HP LaserJet 4350 Printer series - Oplysninger om enhed

background image

Oplysninger om enhed

Brug skærmbilledet Oplysninger om enhed til at angive et navn efter eget valg til produktet,
tildele et aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn på kontaktperson og produktets fysiske
placering. Produktets IP-adresse, produktnavnet, produktnummeret og serienummeret findes
også på dette skærmbillede.

Bemærk!

Hvis du foretager ændringer på skærmbilledet Oplysninger om enhed, skal du klikke på Anvend
for at gemme ændringerne.

De oplysninger, som angives her, vises på skærmbilledet Oplysninger om enhed, der kan åbnes
under fanen Oplysninger. Oplysningerne vises også i e-mail-meddelelser, der sendes fra
produktet. Dette kan være nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at påfylde forbrugsvarer
eller løse et problem.

background image

36 Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger

DAWW