HP LaserJet 4350 Printer series - Υπομενού System Setup (Ρύθμιση συστήματος)

background image

Υποµενού System Setup (Ρύθµιση συστήµατος)

Τα στοιχεία αυτού του µενού επηρεάζουν τη συµπεριφορά του εκτυπωτή. ∆ιαµορφώστε τον
εκτυπωτή ανάλογα µε τις ανάγκες των εκτυπώσεών σας.

Η ενότητα που ακολουθεί αναφέρει τις ρυθµίσεις και τις τιµές που µπορούν να λάβουν. Στη
στήλη "Τιµές", η προεπιλεγµένη τιµή για κάθε ρύθµιση είναι αυτή που έχει δίπλα της
αστερίσκο (*).

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

DATE/TIME (ηµεροµηνία/
ώρα)

DATE (Ηµεροµηνία)

DATE FORMAT (Μορφή
ηµεροµηνίας)

TIME (Ώρα)

TIME FORMAT (Μορφή
ώρας)

Ορίζει τις ρυθµίσεις για την ηµεροµηνία και την ώρα.

JOB STORAGE (ΟΡΙΟ)

LIMIT (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

1 έως 100 (*32)

Καθορίζει τον αριθµό των εργασιών ταχείας αντιγραφής που
µπορούν να αποθηκευτούν στον εκτυπωτή. Το στοιχείο
αυτό εµφανίζεται µόνο όταν είναι εγκατεστηµένο ένα
προαιρετικό εξάρτηµα σκληρού δίσκου.

JOB HELD (ΧΡΟΝΙΚΟ
ΟΡΙΟ)

TIMEOUT (ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

*OFF (Απενεργοποίηση)

1 HOUR (1 ώρα)

4 HOURS (4 ώρες)

1 DAY (1 ηµέρα)

1 WEEK (1 εβδοµάδα)

Καθορίζει το χρόνο για τον οποίο διατηρούνται οι εργασίες
σε αναµονή, πριν να διαγραφούν αυτόµατα από την ουρά
εκτύπωσης.

SHOW ADDRESS
(ΕΜΦΑΝΙΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ)

AUTO (Αυτόµατα)

*OFF (Απενεργοποίηση)

Ορίζει αν θα εµφανίζεται ή όχι η διεύθυνση του εκτυπωτή
στην οθόνη µε το µήνυµα Ready (Έτοιµος), εάν η συσκευή
είναι συνδεδεµένη σε κάποιο δίκτυο.

264

Παράρτηµα Β Μενού πίνακα ελέγχου

ELWW

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

TRAY (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

BEHAVIOR (∆ΙΣΚΟΥ)

USE REQUESTED TRAY
(Χρήση ζητηθέντος δίσκου)

MANUAL FEED PROMPT
(Προτροπή µη αυτόµατης
τροφοδοσίας)

PS DEFER MEDIA (ΜΕΣΑ
ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ PS)

SIZE/TYPE (ΠΡΟΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ) PROMPT (ΜΕΓΕΘΟΣ/
ΤΥΠΟ)

Καθορίζει τον τρόπο απόκρισης του εκτυπωτή σε εργασίες
οι οποίες απαιτούν συγκεκριµένους δίσκους.

USE REQUESTED TRAY (Χρήση ζητηθέντος δίσκου) :
Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα προσπαθήσει να πάρει χαρτί
από δίσκο διαφορετικό από αυτόν που επιλέξατε στο
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.

EXCLUSIVELY (Αποκλειστικά): Ρυθµίζει τον
εκτυπωτή ώστε να έλκει χαρτί µόνο από το δίσκο που
επιλέξατε και όχι από άλλο δίσκο, ακόµη και αν ο
δίσκος που επιλέξατε είναι κενός.

FIRST (Πρώτος): Ρυθµίζει τον εκτυπωτή έτσι ώστε να
παίρνει χαρτί πρώτα από το δίσκο που επιλέξατε, αλλά
επιτρέπει στον εκτυπωτή να παίρνει χαρτί αυτόµατα
από άλλο δίσκο, αν ο δίσκος που επιλέξατε είναι κενός.

