HP LaserJet 4350 Printer series - Τροποποίηση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή

background image

Τροποποίηση των ρυθµίσεων διαµόρφωσης του πίνακα
ελέγχου εκτυπωτή

Χρησιµοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, µπορείτε να τροποποιήσετε τις γενικές
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις διαµόρφωσης εκτυπωτή, όπως είναι το µέγεθος και ο τύπος του
δίσκου, η αναβολή λειτουργίας "Αναµονή", η προσωπικότητα του εκτυπωτή (γλώσσα) και η
αποκατάσταση εµπλοκών.

Οι ρυθµίσεις για τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή είναι δυνατό να τροποποιηθούν και από
κάποιον άλλο υπολογιστή, χρησιµοποιώντας τη σελίδα ρύθµισης του ενσωµατωµένου
διακοµιστή Web. Ο υπολογιστής προβάλλει τις ίδιες πληροφορίες µε τον πίνακα ελέγχου. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Χρήση του ενσωµατωµένου διακοµιστή

Web

.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σπάνια είναι απαραίτητη η αλλαγή των ρυθµίσεων διαµόρφωσης. Η εταιρεία Hewlett-
Packard συνιστά οι ρυθµίσεις διαµόρφωσης να τροποποιούνται µόνο από το διαχειριστή
συστήµατος.

Τροποποίηση των ρυθµίσεων του πίνακα ελέγχου

Για µια ολοκληρωµένη λίστα των στοιχείων των µενού και των τιµών που µπορούν να έχουν,
ανατρέξτε στην ενότητα

Μενού πίνακα ελέγχου

. Ορισµένες επιλογές των µενού εµφανίζονται

µόνο όταν είναι εγκατεστηµένος ο αντίστοιχος δίσκος ή το αντίστοιχο εξάρτηµα. Για
παράδειγµα, το µενού EIO εµφανίζεται µόνο εάν υπάρχει εγκατεστηµένη µια κάρτα EIO.

Για να τροποποιήσετε κάποια ρύθµιση του πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο

µενού που επιθυµείτε και κατόπιν πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

3. Μερικά µενού διαθέτουν αρκετά υποµενού. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

)

ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στο υποµενού που επιθυµείτε και κατόπιν πατήστε το

κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

4. Χρησιµοποιήστε το βέλος (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για να µεταβείτε στη

ρύθµιση και κατόπιν πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

). Μερικές ρυθµίσεις

αλλάζουν γρήγορα εάν κρατήσετε πατηµένο το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή το κουµπί

(κουµπί

Κ

ΆΤΩ

). Ένας αστερίσκος (*) εµφανίζεται πλάι στην επιλογή που προβάλλεται

στην οθόνη, υποδεικνύοντας ότι αυτή είναι η νέα προεπιλογή.

5. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Σηµείωση

Οι ρυθµίσεις του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή παρακάµπτουν τις ρυθµίσεις του
πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Οι ρυθµίσεις του προγράµµατος λογισµικού παρακάµπτουν
τις ρυθµίσεις του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή και τις ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου.
Εάν δεν µπορείτε να προσπελάσετε κάποιο µενού ή στοιχείο, τότε είτε ο εκτυπωτής δεν έχει
αυτή τη δυνατότητα, είτε δεν έχετε ενεργοποιήσει τη σχετική επιλογή σε ανώτερο επίπεδο.
Επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του δικτύου αν κάποια λειτουργία είναι κλειδωµένη. Στην
οθόνη του πίνακα ελέγχου εµφανίζεται το µήνυµα Access denied menus locked
(Απαγόρευση πρόσβασης, µενού κλειδωµένα)
.

ELWW

Πίνακας ελέγχου

17

background image

Job storage limit (Όριο αποθήκευσης εργασιών)

Αυτή η επιλογή ορίζει το όριο για το µέγιστο αριθµό εργασιών που είναι δυνατό να
αποθηκευτούν στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή. Ο µέγιστος επιτρεπτός αριθµός είναι το
100 και η προεπιλεγµένη τιµή είναι η τιµή 32.

Σηµείωση

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχει εγκατασταθεί σκληρός δίσκος.

