HP LaserJet 4350 Printer series - Επίλυση γενικών προβλημάτων εκτύπωσης

background image

Επίλυση γενικών προβληµάτων εκτύπωσης

Πέρα από τα ζητήµατα και τις λύσεις που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα, ανατρέξτε
στην ενότητα

Αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων Macintosh

, εάν χρησιµοποιείτε

υπολογιστή Macintosh, και στην ενότητα

Αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων PostScript

,

εάν χρησιµοποιείτε το πρόγραµµα οδήγησης PS.

Ο εκτυπωτής επιλέγει µέσα εκτύπωσης από λάθος δίσκο.

Αιτία

Λύση

Η επιλογή δίσκου στο πρόγραµµα λογισµικού
ίσως δεν είναι σωστή.

Σε πολλά προγράµµατα λογισµικού, η επιλογή
του δίσκου χαρτιού γίνεται από το µενού Page
Setup (Ρύθµιση σελίδας)
του προγράµµατος.

Αφαιρέστε το χαρτί από τους άλλους δίσκους,
ώστε ο εκτυπωτής να επιλέξει από τον σωστό
δίσκο.

Σε υπολογιστές Macintosh, χρησιµοποιήστε το
πρόγραµµα HP LaserJet Utility (Βοηθητικό
πρόγραµµα HP LaserJet) για να αλλάξετε την
προτεραιότητα των δίσκων.

Το µέγεθος που έχει ρυθµιστεί δεν συµφωνεί µε
το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης που υπάρχει
στο δίσκο.

Από τον πίνακα ελέγχου, αλλάξτε τη ρύθµιση
µεγέθους ώστε να συµφωνεί µε το µέγεθος του
µέσου εκτύπωσης που υπάρχει στο δίσκο.

Ο εκτυπωτής δεν χρησιµοποιεί χαρτί από το δίσκο.

Αιτία

Λύση

Ο δίσκος είναι κενός.

Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο.

Οι οδηγοί χαρτιού έχουν ρυθµιστεί εσφαλµένα.

Για να ρυθµίσετε σωστά τους οδηγούς,
ανατρέξτε στην ενότητα

Τοποθέτηση µέσου

εκτύπωσης στους δίσκους

.

Για το δίσκο 500 φύλλων, βεβαιωθείτε ότι η
εµπρός άκρη της στοίβας χαρτιού είναι οµαλή.
Αν η άκρη του χαρτιού δεν είναι οµαλή, µπορεί
να µην είναι δυνατό να σηκωθεί το έλασµα
ανύψωσης χαρτιού.

152

Κεφάλαιο 4 Επίλυση προβληµάτων

ELWW

background image

Το χαρτί κυρτώνει κατά την έξοδο από τον εκτυπωτή.

Αιτία

Λύση

Το χαρτί εµφανίζεται κυρτωµένο όταν βγαίνει
από τον επάνω δίσκο εξόδου.

Ανοίξτε τον πίσω δίσκο εξόδου και αφήστε το
χαρτί να βγει από τον εκτυπωτή ακολουθώντας
ευθεία διαδροµή.

Γυρίστε από την άλλη όψη το χαρτί στο οποίο
εκτυπώνετε.

Μειώστε τη θερµοκρασία έψησης γραφίτη για να
µειώσετε την κύρτωση. (Ανατρέξτε στην ενότητα

Επιλογή της σωστής θέσης λειτουργίας της
διάταξης έψησης

.)

Το πρώτο φύλλο του µέσου εκτύπωσης µπλοκάρει στην περιοχή της κασέτας εκτύπωσης.

Αιτία

Λύση

Ένας συνδυασµός υψηλής υγρασίας και υψηλής
θερµοκρασίας επηρεάζει τα µέσα εκτύπωσης.

Ρυθµίστε τον εκτυπωτή για συνθήκες υψηλής
υγρασίας και υψηλής θερµοκρασίας.

Η εργασία εκτύπωσης είναι υπερβολικά αργή.

Αιτία

Λύση

Η εργασία ίσως είναι πολύπλοκη.

∆εν είναι δυνατή η υπέρβαση της µέγιστης
ταχύτητας του εκτυπωτή, ακόµα και αν
προστεθεί περισσότερη µνήµη.

Οι ταχύτητες εκτύπωσης ενδέχεται να
ελαττωθούν αυτόµατα, όταν γίνεται εκτύπωση σε
µέσα εκτύπωσης προσαρµοσµένου µεγέθους.

Σηµείωση: Οι χαµηλές ταχύτητες είναι
αναµενόµενες όταν εκτυπώνετε σε στενό χαρτί,
όταν εκτυπώνετε από το δίσκο 1 ή όταν
χρησιµοποιείτε λειτουργία έψησης HIGH 2.