MANUAL FEED PROMPT (Προτροπή µη αυτόµατης
τροφοδοσίας)
: Καθορίζει πότε ο εκτυπωτής θα εµφανίσει
µήνυµα προτροπής σχετικά µε το εάν θα έλξει χαρτί από το
δίσκο 1, εάν η εργασία εκτύπωσης δεν αντιστοιχεί στον
τύπο ή στο µέγεθος του µέσου εκτύπωσης που έχει
τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε άλλο δίσκο.

ALWAYS (Πάντοτε): Ενεργοποιήστε αυτήν την
επιλογή, εάν θέλετε πάντοτε να εµφανίζεται µήνυµα
προτροπής πριν ο εκτυπωτής να έλξει µέσο εκτύπωσης
από το δίσκο 1.

UNLESS LOADED (Εκτός και αν έχει τοποθετηθεί
µέσο εκτύπωσης)
: Εµφανίζεται µήνυµα προτροπής,
µόνο εάν ο δίσκος 1 είναι κενός.

PS DEFER MEDIA (Μέσο αναβολής PS): Ελέγχει αν
χρησιµοποιείται το PostScript (PS) ή το µοντέλο διαχείρισης
χαρτιού HP στις εργασίες εκτύπωσης. Το στοιχείο
ENABLED (Ενεργοποιηµένο) προκαλεί την αναβολή του
PS στο µοντέλο διαχείρισης χαρτιού HP. Το στοιχείο
DISABLED (Απενεργοποιηµένο) χρησιµοποιεί το µοντέλο
διαχείρισης χαρτιού PS.

SIZE/TYPE (ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ) PROMPT (ΜΕΓΕΘΟΣ/
ΤΥΠΟ)
: Χρησιµοποιήστε αυτό το στοιχείο µενού, για να
ελέγχετε αν το µήνυµα διαµόρφωσης δίσκου και τα
µηνύµατα προτροπής θα εµφανίζονται κάθε φορά που
ανοίγει ή κλείνει ένας δίσκος. Αυτά τα µηνύµατα προτροπής
σάς δίνουν οδηγίες για τη ρύθµιση του τύπου ή του
µεγέθους, εάν ο δίσκος έχει διαµορφωθεί για κάποιο
διαφορετικό τύπο ή µέγεθος από αυτό που έχει τοποθετηθεί
στο δίσκο.

ELWW

Μενού Configure Device (∆ιαµόρφωση συσκευής)

265

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

SLEEP DELAY
(ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ)

15 MINUTES (15 λεπτά)

*30 MINUTES (30 λεπτά)

60 MINUTES (60 λεπτά)

90 MINUTES (90 λεπτά)

2 HOURS (2 ώρες)

4 HOURS (4 ώρες)

Καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο ο εκτυπωτής παραµένει
αδρανής, πριν να περάσει σε λειτουργία "Αναµονή".

Η λειτουργία "Αναµονή" προσφέρει τα παρακάτω
πλεονεκτήµατα:

Ελαχιστοποιεί την ποσότητα της ενέργειας που
καταναλώνει ο εκτυπωτής όταν είναι αδρανής

Μειώνει τη φθορά των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων του
εκτυπωτή (απενεργοποιεί το φωτισµό της οθόνης, αλλά
η οθόνη παραµένει αναγνώσιµη)

Όταν αποστείλετε κάποια εργασία εκτύπωσης, πιέσετε
κάποιο κουµπί του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, ανοίξετε ένα
δίσκο ή ανοίξετε το επάνω καπάκι, ο εκτυπωτής εξέρχεται
αυτόµατα από τη λειτουργία "Αναµονή".

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
"Αναµονή", ανατρέξτε στη λειτουργία "Αναµονή" στην
ενότητα

Υποµενού Resets (Επαναφορές)

.

DISPLAY (ΕΜΦΑΝΙΣΗ)

1 έως 10 (*5)

Ελέγχει τη φωτεινότητα της οθόνης του πίνακα ελέγχου.