Για να ορίσετε το όριο αποθήκευσης εργασιών

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή JOB STORAGE (ΟΡΙΟ) LIMIT

(ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για τη µετατροπή της τιµής.

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για τη ρύθµιση της τιµής.

9. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Job held timeout (Χρονικό όριο διατήρησης εργασιών)

Αυτή η επιλογή ορίζει τη χρονική περίοδο κατά την οποία το σύστηµα διατηρεί τα αρχεία στο
χώρο αποθήκευσης εργασιών, πριν να τα διαγράψει από την ουρά. Η προεπιλεγµένη
ρύθµιση για την επιλογή αυτή είναι OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Οι υπόλοιπες διαθέσιµες
ρυθµίσεις είναι οι 1 HOUR (1 ΩΡΑ), 4 HOURS (4 ΩΡΕΣ), 1 DAY (1 ΗΜΕΡΑ) και 1 WEEK (1
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α)
.

Σηµείωση

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο εάν έχει εγκατασταθεί σκληρός δίσκος..

18

Κεφάλαιο 1 Βασικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή

ELWW

background image

Για να ορίσετε το χρονικό όριο διατήρησης εργασιών

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση JOB HELD (ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ)

TIMEOUT (ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή JOB HELD (ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ)

TIMEOUT (ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή της κατάλληλης

χρονικής περιόδου.

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για τη ρύθµιση της χρονικής περιόδου.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Εµφάνιση διεύθυνσης

Αυτό το στοιχείο καθορίζει, εάν θα εµφανιστεί η διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην οθόνη µε
το Ready (Έτοιµο) µήνυµα. Εάν έχει εγκατασταθεί πάνω από µία κάρτα EIO, εµφανίζεται η
διεύθυνση IP της κάρτας, η οποία έχει εγκατασταθεί στην πρώτη υποδοχή.

Για την εµφάνιση της διεύθυνσης IP

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SHOW ADDRESS (ΕΜΦΑΝΙΣΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SHOW ADDRESS (ΕΜΦΑΝΙΣΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την πραγµατοποίηση της

επιλογής που επιθυµείτε.

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για την πραγµατοποίηση της επιλογής.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

ELWW

Πίνακας ελέγχου

19

background image

Επιλογές συµπεριφοράς δίσκου

Υπάρχουν διαθέσιµες τέσσερις επιλογές που καθορίζονται από το χρήστη για τη
συµπεριφορά δίσκου:

USE (ΧΡΗΣΗ) REQUESTED (ΤΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ) TRAY (ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ). Επιλογή
EXCLUSIVELY (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) εξασφαλίζει ότι ο εκτυπωτής δεν θα επιλέγει
αυτόµατα κάποιον άλλο δίσκο, όταν εσείς υποδεικνύετε ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί
ένας συγκεκριµένος δίσκος. Η επιλογή FIRST (ΠΡΩΤΑ) επιτρέπει την τροφοδότηση του
εκτυπωτή από ένα δεύτερο δίσκο, εάν ο συγκεκριµένος δίσκος είναι άδειος.
EXCLUSIVELY (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση.

MANUALLY FEED (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ) PROMPT (Προτροπή). Εάν
επιλέξετε ALWAYS (ΠΑΝΤΑ) (η προεπιλεγµένη τιµή), το σύστηµα εµφανίζει πάντα µια
προτροπή πριν από την τροφοδότησή του από το δίσκο πολλών χρήσεων. Εάν
επιλέξετε UNLESS LOADED (ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΦΟΡΤΩΘΕΙ), το σύστηµα εµφανίζει την
προτροπή µόνο όταν ο δίσκος πολλών χρήσεων είναι άδειος.

PS DEFER MEDIA (ΜΕΣΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ PS). Αυτή η ρύθµιση επηρεάζει τον
τρόπο συµπεριφοράς των προγραµµάτων οδήγησης που δεν είναι HP PostScript σε
σχέση µε τον εκτυπωτή. ∆εν είναι απαραίτητη η µετατροπή αυτής της ρύθµισης, εάν
χρησιµοποιείτε τα προγράµµατα οδήγησης που παρέχει η HP. Εάν οριστεί σε
ENABLED (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), τα προγράµµατα οδήγησης που δεν είναι HP PostScript
χρησιµοποιούν την ίδια µέθοδο επιλογής δίσκου HP µε τα προγράµµατα οδήγησης της
HP. Εάν οριστεί σε DISABLED (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), ορισµένα προγράµµατα
οδήγησης που δεν είναι HP PostScript χρησιµοποιούν τη µέθοδο επιλογής δίσκου
PostScript αντί για τη µέθοδο HP.

