HP LaserJet 4350 Printer series - Διαγραφή μιας εργασίας σε αναμονή

background image

∆ιαγραφή µιας εργασίας σε αναµονή

Όταν αποστέλλετε µια εργασία διόρθωσης και αναµονής, ο εκτυπωτής αυτόµατα διαγράφει
την προηγούµενη εργασία διόρθωσης και αναµονής. Εάν δεν υπάρχει ήδη κάποια εργασία
διόρθωσης και αναµονής µε αυτό το όνοµα εργασίας και ο εκτυπωτής χρειάζεται πρόσθετο
χώρο, τότε ενδέχεται ο εκτυπωτής να διαγράψει άλλες εργασίες διόρθωσης και αναµονής,
αρχίζοντας από την παλαιότερη.

Σηµείωση

Εάν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, όλες οι εργασίες ταχείας αντιγραφής, διόρθωσης και
αναµονής, καθώς και οι προσωπικές εργασίες διαγράφονται. Μια εργασία σε αναµονή
µπορεί επίσης να διαγραφεί από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Για να διαγράψετε µια εργασία σε αναµονή

1. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

), για να ανοίξετε τα µενού.

2. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο RETRIEVE JOB (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

3. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

όνοµα χρήστη και κατόπιν πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

4. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

όνοµα χρήστη ή εργασίας και κατόπιν πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

5. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο DELETE (∆ΙΑΓΡΑΦΗ) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

ELWW

Χρήση των δυνατοτήτων αποθήκευσης εργασιών

103