναι τοποθετηµένο
αυτήν τη στιγµή στο δίσκο 1.

ANY (Οποιοσδήποτε): Εάν ο τύπος
και το µέγεθος για το δίσκο 1 έχουν
ρυθµιστεί σε ANY (Οποιοσδήποτε), ο
εκτυπωτής θα έλκει µέσο εκτύπωσης
πρώτα από το δίσκο 1, αν υπάρχει
µέσο εκτύπωσης τοποθετηµένο σε
αυτόν.

Mέγεθος διαφορετικό από το ANY
(Οποιοδήποτε)
: Ο εκτυπωτής δεν
έλκει µέσο εκτύπωσης από αυτόν το
δίσκο, εκτός αν ο τύπος ή το µέγεθος
της εργασίας εκτύπωσης αντιστοιχεί
στον τύπο ή το µέγεθος του µέσου που
είναι τοποθετηµένο σε αυτόν το δίσκο.

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα

Προσαρµογή

λειτουργίας δίσκου 1

.

TRAY 1 TYPE (Τύπος δίσκου 1)

*ANY (Οποιοσδήποτε)

PLAIN (Απλό)

PREPRINTED (Προτυπωµένο)

LETTERHEAD (Εταιρικό
επιστολόχαρτο)

TRANSPARENCY (∆ιαφάνεια)

PREPUNCHED (Προτρυπηµένο)

LABELS (Ετικέτες)

BOND (Χαρτί τύπου bond)

RECYCLED (Ανακυκλωµένο)

COLOR (Έγχρωµο)

LIGHT (Ελαφρύ) 60-75 G/M2

CARDSTOCK (Κάρτες)164-200 G/M2

ROUGH (Τραχύ)

ENVELOPE (Φάκελος)

Χρησιµοποιήστε αυτό το στοιχείο, για
να ρυθµίσετε την τιµή, ώστε να
αντιστοιχεί µε τον τύπο µέσου
εκτύπωσης που είναι τοποθετηµένο
αυτήν τη στιγµή στο δίσκο 1.

ANY (Οποιοσδήποτε): Εάν ο τύπος
και το µέγεθος για το δίσκο 1 έχουν
ρυθµιστεί σε ANY (Οποιοσδήποτε), ο
εκτυπωτής θα έλκει µέσο εκτύπωσης
πρώτα από το δίσκο 1, αν υπάρχει
µέσο εκτύπωσης τοποθετηµένο σε
αυτόν.

Τύπος διαφορετικός από ANY
(Οποιοσδήποτε)
: Ο εκτυπωτής δεν
έλκει µέσο εκτύπωσης από αυτόν το
δίσκο, εκτός αν ο τύπος ή το µέγεθος
της εργασίας εκτύπωσης αντιστοιχεί
στον τύπο ή το µέγεθος του µέσου που
είναι τοποθετηµένο σε αυτόν το δίσκο.

ELWW

Μενού Paper Handling (∆ιαχείριση χαρτιού)

253

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

TRAY 2 SIZE (Μέγεθος δίσκου 2)

*LETTER

LEGAL

A4

EXECUTIVE

A5

B5 (ISO)

CUSTOM (Ειδικού µεγέθους)

Ρυθµίζει την τιµή έτσι ώστε να
αντιστοιχεί στο µέγεθος του µέσου
εκτύπωσης, που είναι εκείνη τη στιγµή
τοποθετηµένο στο δίσκο 2.

TRAY 2 TYPE (Τύπος δίσκου 2)

ANY (Οποιοσδήποτε)

*PLAIN (Απλό)

PREPRINTED (Προτυπωµένο)

LETTERHEAD (Εταιρικό
επιστολόχαρτο)

TRANSPARENCY (∆ιαφάνεια)

PREPUNCHED (Προτρυπηµένο)

LABELS (Ετικέτες)

BOND (Χαρτί τύπου bond)

RECYCLED (Ανακυκλωµένο)

COLOR (Έγχρωµο)

CARDSTOCK (Κάρτες)

> 64 g/m2

ROUGH (Τραχύ)

Χρησιµοποιήστε αυτό το στοιχείο, για
να ρυθµίσετε την τιµή, ώστε να
αντιστοιχεί µε τον τύπο µέσου
εκτύπωσης που είναι τοποθετηµένο
αυτήν τη στιγµή στο δίσκο 2.