SIZE/TYPE (ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ) PROMPT (ΜΕΓΕΘΟΣ/ΤΥΠΟ). Χρησιµοποιήστε αυτό το
στοιχείο, για να ελέγχετε αν το µήνυµα διαµόρφωσης δίσκου και τα αντίστοιχα µηνύµατα
προτροπής θα εµφανίζονται κάθε φορά που ανοίγει ή κλείνει ένας δίσκος. Αυτά τα
µηνύµατα προτροπής σάς δίνουν οδηγίες για την αλλαγή του τύπου ή του µεγέθους, εάν
ο δίσκος έχει ρυθµιστεί για διαφορετικό τύπο ή µέγεθος από αυτό που έχει τοποθετηθεί
στο δίσκο.

20

Κεφάλαιο 1 Βασικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή

ELWW

background image

Για τη ρύθµιση του στοιχείου Use Requested Tray (Χρήση ζητηθέντος δίσκου)

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση TRAY (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

BEHAVIOR (∆ΙΣΚΟΥ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή TRAY (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

BEHAVIOR (∆ΙΣΚΟΥ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή USE (ΧΡΗΣΗ) REQUESTED (ΤΟΥ

∆ΙΣΚΟΥ) TRAY (ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ).

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή EXCLUSIVELY

(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) ή FIRST (ΠΡΩΤΑ).

10. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για τη ρύθµιση της συµπεριφοράς.

11. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Για τη ρύθµιση του στοιχείου Manually Feed Prompt (Προτροπή µη αυτόµατης
τροφοδοσίας)

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση TRAY (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

BEHAVIOR (∆ΙΣΚΟΥ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή TRAY (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

BEHAVIOR (∆ΙΣΚΟΥ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση MANUALLY (ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ)

FEED PROMPT (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ).

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή MANUALLY (ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ)

FEED PROMPT (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ).

10. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή ALWAYS

(ΠΑΝΤΑ) ή UNLESS LOADED (ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΦΟΡΤΩΘΕΙ).

11. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για τη ρύθµιση της συµπεριφοράς.

12. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

ELWW

Πίνακας ελέγχου

21

background image

Για τη ρύθµιση της προεπιλογής του εκτυπωτή για το στοιχείο PS Defer Media (Μέσο
αναβολής PS)

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση TRAY (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

BEHAVIOR (∆ΙΣΚΟΥ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή TRAY (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

BEHAVIOR (∆ΙΣΚΟΥ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή PS DEFER MEDIA (ΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ PS).

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή ENABLED

(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή DISABLED (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

10. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για τη ρύθµιση της συµπεριφοράς.

11. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Για τη ρύθµιση της προτροπής Size/type (Μέγεθος/τύπος)

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση TRAY (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

BEHAVIOR (∆ΙΣΚΟΥ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή TRAY (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

BEHAVIOR (∆ΙΣΚΟΥ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SIZE/TYPE (ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ)

PROMPT (ΜΕΓΕΘΟΣ/ΤΥΠΟ).

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή DISPLAY

(ΕΜΦΑΝΙΣΗ) ή DO NOT DISPLAY (ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ).

10. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για τη ρύθµιση της συµπεριφοράς.

11. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

22

Κεφάλαιο 1 Βασικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή

ELWW

background image

Αναβολή λειτουργίας "Αναµονή"

Η δυνατότητα αναβολής της λειτουργίας "Αναµονή" µε δυνατότητα ρύθµισης µειώνει την
κατανάλωση ενέργειας, όταν ο εκτυπωτής έχει παραµείνει ανενεργός για ένα µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό όριο, πριν να εισέλθει ο εκτυπωτής στη λειτουργία
"Αναµονή" σε 1 MINUTE (1 ΛΕΠΤΟ), 15 MINUTES (15 ΛΕΠΤΑ), 30 MINUTES (30 ΛΕΠΤΑ)
ή σε 60 MINUTES (60 ΛΕΠΤΑ), 90 MINUTES (90 ΛΕΠΤΑ), 2 HOURS (2 ΩΡΕΣ) ή 4
HOURS (4 ΩΡΕΣ)
. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι 30 MINUTES (30 ΛΕΠΤΑ).

