HP LaserJet 4350 Printer series - Υπομενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)

background image

Υποµενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)

Ορισµένα από τα στοιχεία που περιέχονται στο µενού αυτό είναι διαθέσιµα µέσα από το
πρόγραµµα ή το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή (αν είναι εγκατεστηµένο το κατάλληλο
πρόγραµµα οδήγησης). Οι ρυθµίσεις του προγράµµατος και του προγράµµατος οδήγησης
του εκτυπωτή αντικαθιστούν τις ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Χρήση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή

.

Γενικά, είναι προτιµότερο να αλλάζετε τις ρυθµίσεις αυτές από το πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή, αν έχετε αυτήν τη δυνατότητα.

Η ενότητα που ακολουθεί αναφέρει τις ρυθµίσεις και τις τιµές που µπορούν να λάβουν. Στη
στήλη "Τιµές", η προεπιλεγµένη τιµή για κάθε ρύθµιση είναι αυτή που έχει δίπλα της
αστερίσκο (*).

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)

REGISTRATION
(ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

PRINT TEST PAGE
(Εκτύπωση δοκιµαστικής
σελίδας)

SOURCE (Πηγή)

ADJUST TRAY [N]
(Ρύθµιση δίσκου [Ν])

Μετατοπίζει την ευθυγράµµιση του περιθωρίου, ώστε να
τεθεί η εικόνα στο κέντρο της σελίδας, ως προς το επάνω
και το κάτω, το αριστερό και το δεξιό περιθώριο. Μπορείτε
επίσης να ευθυγραµµίσετε την εικόνα που εκτυπώνεται στην
µπροστινή όψη µε την εικόνα που εκτυπώνεται στην πίσω
όψη.

PRINT TEST PAGE (Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας):
Εκτυπώνει µια δοκιµαστική σελίδα, η οποία εµφανίζει τις
τρέχουσες ρυθµίσεις εγγραφής.

SOURCE (Πηγή): σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίσκο για
τον οποίο θέλετε να εκτυπώσετε τη δοκιµαστική σελίδα. Αν
είναι εγκατεστηµένοι, οι προαιρετικοί δίσκοι θα εµφανίζονται
ως επιλογή, όπου το [N] είναι ο αριθµός του δίσκου.

ADJUST TRAY N (Ρύθµιση δίσκου Ν): ρυθµίζει την
εγγραφή για τον καθορισµένο δίσκο, όπου [N] είναι ο
αριθµός του δίσκου. Για κάθε εγκατεστηµένο δίσκο
εµφανίζεται µια επιλογή και η εγγραφή πρέπει να ρυθµιστεί
για κάθε δίσκο.

X1 SHIFT (Μετατόπιση Χ1): Εγγραφή της εικόνας στο
χαρτί από τη µία όψη στην άλλη, καθώς το χαρτί
βρίσκεται στο δίσκο. Για την εκτύπωση διπλής όψης,
αυτή η όψη είναι η δεύτερη (πίσω) όψη του χαρτιού.

X2 SHIFT (Μετατόπιση Χ2): Εγγραφή της εικόνας στο
χαρτί από τη µία πλευρά στην άλλη, καθώς το χαρτί
βρίσκεται στο δίσκο, για την πρώτη (µπροστινή) όψη
µιας σελίδας µε εκτύπωση διπλής όψης. Το στοιχείο
αυτό εµφανίζεται µόνο όταν είναι εγκατεστηµένο και
ενεργοποιηµένο το προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης
διπλής όψης. Ρυθµίστε πρώτα το στοιχείο X1 SHIFT
(Μετατόπιση X1)
.

Y SHIFT (Μετατόπιση Υ): Εγγραφή της εικόνας στο
χαρτί από την επάνω προς την κάτω πλευρά, καθώς το
χαρτί βρίσκεται στο δίσκο.