TRAY [N] TYPE (Τύπος δίσκου [Ν])

ANY (Οποιοσδήποτε)

*PLAIN (Απλό)

PREPRINTED (Προτυπωµένο)

LETTERHEAD (Εταιρικό
επιστολόχαρτο)

TRANSPARENCY (∆ιαφάνεια)

PREPUNCHED (Προτρυπηµένο)

LABELS (Ετικέτες)

BOND (Χαρτί τύπου bond)

RECYCLED (Ανακυκλωµένο)

COLOR (Έγχρωµο)

CARDSTOCK (Κάρτες)

> 64 g/m2

ROUGH (Τραχύ)

Χρησιµοποιήστε αυτό το στοιχείο, για
να ρυθµίσετε την τιµή, ώστε να
αντιστοιχεί µε τον τύπο µέσου
εκτύπωσης που είναι τοποθετηµένο
αυτήν τη στιγµή στον καθορισµένο
δίσκο, όπου [N] είναι ο αριθµός του
δίσκου.

Το στοιχείο αυτό εµφανίζεται µόνο εάν
είναι εγκατεστηµένος ένας
προαιρετικός δίσκος.

254

Παράρτηµα Β Μενού πίνακα ελέγχου

ELWW

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

TRAY [N] SIZE (Μέγεθος δίσκου [Ν])

*LETTER

LEGAL

A4

Χρησιµοποιήστε αυτό το στοιχείο, για
να ρυθµίσετε την τιµή, ώστε να
αντιστοιχεί µε το µέγεθος του µέσου
εκτύπωσης που είναι τοποθετηµένο
αυτήν τη στιγµή στον καθορισµένο
δίσκο, όπου [N] είναι ο αριθµός του
δίσκου.

Το στοιχείο αυτό εµφανίζεται µόνο εάν
είναι εγκατεστηµένος ένας
προαιρετικός δίσκος. Τα διαθέσιµα
µεγέθη ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα µε την προαιρετική συσκευή
τροφοδοσίας που είναι εγκατεστηµένη.

Tray [N] Custom (Προσαρµοσµένο
µέγεθος δίσκου [Ν])

UNIT OF MEASURE (Μονάδα
µέτρησης)

X DIMENSION (∆ιάσταση Χ)

Y DIMENSION (∆ιάσταση Υ)

Το στοιχείο αυτό εµφανίζεται µόνον αν
ένας δίσκος έχει ρυθµιστεί σε
προσαρµοσµένο µέγεθος.

UNIT OF MEASURE (Μονάδα
µέτρησης)
: Χρησιµοποιήστε αυτήν την
επιλογή για να επιλέξετε τη µονάδα
µέτρησης που θα χρησιµοποιηθεί, όταν
ορίσετε προσαρµοσµένα µεγέθη
χαρτιού για τον καθορισµένο δίσκο.

X DIMENSION (∆ιάσταση Χ):
Χρησιµοποιήστε αυτό το στοιχείο, για
να ορίσετε τη µέτρηση του πλάτους του
χαρτιού (από τη µία πλευρά του δίσκου
στην άλλη). Οι επιλογές είναι 3,0 to
8,50 INCHES (3,0 έως 8,50 ίντσες)
ή
76 to 216 MM (76 έως 216 MM).

Y DIMENSION (∆ιάσταση Υ): Ρυθµίζει
τη µέτρηση του µήκους του χαρτιού
(από την εµπρός µέχρι την πίσω άκρη
του δίσκου). Οι επιλογές είναι 5,0 to
14,00 INCHES (3,0 έως 8,50 ίντσες)
ή
127 to 356 MM (76 έως 216 MM).

Αφού επιλεγεί η τιµή Y DIMENSION
(∆ιάσταση Υ), θα εµφανιστεί µια οθόνη
περίληψης. Αυτή η οθόνη περιέχει
σχόλια, τα οποία συνοψίζουν όλες τις
πληροφορίες που καθορίστηκαν στις
προηγούµενες τρεις οθόνες, όπως
TRAY 1 SIZE= 8.50 x 14 INCHES,
Setting saved. (Μέγεθος δίσκου 1 =
8,50 x 14 ίντσες, Η ρύθµιση
αποθηκεύτηκε.)
.

ELWW

Μενού Paper Handling (∆ιαχείριση χαρτιού)

255