HP LaserJet 4350 Printer series - Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή της διάταξης έψησης

background image

Αποκατάσταση εµπλοκών στην περιοχή της διάταξης έψησης

Εφαρµόστε αυτήν τη διαδικασία µόνον στις εξής περιπτώσεις:

Το µέσο εκτύπωσης έχει εµπλακεί στο εσωτερικό της διάταξης έψησης και δεν µπορεί
να αφαιρεθεί από την περιοχή του επάνω καπακιού ή την περιοχή της πίσω εξόδου.

Κάποιο φύλλο µέσου εκτύπωσης σχίστηκε καθώς προσπαθούσατε να αποκαταστήσετε
µια εµπλοκή στη διάταξη έψησης.

168

Κεφάλαιο 4 Επίλυση προβληµάτων

ELWW

background image

Για να αποκαταστήσετε τις εµπλοκές στην περιοχή της διάταξης έψησης

1. Σβήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ!

Η διάταξη έψησης έχει υψηλή θερµοκρασία. Προκειµένου να αποφύγετε τον κίνδυνο
ελαφρών εγκαυµάτων, περιµένετε 30 λεπτά, ώστε να κρυώσει η διάταξη έψησης, πριν να
την αφαιρέσετε από τον εκτυπωτή.

2. Γυρίστε τον εκτυπωτή έτσι ώστε το πίσω καπάκι να είναι στραµµένο προς εσάς. Εάν

είναι εγκατεστηµένο το προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης, ανασηκώστε το
και µετά τραβήξτε το προς τα έξω για να το αφαιρέστε.

3. Ανοίξτε την πίσω θήκη εξόδου και τραβήξτε την προέκταση προς τα έξω µέχρι το τέλος

της διαδροµής της.

4. Αφαιρέστε την πίσω θήκη εξόδου και την προέκταση, λυγίζοντας προς τα κάτω το µέσο

της θήκης και απελευθερώνοντας τους δύο πείρους της άρθρωσης.

2

1

2

ELWW

Αποκατάσταση εµπλοκών

169

background image

5. Πιάστε σταθερά την κάθε πλευρά της διάταξης έψησης. Πιέστε τους µπλε µοχλούς προς

τα επάνω και τραβήξτε τη διάταξη έψησης έξω από τον εκτυπωτή.

6. Αφαιρέστε το µέσο εκτύπωσης που έχει εµπλακεί. Εάν χρειάζεται, ανασηκώστε τον µπλε

πλαστικό οδηγό ο οποίος βρίσκεται στο επάνω µέρος της διάταξης έψησης για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο φύλλο που έχει εµπλακεί. Μπορείτε επίσης να στρέψετε τον
τροχό αποκατάστασης της εµπλοκής, ο οποίος βρίσκεται στο πλάι της διάταξης έψησης,
για να προσπαθήσετε να εξαγάγετε το φύλλο που έχει εµπλακεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιµοποιήσετε αιχµηρά αντικείµενα για να αποµακρύνετε το µέσο εκτύπωσης από
την περιοχή της διάταξης έψησης. Πιθανόν να προκαλέσετε βλάβη στη διάταξη έψησης.

7. Ωθήστε τη διάταξη έψησης σταθερά µέσα στον εκτυπωτή, µέχρις ότου οι µπλε µοχλοί

και στις δύο πλευρές ασφαλίσουν στη θέση τους.

8. Τοποθετήστε την πίσω θήκη εξόδου. Τραβήξτε απαλά τη θήκη, για να βεβαιωθείτε ότι οι

πείροι της άρθρωσης έχουν εισαχθεί πλήρως.

1

2

1

170

Κεφάλαιο 4 Επίλυση προβληµάτων

ELWW

background image

9. Συνδέστε στον εκτυπωτή το καλώδιο τροφοδοσίας.

10. Επανατοποθετήστε το προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης, εάν είχε αφαιρεθεί.

11. Ανάψτε τον εκτυπωτή.

12. Εάν κάποιο µήνυµα εµπλοκής επιµένει, εξακολουθεί να υπάρχει φύλλο µπλοκαρισµένο

στον εκτυπωτή. Αναζητήστε τυχόν εµπλοκή χαρτιού και σε άλλο σηµείο. (Ανατρέξτε στην
ενότητα

Θέσεις εµπλοκών

.)

Επειδή ο εκτυπωτής τέθηκε εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να αποστείλετε και πάλι την
εργασία εκτύπωσης µετά την αποκατάσταση όλων των εµπλοκών.