HP LaserJet 4350 Printer series - Διάσπαρτες γραμμές

background image

∆ιάσπαρτες γραµµές

1. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος και η ποιότητα του χαρτιού πληρούν τις προδιαγραφές της HP.

(Ανατρέξτε στην ενότητα

Προδιαγραφές χαρτιού

.)

2. Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές περιβάλλοντος του εκτυπωτή. (Ανατρέξτε

στην ενότητα

Συνθήκες λειτουργίας

.)

3. Αναποδογυρίστε τη στοίβα του χαρτιού στο δίσκο. Επίσης, δοκιµάστε να περιστρέψετε

το χαρτί κατά 180°.

4. Ανοίξτε το µενού Configure Device (∆ιαµόρφωση συσκευής) από τον πίνακα ελέγχου

του εκτυπωτή. Ανοίξτε το υποµενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης) και αλλάξτε τη
ρύθµιση TONER DENSITY (Πυκνότητα γραφίτη). (Ανατρέξτε στην ενότητα

Υποµενού

Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)

.)

5. Ανοίξτε το µενού Configure Device (∆ιαµόρφωση συσκευής) από τον πίνακα ελέγχου

του εκτυπωτή. Από το υποµενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης), ανοίξτε το στοιχείο
OPTIMIZE (Βελτιστοποίηση) και ρυθµίστε την παράµετρο LINE DETAIL=ON
(Λεπτοµέρεια γραµµής=Ενεργοποιηµένη)
.