HP LaserJet 4350 Printer series - Μη αυτόματη τροφοδοσία μέσου εκτύπωσης από το δίσκο 1

background image

Μη αυτόµατη τροφοδοσία µέσου εκτύπωσης από το δίσκο 1

Η δυνατότητα µη αυτόµατης τροφοδοσίας είναι µια άλλη µέθοδος εκτύπωσης σε ειδικό µέσο
εκτύπωσης από το δίσκο 1. Η ρύθµιση της επιλογής MANUAL FEED (ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΜΕ
ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ)
σε ON (Ενεργοποίηση) είτε στο πρόγραµµα οδήγησης
εκτυπωτή είτε στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή διακόπτει τον εκτυπωτή µετά την αποστολή
κάθε εργασίας, δίνοντάς σας το χρόνο να τοποθετήσετε ειδικό χαρτί ή άλλο µέσο εκτύπωσης
στο δίσκο 1. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Εάν ο δίσκος 1 περιέχει µέσο εκτύπωσης όταν αποστείλετε την εργασία εκτύπωσης και η
προεπιλεγµένη διαµόρφωση λειτουργίας του δίσκου 1 στον πίνακα ελέγχου είναι TRAY 1
TYPE=ANY (Τύπος δίσκου 1=Οποιοσδήποτε)
και TRAY 1 SIZE=ANY (Μέγεθος δίσκου
1=Οποιοδήποτε)
, ο εκτυπωτής δεν θα σταµατήσει και δεν θα περιµένει να τοποθετήσετε
µέσο εκτύπωσης. Για να θέσετε τον εκτυπωτή σε αναµονή, ρυθµίστε τις επιλογές TRAY 1
TYPE (Τύπος δίσκου 1)
και TRAY 1 SIZE (Μέγεθος δίσκου 1) σε τύπους διαφορετικούς
από ANY (Οποιοσδήποτε) στο µενού PAPER HANDLING (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ).

Σηµείωση

Εάν οι επιλογές SIZE (Μέγεθος) και TYPE (Τύπος) ρυθµιστούν σε ANY (Οποιοσδήποτε)
και η επιλογή MANUAL FEED PROMPT (Προτροπή µη αυτόµατης τροφοδοσίας)
ρυθµιστεί σε UNLESS LOADED (Εκτός και αν έχει τοποθετηθεί µέσο εκτύπωσης), ο
εκτυπωτής θα έλκει µέσο εκτύπωσης από το δίσκο 1 χωρίς µήνυµα προτροπής. Εάν η
επιλογή MANUAL FEED PROMPT (Προτροπή µη αυτόµατης τροφοδοσίας) ρυθµιστεί σε
ALWAYS (Πάντοτε), ο εκτυπωτής θα σας προτρέψει να τοποθετήσετε µέσο εκτύπωσης,
ακόµη κι αν ο δίσκος 1 ρυθµιστεί σε TYPE=ANY (Τύπος=Οποιοσδήποτε) και SIZE=ANY
(Μέγεθος=Οποιοδήποτε)
.

Εάν έχετε επιλέξει MANUAL FEED=ON (Μη αυτόµατη τροφοδοσία= Ενεργοποίηση)
στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, η ρύθµιση αυτή θα αντικαταστήσει τη ρύθµιση του
προγράµµατος οδήγησης και όλες οι εργασίες εκτύπωσης που θα αποσταλούν στον
εκτυπωτή αναµένεται να απαιτήσουν µη αυτόµατη τροφοδοσία χαρτιού στο δίσκο 1, εφόσον
δεν έχει επιλεγεί ένας συγκεκριµένος δίσκος από το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.
Εάν η δυνατότητα αυτή πρόκειται να χρησιµοποιείται µόνο περιστασιακά, καλύτερο είναι να
επιλέγεται η ρύθµιση MANUAL FEED=OFF (Μη αυτόµατη
τροφοδοσία=Απενεργοποίηση)
στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και η επιλογή µη
αυτόµατης τροφοδοσίας να γίνεται από το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή, ξεχωριστά για
κάθε εργασία.

ELWW

Επιλογή του δίσκου που χρησιµοποιείται στην εκτύπωση

57