HP LaserJet 4350 Printer series - Καθαρισμός διάταξης έψησης

background image

Καθαρισµός διάταξης έψησης

Χρησιµοποιήστε τη σελίδα καθαρισµού εκτυπωτή για να καθαρίσετε τη διάταξη έψησης από
γραφίτη και σωµατίδια χαρτιού που µερικές φορές συσσωρεύονται σε αυτήν. Η
συσσώρευση γραφίτη και σωµατιδίων µπορεί να προκαλέσει την εµφάνιση στιγµάτων στην
εµπρός ή την πίσω όψη των εργασιών εκτύπωσης.

ELWW

Καθαρισµός του εκτυπωτή

135

background image

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η ΗΡ σάς συνιστά να χρησιµοποιείτε
τη σελίδα καθαρισµού κάθε φορά που αντικαθιστάτε την κεφαλή εκτύπωσης ή κατά
αυτόµατα διαστήµατα που µπορείτε εσείς να ορίσετε. Εάν έχετε εγκατεστηµένο ένα
προαιρετικό εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης, θα πρέπει να εκτελέσετε τις σελίδες
καθαρισµού µη αυτόµατα.

Η διαδικασία καθαρισµού χρειάζεται περίπου 2,5 λεπτά µέχρι να ολοκληρωθεί. Στη διάρκεια
του καθαρισµού, εµφανίζεται το µήνυµα CLEANING (Γίνεται καθαρισµός) στην οθόνη
ενδείξεων του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Μη αυτόµατη εκτέλεση της σελίδας καθαρισµού

Για να δράσει σωστά η σελίδα καθαρισµού, εκτυπώστε τη σελίδα σε χαρτί ποιότητας
φωτοαντιγραφικού (και όχι σε χαρτί µε ίνες βαµβακιού, µεγάλου βάρους ή µε τραχιά
επιφάνεια).

Για µη αυτόµατη εκτέλεση της σελίδας καθαρισµού

1. Εάν είναι εγκατεστηµένο ένα εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης, ανοίξτε την πίσω θήκη

εξόδου.

2. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

3. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) (∆ιαµόρφωση
συσκευής) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

4. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο PRINT QUALITY (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) (Ποιότητα εκτύπωσης) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

5. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο PROCESS (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) CLEANING PAGE (ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)
(∆ηµιουργία σελίδας καθαρισµού) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

6. Εάν είναι εγκατεστηµένο ένα εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης, κλείστε την πίσω θήκη

εξόδου.

Εκτέλεση της σελίδας καθαρισµού αυτόµατα

Χρησιµοποιώντας την παρακάτω διαδικασία, µπορείτε να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή ώστε να
τυπώνει αυτόµατα σελίδες καθαρισµού, στα διαστήµατα που επιλέγετε. Για να εκτελεστεί η
σελίδα καθαρισµού χωρίς παρεµβάσεις, πρέπει να υπάρχει πάντοτε διαθέσιµο χαρτί απλού
τύπου και επιλεγµένου µεγέθους στον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής δεν θα διακόψει εργασία
εκτύπωσης που τυχόν βρίσκεται σε εξέλιξη.

136

Κεφάλαιο 3 ∆ιαχείριση και συντήρηση του εκτυπωτή

ELWW

background image

Για αυτόµατη εκτέλεση της σελίδας καθαρισµού

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) (∆ιαµόρφωση
συσκευής) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

3. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο PRINT QUALITY (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) (Ποιότητα εκτύπωσης) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

4. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ) CLEANING (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (Αυτόµατος καθαρισµός)
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

5. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) (Ενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί

(κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

6. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο CLEANING (ΧΡΟΝΙΚΟ) INTERVAL (∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) (∆ιάστηµα
καθαρισµού) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

7. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

διάστηµα που θέλετε µεταξύ 1.000 και 20.000 σελίδων και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

), για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

8. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

στοιχείο AUTO (ΜΕΓΕΘΟΣ) CLEANING SIZE (ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)
(Μέγεθος για αυτόµατο καθαρισµό) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

9. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

µέγεθος χαρτιού που θέλετε να χρησιµοποιεί ο εκτυπωτής για τις σελίδες καθαρισµού
(A4 ή LETTER) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

), για να

αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αυτόµατα µια σελίδα καθαρισµού χρησιµοποιώντας το διάστηµα και
το µέγεθος σελίδας που επιλέξατε. Μπορείτε να απορρίψετε τη σελίδα που δηµιουργεί η
διαδικασία καθαρισµού.

ELWW

Καθαρισµός του εκτυπωτή

137