PERSONALITY
(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ)

*AUTO (Αυτόµατα)

PDF

PS

PCL

Επιλέγει την προεπιλεγµένη γλώσσα (προσωπικότητα) του
εκτυπωτή. Οι πιθανές τιµές καθορίζονται από τις έγκυρες
γλώσσες που έχουν εγκατασταθεί στον εκτυπωτή.

Συνήθως, δεν πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του εκτυπωτή.
Εάν την αλλάξετε σε µια συγκεκριµένη γλώσσα εκτυπωτή, ο
εκτυπωτής δεν θα αλλάζει αυτόµατα από µία γλώσσα σε
άλλη, εκτός αν αποσταλούν συγκεκριµένες εντολές
λογισµικού στον εκτυπωτή.

CLEARABLE
(ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

WARNINGS (ΜΕ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ)

*JOB (Εργασία)

ON (Ενεργοποίηση)

Ρυθµίζει το χρόνο κατά τον οποίο µια παροδική
προειδοποίηση παραµένει στην οθόνη του πίνακα ελέγχου
του εκτυπωτή.

JOB (Εργασία): Το µήνυµα παροδικής προειδοποίησης
εµφανίζεται µέχρι το τέλος της εργασίας που δηµιούργησε
το µήνυµα.

ON (Ενεργοποίηση): Το µήνυµα παροδικής
προειδοποίησης εµφανίζεται µέχρι να πατήσετε το κουµπί

(κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ)

CONTINUE (ΣΥΝΕΧΙΣΗ)

OFF (Απενεργοποίηση)

*ON (Ενεργοποίηση)

Καθορίζει τον τρόπο αντίδρασης του εκτυπωτή στα
σφάλµατα. Αν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε δίκτυο, πιθανότατα
θα προτιµήσετε να θέσετε τη ρύθµιση AUTO CONTINUE
(Αυτόµατη συνέχιση)
σε ON (Ενεργοποίηση).

ON (Ενεργοποίηση): Αν προκύψει κάποιο σφάλµα που
εµποδίζει την εκτύπωση, θα εµφανιστεί το µήνυµα στην
οθόνη του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και ο εκτυπωτής θα
τεθεί εκτός σύνδεσης επί 10 δευτερόλεπτα, πριν να
επανέλθει πάλι σε κατάσταση σύνδεσης.

OFF (Απενεργοποίηση): Αν προκύψει κάποιο σφάλµα
που εµποδίζει την εκτύπωση, το µήνυµα θα παραµείνει στην
οθόνη του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και ο εκτυπωτής θα
παραµείνει εκτός σύνδεσης, µέχρι να πατήσετε το κουµπί
(κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

266

Παράρτηµα Β Μενού πίνακα ελέγχου

ELWW

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

CARTRIDGE (Η ΣΤΑΘΜΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΣΕΤΑ)

LOW (ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ)

STOP (∆ιακοπή)

*CONTINUE (Συνέχιση)

Καθορίζει τη συµπεριφορά του εκτυπωτή, στην περίπτωση
που η στάθµη στην κεφαλή εκτύπωσης είναι χαµηλή. Για τον
εκτυπωτή HP LaserJet 4250 series, το µήνυµα εµφανίζεται
για πρώτη φορά, όταν αποµένει περίπου 15% (κασέτα
10.000 σελίδων) ή περίπου 8% (κασέτα 20.000 σελίδων)
της κασέτας εκτύπωσης. Για τον εκτυπωτή HP LaserJet
4350 series, το µήνυµα εµφανίζεται για πρώτη φορά, όταν
αποµένει περίπου 25% (κασέτα 10.000 σελίδων) ή περίπου
15% (κασέτα 20.000 σελίδων) της κασέτας εκτύπωσης. ∆εν
παρέχεται εγγύηση για την ποιότητα της εκτύπωσης, εάν
εκτυπώσετε αφού λάβετε αυτό το µήνυµα.