260

Παράρτηµα Β Μενού πίνακα ελέγχου

ELWW

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

FUSER MODES
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΨΗΣΗΣ)

PLAIN (Απλό)

PREPRINTED
(Προτυπωµένο)

LETTERHEAD (Εταιρικό
επιστολόχαρτο)

TRANSPARENCY
(∆ιαφάνεια)

PREPUNCHED
(Προτρυπηµένο)

LABELS (Ετικέτες)

BOND (Χαρτί τύπου bond)

RECYCLED
(Ανακυκλωµένο)

COLOR (Έγχρωµο)

LIGHT (Ελαφρύ) 60-75 G/M2

CARDSTOCK (Κάρτες)

ROUGH (Τραχύ)

ENVELOPE (Φάκελος)

∆ιαµορφώνει τη θέση λειτουργίας της διάταξης έψησης που
αντιστοιχεί σε κάθε τύπο χαρτιού.

Αλλάξτε τη θέση λειτουργίας της διάταξης έψησης µόνο αν
αντιµετωπίζετε προβλήµατα κατά την εκτύπωση σε
ορισµένους τύπους µέσου. Μετά την επιλογή ενός τύπου
µέσου, µπορείτε να επιλέξετε µια θέση λειτουργίας διάταξης
έψησης η οποία είναι διαθέσιµη για τον συγκεκριµένο τύπο.
Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τις παρακάτω θέσεις λειτουργίας:

NORMAL (Κανονική): Χρησιµοποιείται για τους
περισσότερους τύπους χαρτιού.

HIGH 1 (Υψηλή 1): Χρησιµοποιείται για τραχύ χαρτί.

HIGH 2 (Υψηλή 2): Χρησιµοποιείται για χαρτί µε ειδικό ή
τραχύ φινίρισµα.

LOW 1 (Χαµηλή 1): Χρησιµοποιείται για µέσα µε µικρό
βάρος. Χρησιµοποιήστε αυτήν τη θέση λειτουργίας, εάν
αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε κυρτωµένο χαρτί.

LOW 2 (Χαµηλή 2): Χρησιµοποιείται για διαφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αλλάζετε τη θέση λειτουργίας της διάταξης έψησης για
τις διαφάνειες. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε τη ρύθµιση LOW 2
(Χαµηλή 2) κατά την εκτύπωση διαφανειών, µπορεί να
προκληθεί µόνιµη βλάβη στον εκτυπωτή και στη διάταξη
έψησης. Να ορίζετε πάντα την επιλογή Transparencies
(∆ιαφάνειες)
ως Type (Tύπο) στο πρόγραµµα οδήγησης
του εκτυπωτή και να ρυθµίζετε τον τύπο του δίσκου στον
πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε TRANSPARENCY
(∆ιαφάνεια)
.

Όταν επιλεγεί, η ρύθµιση RESTORE MODES (Επαναφορά
λειτουργιών)
επαναφέρει τη θέση λειτουργίας της διάταξης
έψησης στην προεπιλεγµένη της ρύθµιση για κάθε τύπο
µέσου εκτύπωσης.

OPTIMIZE
(ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

HIGH TRANSFER (Υψηλή
µεταφορά)

LINE DETAIL
(Λεπτοµέρεια γραµµής)

RESTORE OPTIMIZE
(Επαναφορά
βελτιστοποίησης)

HIGH TRANSFER (Υψηλή µεταφορά): Ενεργοποιήστε την
επιλογή ON, εάν χρησιµοποιείτε πολύ ανθεκτικά χαρτιά
χαµηλότερης ποιότητας. Η HP συνιστά να χρησιµοποιείτε
µόνο χαρτί και µέσα εκτύπωσης της HP.

LINE DETAIL (Λεπτοµέρεια γραµµής): Ενεργοποιήστε την
επιλογή ON, για να βελτιώσετε την εµφάνιση των γραµµών,
αν εµφανίζονται σπασµένες γραµµές.

RESTORE OPTIMIZE (Επαναφορά βελτιστοποίησης):
Επαναφορά στις προεπιλογές για τις ρυθµίσεις Optimize
(Βελτιστοποίηση).