Μειώστε την πολυπλοκότητα της σελίδας ή
προσπαθήστε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις
της ποιότητας εκτύπωσης. Αν το πρόβληµα
επαναλαµβάνεται συχνά, προσθέστε µνήµη στον
εκτυπωτή.

Εκτυπώνετε ένα αρχείο PDF ή αρχείο PostScript
(PS), χρησιµοποιώντας όµως πρόγραµµα
οδήγησης PCL.

∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα
οδήγησης PS αντί του προγράµµατος οδήγησης
PCL. (Αυτό συνήθως γίνεται µέσα από ένα
πρόγραµµα λογισµικού.)

Στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή, στη
ρύθµιση Optimize for: (Βελτιστοποίηση για:)
έχει γίνει επιλογή για καρτέλες, βαρύ, τραχύ
χαρτί ή χαρτί µε ίνες βαµβακιού.

Στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή, ρυθµίστε
την επιλογή τύπου χαρτιού σε απλό χαρτί
(ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση µε βάση τον

τύπο και το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης
(κλείδωµα δίσκων)

).

Σηµείωση: Αν αλλάξετε τη ρύθµιση σε απλό
χαρτί, η εργασία θα εκτυπώνεται γρηγορότερα.
Αν όµως χρησιµοποιείτε βαριά µέσα εκτύπωσης,
αφήστε τη ρύθµιση όπως είναι στο πρόγραµµα
οδήγησης του εκτυπωτή για να έχετε το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, ακόµα και αν έτσι
η εκτύπωση είναι πιο αργή.

ELWW

Επίλυση γενικών προβληµάτων εκτύπωσης

153

background image

Η εργασία εκτυπώνεται και στις δύο όψεις του χαρτιού.

Αιτία

Λύση

Ο εκτυπωτής έχει ρυθµιστεί για εκτύπωση
διπλής όψης.

Ανατρέξτε στην ενότητα

Τροποποίηση των

ρυθµίσεων για µια εργασία εκτύπωσης

για να

αλλάξετε τη ρύθµιση ή συµβουλευθείτε την
ηλεκτρονική Βοήθεια.

Η εργασία εκτύπωσης έχει µόνο µία σελίδα, αλλά ο εκτυπωτής επεξεργάζεται και την πίσω
όψη (η σελίδα βγαίνει εν µέρει από τον εκτυπωτή και έπειτα τροφοδοτείται πάλι στον
εκτυπωτή).

Αιτία

Λύση

Ο εκτυπωτής έχει ρυθµιστεί για εκτύπωση
διπλής όψης. Ακόµα και αν η εργασία
εκτύπωσης έχει µόνο µία σελίδα, ο εκτυπωτής
επεξεργάζεται και την πίσω όψη.

Ανατρέξτε στην ενότητα

Τροποποίηση των

ρυθµίσεων για µια εργασία εκτύπωσης

για να

αλλάξετε τη ρύθµιση ή συµβουλευθείτε την
ηλεκτρονική Βοήθεια.

Μην προσπαθήσετε να τραβήξετε τη σελίδα από
τον εκτυπωτή πριν να ολοκληρωθεί η διαδικασία
εκτύπωσης στις δύο όψεις. Μπορεί να
προκληθεί εµπλοκή.

Οι σελίδες εκτυπώνονται, αλλά είναι τελείως κενές.

Αιτία

Λύση

Η ταινία ασφαλείας ίσως είναι ακόµη στην
κασέτα εκτύπωσης.

Βγάλτε την κασέτα εκτύπωσης και αφαιρέστε την
ταινία ασφαλείας. Τοποθετήστε πάλι την κασέτα
εκτύπωσης.

Το αρχείο ίσως περιέχει κενές σελίδες.

Ελέγξτε το αρχείο για να βεβαιωθείτε ότι δεν
περιέχει κενές σελίδες.

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει, αλλά το κείµενο είναι µπερδεµένο, αλλοιωµένο ή ατελές.

Αιτία

Λύση

Το καλώδιο εκτυπωτή είναι χαλαρό ή
ελαττωµατικό.

Αποσυνδέστε το καλώδιο εκτυπωτή και
συνδέστε το πάλι. ∆οκιµάστε να εκτυπώσετε µια
εργασία που ξέρετε ότι δεν παρουσιάζει
προβλήµατα. Αν είναι δυνατόν, συνδέστε το
καλώδιο και τον εκτυπωτή σε κάποιον άλλον
υπολογιστή και δοκιµάστε να εκτυπώσετε µια
εργασία που ξέρετε ότι δεν παρουσιάζει
προβλήµατα. Τέλος, δοκιµάστε ένα καινούριο
καλώδιο.

Ο εκτυπωτής συνδέεται σε δίκτυο ή συσκευή
κοινής χρήσης και δεν λαµβάνει ευκρινές σήµα.

Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από το δίκτυο και
συνδέστε τον µε ένα καλώδιο παράλληλης
διασύνδεσης ή καλώδιο USB απευθείας σε έναν
υπολογιστή. Εκτυπώστε µια εργασία που ξέρετε
ότι δεν παρουσιάζει προβλήµατα.

154

Κεφάλαιο 4 Επίλυση προβληµάτων

ELWW

background image

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει, αλλά το κείµενο είναι µπερδεµένο, αλλοιωµένο ή ατελές.

Αιτία

Λύση

Στο λογισµικό έχει επιλεγεί λάθος πρόγραµµα
οδήγησης.

Ελέγξτε το µενού επιλογής εκτυπωτή του
λογισµικού για να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί
εκτυπωτής HP LaserJet 4250 ή 4350 series.

Η εφαρµογή λογισµικού παρουσιάζει
δυσλειτουργίες.

Προσπαθήστε να εκτυπώσετε µια εργασία από
άλλο πρόγραµµα.

Ο εκτυπωτής δεν ανταποκρίνεται όταν επιλέγετε την εντολή Print (Εκτύπωση) στο λογισµικό.

Αιτία

Λύση

∆εν υπάρχει µέσο εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Προσθέστε µέσο εκτύπωσης.

Ο εκτυπωτής ίσως βρίσκεται σε λειτουργία µη
αυτόµατης τροφοδοσίας.

Αλλάξτε τη λειτουργία µη αυτόµατης
τροφοδοσίας του εκτυπωτή.

Η σύνδεση του καλωδίου µεταξύ του υπολογιστή
και του εκτυπωτή δεν είναι σωστή.

Αποσυνδέστε το καλώδιο και συνδέστε το πάλι.

Το καλώδιο του εκτυπωτή είναι ελαττωµατικό.

Αν είναι δυνατόν, συνδέστε το καλώδιο σε
κάποιον άλλον υπολογιστή και εκτυπώστε µια
εργασία που ξέρετε ότι δεν παρουσιάζει
προβλήµατα. Μπορείτε επίσης να δοκιµάσετε να
χρησιµοποιήσετε άλλο καλώδιο.

Στην εφαρµογή λογισµικού επιλέχθηκε λάθος
εκτυπωτής.

Ελέγξτε το µενού επιλογής εκτυπωτή του
λογισµικού για να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί
εκτυπωτής HP LaserJet 4250 ή 4350 series.

Ίσως υπάρχει εµπλοκή στον εκτυπωτή.

∆ιορθώστε τυχόν εµπλοκές, προσέχοντας
ιδιαίτερα την περιοχή του εξαρτήµατος
εκτύπωσης διπλής όψης (εάν το µοντέλο σας
διαθέτει τέτοιο εξάρτηµα). Ανατρέξτε στην
ενότητα

Αποκατάσταση εµπλοκών

.

Το λογισµικό για τον εκτυπωτή δεν είναι
ρυθµισµένο για τη θύρα του εκτυπωτή.

Ελέγξτε το µενού επιλογής εκτυπωτή του
λογισµικού και βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιεί τη
σωστή θύρα. Αν ο υπολογιστής διαθέτει
περισσότερες από µία θύρες, βεβαιωθείτε ότι ο
εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στη σωστή.

Ο εκτυπωτής συνδέεται σε δίκτυο και δεν
λαµβάνει σήµα.

Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από το δίκτυο και
συνδέστε τον µε ένα καλώδιο παράλληλης
διασύνδεσης ή καλώδιο USB απευθείας σε έναν
υπολογιστή. Εγκαταστήστε πάλι το λογισµικό
εκτύπωσης. Εκτυπώστε µια εργασία που ξέρετε
ότι δεν παρουσιάζει προβλήµατα.

∆ιαγράψτε από την ουρά εκτύπωσης τις
εργασίες που τυχόν έχουν διακοπεί.

Ο εκτυπωτής δεν δέχεται ηλεκτρική τροφοδοσία.

Αν όλες οι φωτεινές ενδείξεις είναι σβηστές,
ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
Ελέγξτε την πηγή τροφοδοσίας.

ELWW

Επίλυση γενικών προβληµάτων εκτύπωσης

155

background image

Ο εκτυπωτής δεν ανταποκρίνεται όταν επιλέγετε την εντολή Print (Εκτύπωση) στο λογισµικό.

Αιτία

Λύση

Ο εκτυπωτής παρουσιάζει προβλήµατα
δυσλειτουργίας.

Ελέγξτε τα µηνύµατα στην οθόνη του πίνακα
ελέγχου και τις φωτεινές ενδείξεις, για να
εξακριβώσετε αν ο εκτυπωτής αναφέρει κάποιο
σφάλµα. Σηµειώστε τα µηνύµατα και ανατρέξτε
στην ενότητα

Ερµηνεία των µηνυµάτων του

πίνακα ελέγχου

.

156

Κεφάλαιο 4 Επίλυση προβληµάτων

ELWW