HP LaserJet 4350 Printer series - Navigering i HP Integreret Webserver

background image

Navigering i HP Integreret Webserver

Du kan navigere gennem skærmbillederne i HP Integreret Webserver ved at klikke på en af
fanerne (Oplysninger eller Indstillinger) og derefter klikke på en af menuerne på
navigationsbjælken, der er placeret til venstre i skærmbilledet.

Følgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skærmbillederne.

Bemærk!

Udseendet af IWS-skærmbillederne kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning,
afhængigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som IT-administratoren har fastlagt.

1

2

5

6

4

3

Nummer IWS-skærmfunktion Beskrivelse

Yderligere oplysninger

Produktnavn og
IP-adresse

Få vist produktnavnet og IP-adressen.

Faner

Fanen
Oplysninger

Få vist oplysninger om
produktet. Du kan ikke
konfigurere produktet ved hjælp
af skærmbillederne under denne
fane.

Se

"Visning af produktstatus fra

informationsskærmbillederne" på
side 7

.

Fanen
Indstillinger

Brug funktionerne under denne
fane til at konfigurere produktet.

Se

"Konfiguration af produktet fra

skærmbillederne under Indstillinger"
på side 19

.

Fanen Netværk

Få vist netværksstatus, og
konfigurer produktets
netværkskort.

Se

"Håndtering af

netværkshandlinger fra
netværksskærmbillederne" på
side 39

.

Menuer

Forskellige menuer
under hver fane

Klik på en fane for at få vist
menuerne.

1

2

3

background image

6 Oversigt

DAWW

Andre links

hp instant
support

Opret forbindelse til et sæt
webressourcer, som hjælper dig
med at løse problemer og
beskriver, hvilke yderligere
tjenester der er tilgængelige for
dit HP-produkt.

Se

"Brug af Andre links som en

ressource" på side 41

.

Se

"hp instant support" på

side 42

.

Se

"Produktsupport" på side 43

.

Se

"Min serviceleverandør og Min

servicekontrakt" på side 43

.

Bestil
forbrugsvarer

Brug internettet til at bestille
originale HP-forbrugsvarer til dit
HP-produkt.

Produktsupport

Brug produktspecifik hjælp på
HP’s websted til at løse et
problem.

Log ind/Log af

Forskellige for hver
brugertype

Log på som IT-administrator
eller serviceudbyder.

Se

"Login og logoff" på side 3

.

Skærmbillede

Forskelligt indhold
i hver menu

Klik på en menu for at få vist et
skærmbillede.

Se

"Visning af produktstatus fra

informationsskærmbillederne" på
side 7

.

Se

"Konfiguration af produktet fra

skærmbillederne under
Indstillinger" på side 19

.

Se

"Håndtering af

netværkshandlinger fra
netværksskærmbillederne" på
side 39

.

Nummer IWS-skærmfunktion Beskrivelse

Yderligere oplysninger

4

5

6

background image

DAWW

7

2