ELWW

Μενού Configure Device (∆ιαµόρφωση συσκευής)

261

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

RESOLUTION (ΑΝΑΛΥΣΗ)

300

600

*FASTRES 1200

PRORES 1200

Επιλέγει την ανάλυση. Για όλες τις τιµές η εκτύπωση γίνεται
µε την ίδια ταχύτητα.

300: Αποδίδει εκτύπωση πρόχειρης ποιότητας και µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για συµβατότητα µε την οικογένεια
εκτυπωτών HP LaserJet III.

600: Αποδίδει εκτύπωση υψηλής ποιότητας για κείµενο και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συµβατότητα µε την
οικογένεια εκτυπωτών HP LaserJet 4.

FASTRES 1200: Αποδίδει ποιότητα εκτύπωσης 1200-dpi
για τη γρήγορη εκτύπωση υψηλής ποιότητας
επαγγελµατικών κειµένων και γραφικών.

PRORES 1200: Αποδίδει ποιότητα εκτύπωσης 1200 dpi για
την εκτύπωση σκίτσων και γραφικών άριστης ποιότητας.

Σηµείωση

Η αλλαγή της ανάλυσης είναι προτιµότερο να γίνεται από το
πρόγραµµά σας ή από το πρόγραµµα οδήγησης του
εκτυπωτή. (Οι ρυθµίσεις που γίνονται από το πρόγραµµα
και το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή αντικαθιστούν
τις ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου.)

RET

OFF (Απενεργοποίηση)

LIGHT (Ανοιχτή)

*MEDIUM (Μέτρια)

DARK (Σκούρα)

Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση Resolution Enhancement
technology (REt), για να παραγάγετε εκτυπώσεις µε οµαλές
γωνίες, καµπύλες και ακµές.

Η τεχνολογία REt δεν επηρεάζει την ποιότητα εκτύπωσης,
αν η ανάλυση εκτύπωσης έχει οριστεί σε FastRes 1200.
Όλες οι άλλες αναλύσεις εκτύπωσης βελτιώνονται µε την
τεχνολογία REt.

Σηµείωση

Η ρύθµιση REt είναι προτιµότερο να γίνεται από το
πρόγραµµα ή από το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.
(Οι ρυθµίσεις που γίνονται από το πρόγραµµα και το
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή αντικαθιστούν τις
ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου.)

262

Παράρτηµα Β Μενού πίνακα ελέγχου

ELWW

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

ECONOMODE
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ECONOMODE)

*OFF (Απενεργοποίηση)

ON (Ενεργοποίηση)

Ρυθµίστε τη επιλογή EconoMode σε ON (Ενεργοποίηση)
(για εξοικονόµηση γραφίτη) ή OFF (Απενεργοποίηση) (για
υψηλή ποιότητα).

Η λειτουργία EconoMode δηµιουργεί εκτυπώσεις πρόχειρης
ποιότητας µε µείωση της ποσότητας του γραφίτη στην
τυπωµένη σελίδα.

Σηµείωση

Η λειτουργία EconoMode είναι προτιµότερο να
ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται από το πρόγραµµά
σας ή από το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή (Οι
ρυθµίσεις που γίνονται από το πρόγραµµα και το
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή αντικαθιστούν τις
ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

H ΗP δεν συνιστά τη συνεχή χρήση της λειτουργίας
EconoMode. Εάν χρησιµοποιείται συνεχώς η λειτουργία
EconoMode, τότε η διαθέσιµη ποσότητα γραφίτη ενδέχεται
να διαρκέσει περισσότερο από την ωφέλιµη ζωή των
µηχανικών µερών της κασέτας εκτύπωσης.

TONER (ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ)

DENSITY (ΓΡΑΦΙΤΗ)

1 έως 5 (*3)

Μπορείτε να κάνετε πιο ανοιχτόχρωµη ή πιο σκουρόχρωµη
την εκτύπωση στη σελίδα, ρυθµίζοντας την πυκνότητα του
γραφίτη. Επιλέξτε µια ρύθµιση ανάµεσα στην τιµή 1
(ανοιχτή) έως 5 (σκούρα). Η προεπιλεγµένη ρύθµιση 3
συνήθως παράγει τα καλύτερα αποτελέσµατα.