Σηµείωση

Η οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή µειώνει την ένταση του φωτός της, όταν ο
εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία "Αναµονή". Η λειτουργία "Αναµονή" δεν επηρεάζει το
χρόνο προθέρµανσης του εκτυπωτή, εκτός και αν ο εκτυπωτής βρίσκεται στη λειτουργία
"Αναµονή" πάνω από 8 ώρες.

Για τη ρύθµιση της αναβολής λειτουργίας "Αναµονή"

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SLEEP DELAY (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SLEEP DELAY (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή της κατάλληλης

χρονικής περιόδου.

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για τη ρύθµιση της χρονικής περιόδου.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

ELWW

Πίνακας ελέγχου

23

background image

Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας "Αναµονή"

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση RESETS (ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή RESETS (ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SLEEP MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SLEEP MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή ON

(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για την πραγµατοποίηση της επιλογής.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Προσωπικότητα

Αυτός ο εκτυπωτής διαθέτει αυτόµατη εναλλαγή προσωπικότητας (γλώσσα εκτυπωτή).

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ) ρυθµίζει τον εκτυπωτή, ώστε να ανιχνεύει αυτόµατα τον τύπο της
εργασίας εκτύπωσης και να προσαρµόζεται σε εκείνη. Αυτή είναι η προεπιλεγµένη
ρύθµιση. Χρησιµοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση εκτός και αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα.

PCL ρυθµίζει τον εκτυπωτή, ώστε να χρησιµοποιεί τη γλώσσα ελέγχου του εκτυπωτή.

PDF ρυθµίζει τον εκτυπωτή, ώστε να εκτυπώνει αρχεία .PDF. (Αυτή η επιλογή είναι
διαθέσιµη µόνο εάν ο εκτυπωτής έχει επαρκή µνήµη.)

PS ρυθµίζει τον εκτυπωτή, ώστε να χρησιµοποιεί εξοµοίωση PostScript.

24

Κεφάλαιο 1 Βασικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή

ELWW

background image

Για να ορίσετε την οντότητα

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση PERSONALITY (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή PERSONALITY (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή της κατάλληλης

προσωπικότητας (AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ), PS, PCL ή PDF).

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για τη ρύθµιση της προσωπικότητας.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Παροδικές προειδοποιήσεις

Μπορείτε να καθορίσετε το χρόνο εµφάνισης για τις παροδικές προειδοποιήσεις του πίνακα
ελέγχου µε αυτήν την επιλογή, επιλέγοντας ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή JOB (ΕΡΓΑΣΙΑ). Η
προεπιλεγµένη τιµή είναι JOB (ΕΡΓΑΣΙΑ).

Επιλέξτε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για την εµφάνιση παροδικών προειδοποιήσεων µέχρι
να πατήσετε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

Επιλέξτε JOB (ΕΡΓΑΣΙΑ) για την εµφάνιση παροδικών προειδοποιήσεων µέχρι τη λήξη
της εργασίας για την οποία έχουν δηµιουργηθεί.

ELWW

Πίνακας ελέγχου

25

background image

Για να ορίσετε τις διαγράψιµες προειδοποιήσεις

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CLEARABLE

(ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) WARNINGS (ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CLEARABLE (ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

WARNINGS (ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή της κατάλληλης

ρύθµισης.

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για την πραγµατοποίηση της επιλογής.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Auto continue (Αυτόµατη συνέχιση)

Μπορείτε να καθορίσετε τη συµπεριφορά του εκτυπωτή, όταν το σύστηµα παράγει ένα
σφάλµα µε αυτόµατη δυνατότητα συνέχισης. ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) είναι η προεπιλεγµένη
ρύθµιση.

