HP LaserJet 4350 Printer series - Stikordsregister

background image

Stikordsregister 45

Stikordsregister

A

adgang til HP Integreret Webserver 3
adgangskoder 3, 32
administratorer

advarsler, opsætte 23
indstillinger for vækningsklokkeslæt 38
logge af 4
logge på 3

advarsler

destinationslister, teste 27
e-mail-konfiguration 22
funktioner 2, 23
konfigurere 24
sende informationssider via e-mail 28

aktivnummer 15
Andre links, område 33, 41
AutoSend 30

B

bakker, diagnosticering 20
bestille

forbrugsvarer 34, 42
harddiske 2

blækpatron. Se tonerkassette
browsere

definerede 1
lukke efter logoff 4
understøttede 3

brugernavn 32

D

Dato og klokkeslæt, skærmbillede 37
destinationslister

oprette 24
slette 28
teste 27

diagnosticering

bakker 20

Diagnosticering, menu 20
DIMM'er, bekræfte installerede 10

E

ekstraudstyr, bekræfte installeret 10
e-mail

advarsler 23
indgående, konfigurere 22
indstillinger 21
informationssider 28
support 43
udgående, konfigurere 22

E-mail-server, skærmbillede 21
enhedens placering 15
enheder, defineret 1
Enhedsstatus, skærmbillede 8
Explorer, understøttede versioner 3

F

Fanen Oplysninger

adgangskodebeskyttelse 3

fejlfinding

instant support 42
Konfigurationsside, skærmbillede 10
produktsupport 43

fejlmeddelelser 13
firewalls 3
fjernkonfiguration 20
Forbrug, skærmbillede 14
forbrugsoplysninger, AutoSend 30
forbrugsvarer

AutoSend, funktion 30
bestille 34, 42
forbrugsoplysning 14
statusside 12

forsyninger. Se forbrugsvarer
funktioner 2

G

genbruge forbrugsvarer 43
gruppeprodukthåndtering 2

H

harddiske, funktioner tilgængelige med 2
hjælp

instant support 42
produktsupport 43

hp instant support 42
HP Integreret Webserver

definerede 1
funktioner 2

HP Jetdirect-printerserver 40
HP Web Jetadmin 2
hukommelse, bekræfte installeret 10
Hændelseslog 13

I

Indstillinger, fane 5, 19
informationssider, e-mail 28
informationsskærmbilleder 7
integreret webserver

definerede 1
funktioner 2

Internet Explorer, understøttede versioner 3
IP-adresse

e-mail-konfiguration 22
finde 3, 15

IT-administratorer

advarsler, opsætte 23
indstillinger for vækningsklokkeslæt 38
logge af 4
logge på 3

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-printerserver 40
Jobannullering, knap 32

background image

46 Stikordsregister

DAWW

K

kassette

bestille 34, 42
forbrugsoplysning 14
status 12

knapper, kontrolpanel 8
konfiguration af indgående e-mail 22
konfiguration af udgående mail 22
Konfigurationsside, skærmbillede 10
Konfigurer enhed, menu 20
Konfigurer enhed, skærmbillede 20
Konqueror, understøttede versioner 3
kontrolpanel

få vist 16
knapper 8
menuer 20

Kontrolpanel, skærmbillede 16
kundesupport

instant 42
produkt 43

L

links 33, 41
log, hændelses 13
logge af 4
logge på 3

M

meddelelser, fejl 13
medieforbrug 14
menuer

HP Integreret Webserver 5
kontrolpanel 20

Microsoft Internet Explorer, understøttede versioner 3
Min servicekontrakt, link 43
Min serviceleverandør, link 43
mobilenheder, udskrive fra 17
Mozilla, understøttede versioner 3

N

navigere 5
nedlukning, indstille vækningsklokkeslæt 38
Netscape Navigator, understøttede versioner 3
netværk

konfigurere 39
understøttede typer 3
Web Jetadmin 2

Netværk, fane 5
Netværk, skærmbilleder 39

O

ofte stillede spørgsmål 43
onlinehjælp

instant support 42
produktsupport 43

Opera, understøttede versioner 3
Oplysninger om enhed, skærmbillede 15, 35
Oplysninger, fane

finde 20

P

papir

forbrug 14
standardformat, indstille 21

Papirhåndtering, menu 20
PCL-dokumenter 17
PDF-filer, udskrive 17

POP3-konfiguration 22
postkassekonfiguration 22
printerserver, HP Jetdirect 40
PRN-filer 17
produkter, defineret 1
produktsupport 43
PS-filer, udskrive 17

R

Rediger andre links, skærmbillede 33, 41

S

Safari, understøttede versioner 3
serienummer 15
server, HP Jetdirect 40
servicekontraktlink 43
serviceudbydere

advarsler, opsætte 23
links til 43
logge af 4
logge på som 3

sidetæller 14
Sikkerhed, skærmbillede 32
sikkerhedsindstillinger

generelt 32

Sprog, skærmbillede 36
standardpapirformat, indstille 21
status

advarsler 23
forbrugsvarer 12
netværk 39
sende informationssider via e-mail 28

Status på forbrugsvarer, skærmbillede 12
strøm, indstille vækningsklokkeslæt 38
support

instant 42
produkt 43

systemkrav 3

T

taster, kontrolpanel 8
TCP/IP-baseret netværk 3
teknisk support

instant 42
produkt 43

tekstfiler, udskrive 17
telefonsupport 43
test af papirgang 20
test, papirgang 20
tidsindstillinger 37
TIL/FRA-plan 38
tonerkassette

bestille 34, 42
forbrugsoplysning 14
status 12

tælling, side 14

U

Udskriv, skærmbillede 17
udskrive filer 17, 18
urindstillinger 37

background image

DAWW

Stikordsregister 47

W

Web Jetadmin 2
webbrowsere

definerede 1
lukke efter logoff 4
understøttede 3

webserver, integreret

definerede 1
funktioner 2

websteder, support

instant 42
produkt 43

Å

åbne HP Integreret Webserver 3

background image

48 Stikordsregister

DAWW

background image
background image

©

www.hp.com

2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.