STOP (∆ιακοπή): Ο εκτυπωτής διακόπτει προσωρινά την
εκτύπωση, µέχρι να αντικαταστήσετε την κεφαλή
εκτύπωσης ή να πατήσετε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

)

κάθε φορά που ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή. Το µήνυµα
παραµένει µέχρι να αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

CONTINUE (Συνέχιση): Ο εκτυπωτής συνεχίζει να
εκτυπώνει και το µήνυµα παραµένει µέχρι να
αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

∆ιαχείριση της κασέτας εκτύπωσης

.

CARTRIDGE
(ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ Ο
ΓΡΑΦΙΤΗΣ)

OUT (ΣΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ)

STOP (∆ιακοπή)

*CONTINUE (Συνέχιση)

Καθορίζει τον τρόπο αντίδρασης του εκτυπωτή, στην
περίπτωση που η κεφαλή εκτύπωσης είναι κενή.

STOP (∆ιακοπή): Ο εκτυπωτής διακόπτει την εκτύπωση
µέχρι να αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

CONTINUE (Συνέχιση): Ο εκτυπωτής συνεχίζει να
εκτυπώνει και το µήνυµα REPLACE CARTRIDGE
(Αντικατάσταση κεφαλής) εµφανίζεται µέχρι να
αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Η HP δεν εγγυάται
την ποιότητα της εκτύπωσης εάν κάνετε την επιλογή
CONTINUE (Συνέχιση), αφού εµφανιστεί το µήνυµα
REPLACE CARTRIDGE (Αντικατάσταση κεφαλής).
Αντικαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης το συντοµότερο
δυνατό, ώστε να διασφαλίσετε την καλή ποιότητα εκτύπωσης.

Αν παρέλθει η διάρκεια ζωής του τυµπάνου, ο εκτυπωτής
διακόπτει την εκτύπωση, ανεξάρτητα από τη ρύθµιση
CARTRIDGE OUT (Η κεφαλή εκτύπωσης εξαντλήθηκε).

JAM RECOVERY
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΜΠΛΟΚΗΣ)

*AUTO (Αυτόµατα)

OFF (Απενεργοποίηση)

ON (Ενεργοποίηση)

Καθορίζει τη συµπεριφορά του εκτυπωτή σε περίπτωση
που προκύψει εµπλοκή.

AUTO (Αυτόµατα): Ο εκτυπωτής επιλέγει αυτόµατα την
καταλληλότερη λειτουργία για την αποκατάσταση εµπλοκών
(συνήθως ON (Ενεργοποίηση)).

OFF (Απενεργοποίηση): Ο εκτυπωτής δεν επανατυπώνει
τις σελίδες έπειτα από εµπλοκή. Η απόδοση εκτύπωσης
ενδέχεται να αυξηθεί µε τη ρύθµιση αυτή.

ON (Ενεργοποίηση): Ο εκτυπωτής ξανατυπώνει αυτόµατα
τις σελίδες µετά την αποκατάσταση της εµπλοκής.

ELWW

Μενού Configure Device (∆ιαµόρφωση συσκευής)

267

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

RAM DISK (∆ΙΣΚΟΣ RAM)

*AUTO (Αυτόµατα)

OFF (Απενεργοποίηση)

Καθορίζει τον τρόπο διαµόρφωσης του δίσκου RAM. Το
στοιχείο αυτό εµφανίζεται µόνο εάν δεν υπάρχει
εγκατεστηµένο ένα προαιρετικό εξάρτηµα σκληρού δίσκου.

AUTO (Αυτόµατα): Επιτρέπει στον εκτυπωτή να καθορίσει
το βέλτιστο µέγεθος του δίσκου RAM µε βάση το ποσό της
διαθέσιµης µνήµης.

OFF (Απενεργοποίηση): Ο δίσκος RAM δεν είναι διαθέσιµος.

Σηµείωση

Εάν αλλάξετε τη ρύθµιση από OFF (Απενεργοποίηση) σε
AUTO (Αυτόµατα), ο εκτυπωτής εκτελεί νέα εγκαινίαση
αυτόµατα όταν µείνει αδρανής.

LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ)

*ENGLISH (Αγγλικά)

Πολλές

Επιλέγει τη γλώσσα των µηνυµάτων που εµφανίζονται στην
οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.