Επιλέξτε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) εάν επιθυµείτε να εµφανίζεται ένα µήνυµα λάθους για
δέκα δευτερόλεπτα προτού ο εκτυπωτής συνεχίσει αυτόµατα να εκτυπώνει.

Επιλέξτε OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για τη διακοπή της εκτύπωσης κάθε φορά που θα
εµφανίζεται ένα µήνυµα λάθους και µέχρι να πατήσετε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

).

26

Κεφάλαιο 1 Βασικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή

ELWW

background image

Για να ορίσετε την αυτόµατη συνέχεια

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) CONTINUE

(ΣΥΝΕΧΙΣΗ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) CONTINUE

(ΣΥΝΕΧΙΣΗ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή της κατάλληλης

ρύθµισης.

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για την πραγµατοποίηση της επιλογής.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Cartridge low (Χαµηλή στάθµη κεφαλής)

Υπάρχουν δύο επιλογές για την αναφορά της χαµηλής στάθµης της κεφαλής από τον
εκτυπωτή: CONTINUE (ΣΥΝΕΧΙΣΗ) είναι η προεπιλεγµένη τιµή.

Επιλέξτε CONTINUE (ΣΥΝΕΧΙΣΗ) ώστε ο εκτυπωτής να συνεχίσει να εκτυπώνει, ενώ
θα έχει εµφανιστεί µια προειδοποίηση και η κεφαλή εκτύπωσης θα αντικαθίσταται.

Επιλέξτε STOP (∆ΙΑΚΟΠΗ) εάν επιθυµείτε ο εκτυπωτής να διακόψει την εκτύπωση,
µέχρι να αντικαταστήσετε τη χρησιµοποιηµένη κεφαλή εκτύπωσης ή να πατήσετε το
κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

), το οποίο επιτρέπει στον εκτυπωτή να εκτυπώνει, ενώ η

προειδοποίηση εξακολουθεί να εµφανίζεται.

ELWW

Πίνακας ελέγχου

27

background image

Για τη ρύθµιση της αναφοράς σχετικά µε τη χαµηλή στάθµη των αναλώσιµων

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CARTRIDGE (Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ

ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ) LOW (ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CARTRIDGE (Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ

ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ) LOW (ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή της κατάλληλης

ρύθµισης.

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για την πραγµατοποίηση της επιλογής.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Cartridge out (Η κεφαλή εκτύπωσης εξαντλήθηκε)

Ο εκτυπωτής έχει δύο επιλογές για αυτό το στοιχείο µενού.

Επιλέξτε CONTINUE (ΣΥΝΕΧΙΣΗ) ώστε ο εκτυπωτής να είναι σε θέση να συνεχίσει την
εκτύπωση. Εµφανίζεται το µήνυµα προειδοποίησης REPLACE CARTRIDGE
(Αντικαταστήστε την κεφαλή)
µέχρι η κεφαλή εκτύπωσης να αντικατασταθεί. Η
εκτύπωση σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας είναι δυνατό να συνεχιστεί µόνο για ένα
συγκεκριµένο αριθµό σελίδων. Μετά από την ενέργεια αυτή, ο εκτυπωτής διακόπτει την
εκτύπωση µέχρι να αντικαταστήσετε την άδεια κεφαλή εκτύπωσης. Αυτή είναι η
προεπιλεγµένη ρύθµιση.

Επιλέξτε STOP (∆ΙΑΚΟΠΗ) εάν επιθυµείτε ο εκτυπωτής να διακόψει την εκτύπωση,
µέχρι να αντικατασταθεί η άδεια κεφαλή εκτύπωσης.

28

Κεφάλαιο 1 Βασικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή

ELWW

background image

Για τη ρύθµιση της απόκρισης σχετικά µε την εξάντληση της κεφαλής εκτύπωσης

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CARTRIDGE (ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ Ο

ΓΡΑΦΙΤΗΣ) OUT (ΣΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CARTRIDGE (ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ Ο

ΓΡΑΦΙΤΗΣ) OUT (ΣΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή της κατάλληλης

ρύθµισης.

