HP LaserJet 4350 Printer series - Εκτύπωση φακέλων

background image

Εκτύπωση φακέλων

Μπορείτε να εκτυπώσετε σε φακέλους από το δίσκο 1 ή από το προαιρετικό εξάρτηµα
τροφοδοσίας φακέλων. Ο δίσκος 1 δέχεται µέχρι 10 φακέλους και υποστηρίζει τυπικά ή
ειδικά µεγέθη. Το προαιρετικό εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων χωρά έως 75 φακέλους και
υποστηρίζει µόνο τυπικά µεγέθη φακέλων.

Για εκτύπωση σε φακέλους οποιουδήποτε µεγέθους, βεβαιωθείτε ότι ρυθµίσατε τα
περιθώρια µέσα από το πρόγραµµά σας τουλάχιστον σε 15 mm (0,6 ίντσες) από την άκρη
του φακέλου.

Η απόδοση της εκτύπωσης εξαρτάται από τη µορφή του φακέλου. Πριν να αγοράσετε
µεγάλη ποσότητα φακέλων, φροντίστε να δοκιµάζετε πάντα µερικά δείγµατα. Για τις
προδιαγραφές των φακέλων, ανατρέξτε στην ενότητα

Φάκελοι

.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ!

Μην χρησιµοποιείτε ποτέ φακέλους που περιέχουν επιστρωµένη επένδυση, µε εκτεθειµένα
αυτοκόλλητα υλικά ή άλλα συνθετικά υλικά. Τα υλικά αυτά µπορούν να παραγάγουν
επιβλαβείς αναθυµιάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φάκελοι που περιέχουν συνδετήρες, κουµπώµατα, παράθυρα, επιστρωµένες επενδύσεις,
εκτεθειµένα αυτοκόλλητα υλικά ή άλλα συνθετικά υλικά µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές
βλάβες στον εκτυπωτή. Για να αποφύγετε εµπλοκές και πιθανή βλάβη του εκτυπωτή, µην
προσπαθήσετε ποτέ να τυπώσετε και στις δύο όψεις ενός φακέλου. Πριν να τοποθετήσετε
στον εκτυπωτή φακέλους, βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδοι, δεν έχουν φθορές και δεν έχουν
κολλήσει µεταξύ τους. Μην χρησιµοποιείτε φακέλους µε κόλλες πιέσεως.

Σηµείωση

Ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώνει µε µικρότερη ταχύτητα κατά την εκτύπωση φακέλων.