HP LaserJet 4350 Printer series - Επιλογή της σωστής θέσης λειτουργίας της διάταξης έψησης

background image

Επιλογή της σωστής θέσης λειτουργίας της διάταξης έψησης

Ο εκτυπωτής ρυθµίζει αυτοµάτως τη θέση λειτουργίας της διάταξης έψησης µε βάση τον
τύπο µέσου εκτύπωσης στον οποίον έχει ρυθµιστεί ο δίσκος. Για παράδειγµα, το βαρύ χαρτί,
όπως οι κάρτες, ενδέχεται να χρειάζεται υψηλότερη ρύθµιση της διάταξης έψησης,
προκειµένου ο γραφίτης να προσκολληθεί καλύτερα στη σελίδα, αλλά οι διαφάνειες
χρειάζονται ρύθµιση της θέσης λειτουργίας της διάταξης έψησης σε LOW (Χαµηλή), ώστε να
αποφευχθεί βλάβη στον εκτυπωτή. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση γενικά παρέχει τις βέλτιστες
επιδόσεις για τους περισσότερους τύπους µέσων εκτύπωσης.

Η θέση λειτουργίας της διάταξης έψησης µπορεί να αλλάξει µόνον εάν ο τύπος µέσου
εκτύπωσης έχει ρυθµιστεί για το δίσκο που χρησιµοποιείτε. (Ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση µε βάση τον τύπο και το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης (κλείδωµα δίσκων)

.)

Αφού ρυθµιστεί ο τύπος µέσου εκτύπωσης για το δίσκο, η θέση λειτουργίας της διάταξης
έψησης για τον συγκεκριµένο τύπο µπορεί να αλλάξει από το µενού CONFIGURE DEVICE
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ)
στο υποµενού PRINT QUALITY (ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. (Ανατρέξτε στην ενότητα

Υποµενού Print

Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)

.)

Σηµείωση

Η χρήση υψηλότερης θέσης λειτουργίας για τη διάταξη έψησης, όπως HIGH 1 ή HIGH 2,
βελτιώνει την ικανότητα προσκόλλησης του γραφίτη στο χαρτί, αλλά ενδέχεται να
προκαλέσει άλλα προβλήµατα, όπως υπερβολική κύρτωση. Ο εκτυπωτής ενδέχεται να
εκτυπώνει µε χαµηλότερη ταχύτητα όταν η θέση λειτουργίας της διάταξης έψησης ρυθµιστεί
σε HIGH 1 ή σε HIGH 2.

Για να επαναφέρετε τις θέσεις λειτουργίας της διάταξης έψησης στις προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις, ανοίξτε το µενού CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ)
από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Στο υποµενού PRINT QUALITY (ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
, επιλέξτε την εντολή FUSER MODES (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΨΗΣΗΣ)
και κατόπιν επιλέξτε την εντολή RESTORE MODES (Επαναφορά λειτουργιών).

58

Κεφάλαιο 2 Εργασίες εκτύπωσης

ELWW