HP LaserJet 4350 Printer series - 4 Εκτυπώνεται η εργασία κατά τον αναμενόμενο τρόπο;

background image

4 Εκτυπώνεται η εργασία κατά τον αναµενόµενο τρόπο;

ΝΑΙ

Μεταβείτε στο βήµα 5.

ΟΧΙ

Η εκτύπωση είναι
παραµορφωµένη ή
εκτυπώνεται µόνο ένα τµήµα
της σελίδας.

Η εκτύπωση διακόπτεται
στο µέσο της εργασίας.

Η ταχύτητα εκτύπωσης
είναι χαµηλότερη από την
αναµενόµενη.

Κάποια ρύθµιση του
πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή δεν τίθεται σε
εφαρµογή.

148

Κεφάλαιο 4 Επίλυση προβληµάτων

ELWW

background image

Βεβαιωθείτε ότι
χρησιµοποιείτε το σωστό
πρόγραµµα οδήγησης
εκτυπωτή. (Ανατρέξτε
στην ενότητα

Χρήση του

προγράµµατος οδήγησης
του εκτυπωτή

.)

Το αρχείο δεδοµένων που
έχει σταλεί στον εκτυπωτή
πιθανόν να έχει
καταστραφεί. Για να το
ελέγξετε, δοκιµάστε να το
εκτυπώσετε σε κάποιον
άλλον εκτυπωτή (εάν είναι
δυνατόν) ή δοκιµάστε
κάποιο άλλο αρχείο.

Ελέγξτε τις συνδέσεις του
καλωδίου διασύνδεσης.
Ελέγξτε το καλώδιο,
δοκιµάζοντάς το σε έναν
άλλον υπολογιστή (εάν
είναι δυνατόν).

Αντικαταστήστε το
καλώδιο διασύνδεσης µε
ένα καλώδιο υψηλής
ποιότητας (ανατρέξτε στην
ενότητα

Κωδικοί ειδών

).

Απλοποιήστε την εργασία
εκτύπωσης, εκτυπώστε µε
χαµηλότερη ανάλυση ή
εγκαταστήστε επιπλέον
µνήµη εκτύπωσης.
(Ανατρέξτε στην ενότητα

Μνήµη εκτυπωτή

.)

Πιθανόν να µην βλέπετε
κάποιο µήνυµα εκτυπωτή
που θα µπορούσε να σας
βοηθήσει να λύσετε το
πρόβληµα. Από το
υποµενού System Setup
(Ρύθµιση συστήµατος) του
µενού Configure Device
(∆ιαµόρφωση συσκευής)
στον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή,
απενεργοποιήστε
προσωρινά τις ρυθµίσεις
Clearable Warnings
(Απαλοιφή
προειδοποιήσεων) και
Auto Continue (Αυτόµατη
συνέχεια). Κατόπιν,
εκτυπώστε ξανά την
εργασία.

Ίσως έχετε πατήσει το
κουµπί

S

TOP

(∆

ΙΑΚΟΠΉ

)

.

Βεβαιωθείτε ότι το
ρεύµα µε το οποίο
τροφοδοτείται ο
εκτυπωτής είναι
σταθερό και ότι πληροί
τις προδιαγραφές του
εκτυπωτή. (Ανατρέξτε
στην ενότητα

Ηλεκτρικές
προδιαγραφές

.)

Απλοποιήστε την
εργασία εκτύπωσης.

Προσθέστε
περισσότερη µνήµη
στον εκτυπωτή.
(Ανατρέξτε στην
ενότητα

Μνήµη

εκτυπωτή

.)

Απενεργοποιήστε τις
σελίδες πανό.
(Απευθυνθείτε στο
διαχειριστή του δικτύου
σας.)

Σηµειώστε ότι οι
χαµηλές ταχύτητες
είναι αναµενόµενες εάν
εκτυπώνετε στενό
χαρτί, εάν εκτυπώνετε
από το δίσκο 1, εάν
χρησιµοποιείτε
λειτουργία έψησης
HIGH 2 ή εάν έχετε
ενεργοποιήσει την
επιλογή SLOW (Αργή)
για τη ρύθµιση Small
Paper Speed
(Ταχύτητα µικρού
χαρτιού).

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις
του προγράµµατος
οδήγησης ή του
προγράµµατος. (Οι
ρυθµίσεις του
προγράµµατος
οδήγησης του
εκτυπωτή και του
προγράµµατος
αντικαθιστούν τις
ρυθµίσεις του πίνακα
ελέγχου του εκτυπωτή.)

Η εργασία εκτύπωσης δεν
έχει σωστή µορφοποίηση.

Το χαρτί δεν
τροφοδοτείται σωστά ή
είναι φθαρµένο.

Υπάρχουν προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης.

ELWW

∆ιάγραµµα ροής αντιµετώπισης προβληµάτων

149

background image

Βεβαιωθείτε ότι
χρησιµοποιείτε το σωστό
πρόγραµµα οδήγησης
εκτυπωτή. (Ανατρέξτε
στην ενότητα

Χρήση του

προγράµµατος οδήγησης
του εκτυπωτή

.)

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του
προγράµµατος.
(Ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική Βοήθεια του
προγράµµατος.)

∆οκιµάστε µιαν άλλη
γραµµατοσειρά.

Πιθανόν να έχουν χαθεί
πόροι τους οποίους έχετε
µεταφορτώσει. Ίσως
χρειαστεί να τους
µεταφορτώσετε πάλι.

Βεβαιωθείτε ότι το
χαρτί έχει τοποθετηθεί
σωστά και ότι οι οδηγοί
δεν πιέζουν
υπερβολικά τη στοίβα
του χαρτιού ή δεν είναι
υπερβολικά χαλαροί.

Εάν αντιµετωπίζετε
προβλήµατα µε την
εκτύπωση σε χαρτί
ειδικού µεγέθους,
ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση σε χαρτί
µικρού µεγέθους,
ειδικού µεγέθους ή σε
βαρύ χαρτί

.

Εάν οι σελίδες είναι
ζαρωµένες ή
τυλιγµένες ή εάν η
εικόνα εκτυπώνεται στη
σελίδα κεκλιµένη,
ανατρέξτε στην ενότητα

∆ιόρθωση
προβληµάτων
ποιότητας εκτύπωσης

.

Ρυθµίστε την ανάλυση εκτύπωσης. (Ανατρέξτε στην
ενότητα

Υποµενού Print Quality (Ποιότητα

εκτύπωσης)

.)

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία RET είναι
ενεργοποιηµένη. (Ανατρέξτε στην ενότητα

Υποµενού

Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)

.)

Ανατρέξτε στην ενότητα

∆ιόρθωση προβληµάτων

ποιότητας εκτύπωσης

.