HP LaserJet 4350 Printer series - Μενού Diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος)

background image

Μενού Diagnostics (∆ιαγνωστικός έλεγχος)

Οι διαχειριστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτό το υποµενού, για να αποµονώσουν
διάφορα µέρη και να αντιµετωπίσουν προβλήµατα εµπλοκής και ποιότητας της εκτύπωσης.

Η ενότητα που ακολουθεί αναφέρει τις ρυθµίσεις και τις τιµές που µπορούν να λάβουν. Στην
στήλη "Τιµές", η προεπιλεγµένη τιµή για κάθε ρύθµιση είναι αυτή που έχει έναν αστερίσκο (*)
δίπλα της.

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

PRINT EVENT LOG
(ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ)

∆εν υπάρχει τιµή προς
επιλογή.

Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

), για να

δηµιουργήσετε µια λίστα των 50 πιο πρόσφατων
καταχωρήσεων στο µητρώο συµβάντων. Το
εκτυπωµένο µητρώο συµβάντων παρουσιάζει
τον αριθµό σφάλµατος, τον κωδικό σφάλµατος,
το πλήθος των σελίδων και την περιγραφή ή την
προσωπικότητα.

SHOW EVENT
(ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΑΡΧΕΙΟΥ)

LOG (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ)

∆εν υπάρχει τιµή προς
επιλογή.

Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

), για να

µεταβείτε στα περιεχόµενα του µητρώου
συµβάντων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή,
που αναγράφει έως και 50 πιο πρόσφατα
συµβάντα. Χρησιµοποιήστε την επιλογή
(κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

), για να

µεταβείτε στα περιεχόµενα του µητρώου
συµβάντων.

272

Παράρτηµα Β Μενού πίνακα ελέγχου

ELWW

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

PAPER PATH TEST
(ΕΛΕΓΧΟΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ)

PRINT TEST PAGE
(Εκτύπωση
δοκιµαστικής
σελίδας)

SOURCE (Πηγή)

DESTINATION
(Προορισµός)

DUPLEX (Εκτύπωση
διπλής όψης)

COPIES (Αντίγραφα)

∆ηµιουργεί µια δοκιµαστική σελίδα η οποία είναι
χρήσιµη για τη δοκιµή των δυνατοτήτων
διαχείρισης του χαρτιού από τον εκτυπωτή.

PRINT TEST PAGE (Εκτύπωση δοκιµαστικής
σελίδας)
: Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

), για να ξεκινήσετε τη δοκιµή της

διαδροµής χαρτιού χρησιµοποιώντας τις
ρυθµίσεις πηγής (δίσκος), προορισµού (θήκη
εξόδου), εκτύπωσης διπλής όψης και αριθµού
αντιτύπων που ορίζετε στα άλλα στοιχεία του
µενού Paper Path Test (∆οκιµή διαδροµής
χαρτιού). Ρυθµίστε τα άλλα στοιχεία, πριν να
ενεργοποιήσετε την επιλογή PRINT TEST PAGE
(Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας)
.

SOURCE (Πηγή): Επιλέξτε το δίσκο που
χρησιµοποιεί τη διαδροµή χαρτιού που θέλετε να
υποβάλετε σε δοκιµή. Μπορείτε να επιλέξετε
οποιονδήποτε από τους εγκατεστηµένους
δίσκους. Επιλέξτε το στοιχείο ALL TRAYS (Όλοι
οι δίσκοι)
για δοκιµή όλων των διαδροµών
χαρτιού των δίσκων. Στους επιλεγµένους
δίσκους πρέπει να υπάρχει χαρτί.

DESTINATION (Προορισµός): Επιλέξτε τη θήκη
εξόδου που χρησιµοποιεί τη διαδροµή χαρτιού
που θέλετε να υποβάλετε σε δοκιµή. Μπορείτε
να επιλέξετε οποιαδήποτε εγκατεστηµένη θήκη
εξόδου. Οι προαιρετικές θήκες (θήκη στοίβαξης
ή συρραφής/στοίβαξης) θα πρέπει επίσης να
διαµορφωθούν σωστά στο πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή. Ενεργοποιήστε την
επιλογή ALL BINS (Όλες οι θήκες) για δοκιµή
όλων των διαδροµών χαρτιού.

DUPLEX (Εκτύπωση διπλής όψης):
Καθορίστε αν το χαρτί θα διέρχεται από το
εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης κατά τη
διάρκεια της δοκιµής της διαδροµής χαρτιού. Το
στοιχείο αυτό είναι διαθέσιµο µόνον όταν είναι
εγκατεστηµένο το εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής
όψης.

COPIES (Αντίγραφα): Ορίστε τον αριθµό των
φύλλων χαρτιού που χρησιµοποιούνται από
κάθε δίσκο κατά τη διάρκεια της δοκιµής της
διαδροµής χαρτιού. Εάν υποβάλετε σε δοκιµή το
προαιρετικό εξάρτηµα συρραφής/στοίβαξης
(στοιχείο DESTINATION (Προορισµός)),
επιλέξτε 10 ή περισσότερα φύλλα.

ELWW

Μενού Diagnostics (∆ιαγνωστικός έλεγχος)

273