HP LaserJet 4350 Printer series - Αποκατάσταση εμπλοκών στους δίσκους

background image

Αποκατάσταση εµπλοκών στους δίσκους

Η ενότητα αυτή περιγράψει τον τρόπο αποκατάστασης των εµπλοκών στους δίσκους.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα

Αποκατάσταση των εµπλοκών στο προαιρετικό εξάρτηµα

τροφοδοσίας φακέλων

.

Για να αποκαταστήσετε εµπλοκές στο δίσκο 1

Αποµακρύνετε από τον εκτυπωτή το χαρτί ή άλλο µέσο εκτύπωσης που έχει εµπλακεί,
τραβώντας το αργά. Εάν κάποιο τµήµα του φύλλου έχει ήδη εισέλθει µέσα στον εκτυπωτή,
ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται στην ενότητα

Για να αποκαταστήσετε εµπλοκές

από τις περιοχές του επάνω καπακιού και της κασέτας εκτύπωσης

.

Για να αποκαταστήσετε τις εµπλοκές στο δίσκο 2 ή σε έναν
προαιρετικό δίσκο 500 φύλλων

1. Σύρετε το δίσκο έξω από τον εκτυπωτή, ανασηκώστε τον ελαφρά και αφαιρέστε τυχόν

κατεστραµµένα µέσα εκτύπωσης από το δίσκο.

2. Εάν η άκρη του µέσου εκτύπωσης που έχει εµπλακεί είναι ορατή στην περιοχή

τροφοδοσίας, τραβήξτε αργά το µέσο εκτύπωσης προς τα κάτω και έξω από τον
εκτυπωτή. (Μην τραβήξετε το µέσο εκτύπωσης κατευθείαν προς τα έξω, γιατί θα
σκιστεί.) Εάν το µέσο εκτύπωσης δεν είναι ορατό, τότε ελέγξτε στον επόµενο δίσκο ή
στην περιοχή του επάνω καπακιού. (Ανατρέξτε στην ενότητα

Για να αποκαταστήσετε

εµπλοκές από τις περιοχές του επάνω καπακιού και της κασέτας εκτύπωσης

.)

Σηµείωση

Εάν το µέσο εκτύπωσης δεν αφαιρείται εύκολα, µην το τραβήξετε βίαια. Εάν το µέσο
εκτύπωσης έχει κολλήσει µέσα σε κάποιο δίσκο, δοκιµάστε να το αφαιρέσετε µέσω του
δίσκου που βρίσκεται από πάνω (εάν υπάρχει) ή µέσω της περιοχής του επάνω καπακιού.

164

Κεφάλαιο 4 Επίλυση προβληµάτων

ELWW

background image

3. Βεβαιωθείτε ότι το µέσο εκτύπωσης είναι επίπεδο µέσα στο δίσκο και ότι οι τέσσερις

γωνίες του βρίσκονται κάτω από τις ενδείξεις µέγιστου ύψους.

4. Ωθήστε το δίσκο και πάλι µέσα στον εκτυπωτή.

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για να διαγραφεί το µήνυµα εµπλοκής.

6. Εάν κάποιο µήνυµα εµπλοκής επιµένει, εξακολουθεί να υπάρχει φύλλο µπλοκαρισµένο

στον εκτυπωτή. Αναζητήστε τυχόν εµπλοκή χαρτιού και σε άλλο σηµείο. (Ανατρέξτε στην
ενότητα

Θέσεις εµπλοκών

.)

Για να αποκαταστήσετε εµπλοκές στον προαιρετικό δίσκο 1.500 φύλλων

1. Ανοίξτε την εµπρός θύρα του δίσκου.

2. Εάν η άκρη του χαρτιού που έχει εµπλακεί είναι ορατή στην περιοχή τροφοδοσίας,

τραβήξτε αργά το χαρτί προς τα κάτω και έξω από τον εκτυπωτή. (Μην τραβήξετε το
χαρτί κατευθείαν προς τα έξω, γιατί θα σκιστεί.) Εάν το χαρτί δεν είναι ορατό, τότε
ελέγξτε στην περιοχή του επάνω καπακιού. (Ανατρέξτε στην ενότητα

Για να

αποκαταστήσετε εµπλοκές από τις περιοχές του επάνω καπακιού και της κασέτας
εκτύπωσης

.)

ELWW

Αποκατάσταση εµπλοκών

165

background image

3. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος του χαρτιού δεν υπερβαίνει τους δείκτες πλήρωσης οι οποίοι

βρίσκονται στους οδηγούς χαρτιού και ότι η εµπρός πλευρά της στοίβας είναι
ευθυγραµµισµένη µε τα βέλη.

4. Κλείστε την εµπρός θύρα του δίσκου.

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για να διαγραφεί το µήνυµα εµπλοκής.

6. Εάν κάποιο µήνυµα εµπλοκής επιµένει, εξακολουθεί να υπάρχει φύλλο µπλοκαρισµένο

στον εκτυπωτή. Αναζητήστε τυχόν εµπλοκή χαρτιού και σε άλλο σηµείο. (Ανατρέξτε στην
ενότητα

Θέσεις εµπλοκών

.)