HP LaserJet 4350 Printer series - Εκτύπωση ειδικών σελίδων

background image

Εκτύπωση ειδικών σελίδων

Οι ειδικές σελίδες που εκτυπώνονται από τη µνήµη του εκτυπωτή µπορούν να σας
βοηθήσουν στη διάγνωση και την αναγνώριση των προβληµάτων του εκτυπωτή.

Σελίδα διαµόρφωσης

Η σελίδα διαµόρφωσης περιέχει πολλές από τις τρέχουσες ρυθµίσεις και ιδιότητες του
εκτυπωτή. Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο εκτύπωσης της σελίδας
διαµόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα

Σελίδα διαµόρφωσης

. Εάν έχετε εγκατεστηµένο

ένα διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect, εκτυπώνεται µια δεύτερη σελίδα που
αναγράφει όλες τις πληροφορίες για τον HP Jetdirect.

Λίστα γραµµατοσειρών

Μπορείτε να εκτυπώσετε µια λίστα γραµµατοσειρών, χρησιµοποιώντας τον πίνακα
ελέγχου (ανατρέξτε στην ενότητα

Λίστα γραµµατοσειρών PS ή PCL

) ή (για υπολογιστές

Macintosh) το βοηθητικό πρόγραµµα HP LaserJet (ανατρέξτε στην ενότητα

HP LaserJet

Utility

).

Σελίδα κατάστασης αναλώσιµων

Χρησιµοποιήστε τη σελίδα κατάστασης αναλώσιµων για να λάβετε πληροφορίες σχετικά
µε την κεφαλή εκτύπωσης που έχει εγκατασταθεί στον εκτυπωτή, την υπολειπόµενη
διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης και τον αριθµό των σελίδων και των εργασιών
που έχει επεξεργαστεί ο εκτυπωτής (ανατρέξτε στην ενότητα

Σελίδα κατάστασης

αναλώσιµων

).

ELWW

Εκτύπωση ειδικών σελίδων

159