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για την πραγµατοποίηση της επιλογής.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Αποκατάσταση εµπλοκής

Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για τη ρύθµιση της απόκρισης του εκτυπωτή στις
εµπλοκές, συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου µε τον οποίο χειρίζεται ο εκτυπωτής τις
εµπλεκόµενες σελίδες. AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ) είναι η προεπιλεγµένη τιµή.

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ). Ο εκτυπωτής ενεργοποιεί την αποκατάσταση εµπλοκών
αυτόµατα, όταν υπάρχει διαθέσιµη επαρκής µνήµη.

ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Ο εκτυπωτής επαναλαµβάνει την εκτύπωση οποιασδήποτε
σελίδας υπάρχει κατά την εµπλοκή. ∆ιατίθεται πρόσθετη µνήµη, για την αποθήκευση
των τελευταίων σελίδων που εκτυπώθηκαν και η ενέργεια αυτή µπορεί να οδηγήσει στη
συνολική αποτυχία της απόδοσης του εκτυπωτή.

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Ο εκτυπωτής δεν επαναλαµβάνει την εκτύπωση
οποιασδήποτε σελίδας υπήρχε κατά την εµπλοκή. Επειδή δεν χρησιµοποιείται µνήµη για
την αποθήκευση των πιο πρόσφατων σελίδων, µπορεί να βελτιωθεί η συνολική
απόδοση του εκτυπωτή.

ELWW

Πίνακας ελέγχου

29

background image

Για τη ρύθµιση της απόκρισης σχετικά µε την αποκατάσταση εµπλοκής

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση JAM RECOVERY

(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή JAM RECOVERY

(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή της κατάλληλης

ρύθµισης.

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για την πραγµατοποίηση της επιλογής.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

∆ίσκος RAM

Αυτή η επιλογή καθορίζει τον τρόπο ρύθµισης της δυνατότητας δίσκου RAM. Αυτή η επιλογή
είναι διαθέσιµη, µόνο εάν δεν υπάρχει εγκατεστηµένος σκληρός δίσκος και ο εκτυπωτής έχει
τουλάχιστον 8 MB διαθέσιµης µνήµης. Η προεπιλογή είναι AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ).

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ). Ο εκτυπωτής καθορίζει το βέλτιστο µέγεθος του δίσκου RAM µε
βάση το ποσό της διαθέσιµης µνήµης.

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Ο δίσκος RAM απενεργοποιείται, αλλά ένα ελάχιστο τµήµα
του δίσκου RAM είναι ακόµα ενεργό (επαρκές για τη σάρωση µίας σελίδας).

30

Κεφάλαιο 1 Βασικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή

ELWW

background image

Για τη ρύθµιση του δίσκου RAM

1. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να ανοίξετε τα µενού.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

4. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

5. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).

6. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για επισήµανση RAM DISK (∆ΙΣΚΟΣ RAM).

7. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για επιλογή RAM DISK (∆ΙΣΚΟΣ RAM).

8. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΆΝΩ

) ή (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) για την επιλογή της κατάλληλης

ρύθµισης.

9. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για την πραγµατοποίηση της επιλογής.

10. Πατήστε το κουµπί

M

ENU

ΕΝΟΎ

)

, για να κλείσετε το µενού.

Γλώσσα

Εάν LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) εµφανίζεται στα αγγλικά στον πίνακα ελέγχου, εφαρµόστε την
ακόλουθη διαδικασία. ∆ιαφορετικά, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε τον ξανά. Όταν εµφανιστεί το στοιχείο XXX MB, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

). Όταν ανάψουν και οι τρεις φωτεινές ενδείξεις του

πίνακα ελέγχου, αφήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) και εφαρµόστε την ακόλουθη

διαδικασία για τη ρύθµιση της γλώσσας.

Για την επιλογή της γλώσσας

1. Όταν SELECT LANGUAGE (ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ) εµφανίζεται στα αγγλικά, πατήστε το

κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) και περιµένετε µέχρι να εµφανιστεί LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ)

στα αγγλικά.

2. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Κ

ΆΤΩ

) µέχρι να εµφανιστεί η γλώσσα που θέλετε.

3. Πατήστε το κουµπί (κουµπί

Ε

ΠΙΛΟΓΉ

) για την αποθήκευση της γλώσσας που θέλετε.

ELWW

Πίνακας ελέγχου

31