Σηµείωση

Η αλλαγή της πυκνότητας του γραφίτη είναι προτιµότερο να
γίνεται από το πρόγραµµα ή από το πρόγραµµα οδήγησης
του εκτυπωτή. (Οι ρυθµίσεις που γίνονται από το
πρόγραµµα και το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή
αντικαθιστούν τις ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου.)

SMALL PAPER MODE
(Θέση λειτουργίας µικρού
χαρτιού)

*NORMAL (Κανονική)

SLOW (Αργή)

Ενεργοποιήστε την επιλογή SLOW (Αργή), για να
αποτρέψετε τις εµπλοκές κατά την εκτύπωση σε στενό
χαρτί, επειδή το τµήµα των κυλίνδρων της διάταξης έψησης
που δεν έρχεται σε επαφή µε το διογκωµένο µέσο µπορεί να
προκαλέσει πτυχές.

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ)

CLEANING (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

*OFF (Απενεργοποίηση)

ON (Ενεργοποίηση)

Καθαρίστε τη διάταξη έψησης αυτόµατα, χρησιµοποιώντας
αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή η ρύθµιση δεν είναι διαθέσιµη,
αν είναι εγκατεστηµένο το προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης
διπλής όψης. Αν είναι εγκατεστηµένο το εξάρτηµα
εκτύπωσης διπλής όψης, εκτελέστε τη σελίδα καθαρισµού
µε µη αυτόµατο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα CREATE
CLEANING PAGE (∆ηµιουργία σελίδας καθαρισµού)
παρακάτω και στην ενότητα

Καθαρισµός διάταξης έψησης

.

CLEANING (ΧΡΟΝΙΚΟ)

INTERVAL (∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

1000*

2000

5000

10000

20000

Αν είναι ενεργοποιηµένος ο αυτόµατος καθαρισµός,
ρυθµίστε τη συχνότητα εκτέλεσής του. Τα διαστήµατα
αντιστοιχούν στον αριθµό σελίδων που εκτυπώθηκαν από
τον εκτυπωτή. Αυτή η ρύθµιση δεν είναι διαθέσιµη, αν είναι
εγκατεστηµένο το προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής
όψης.

ELWW

Μενού Configure Device (∆ιαµόρφωση συσκευής)

263

background image

Στοιχείο

Τιµές

Επεξήγηση

AUTO (ΜΕΓΕΘΟΣ)

CLEANING SIZE
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

*LETTER

A4

Αν είναι ενεργοποιηµένος ο αυτόµατος καθαρισµός,
ρυθµίστε το µέγεθος του χαρτιού που πρέπει να
χρησιµοποιεί ο εκτυπωτής όταν εκτελεί αυτόµατο
καθαρισµό. Αυτή η ρύθµιση δεν είναι διαθέσιµη, αν είναι
εγκατεστηµένο το προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής
όψης.

CREATE (∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ)

CLEANING PAGE
(ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

∆εν υπάρχει τιµή προς
επιλογή.

Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

), για να εκτυπώσετε

µη αυτόµατα µια σελίδα καθαρισµού (για τον καθαρισµό του
γραφίτη από τη διάταξη έψησης). Ανοίξτε την πίσω θήκη
εξόδου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στη
σελίδα καθαρισµού. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα

Καθαρισµός διάταξης έψησης

.

PROCESS (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

CLEANING PAGE
(ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

∆εν υπάρχει τιµή προς
επιλογή.

Αυτό το στοιχείο είναι διαθέσιµο µόνο αφού έχει
δηµιουργηθεί µια σελίδα καθαρισµού. Ακολουθήστε τις
οδηγίες που είναι τυπωµένες στη σελίδα καθαρισµού. Η
διαδικασία καθαρισµού µπορεί να διαρκέσει µέχρι 2,5 λεπτά.