HP LaserJet 4350 Printer series - Brug af skærmbilledet Advarsler sammen med et produkt

background image

Brug af skærmbilledet Advarsler sammen med et produkt

Dette afsnit indeholder oplysninger om disse advarselsfunktioner:

"Sådan konfigureres advarsler" på side 24

"Sådan testes en destinationslistes konfiguration" på side 27

"Sådan slettes destinationer og destinationslister" på side 28

Sådan konfigureres advarsler

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister
med op til 20 modtagere på hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire
e-mail-adresser.

1

Gør et af følgende:

• Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke på Ny destinationsliste.

-Eller-

• Hvis du vil ændre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke på Rediger ud for den

liste, som du vil ændre.

Nummer Område af

skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i HP

Integreret Webserver" på side 5

.

Oversigt over
destinationslister

Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer.

Rediger

Klik på knappen for at foretage ændringer af destinationen eller
destinationslisten.

Test

Klik på knappen for at sende en testadvarsel til destinationen
eller destinationslisten.

Slet

Klik på knappen for at slette destinationen eller
destinationslisten.

Ny destinationsliste

Klik på knappen for at definere indstillingerne for en ny
destinationsliste for advarsler.

1

2

3

4

5

6

background image

DAWW

Advarsler 25

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, vil det skærmbillede, der vises, ligne det,
der er vist i følgende illustration.

background image

26 Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger

DAWW

2

Indtast et navn under Listenavn, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor
der er installeret permanente lagerenheder. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed,
skal du fortsætte til trin 3).

3

Indtast e-mail-adressen på de personer, der skal modtage advarsler. I store miljøer kan
systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere, URL-adresser (Universal
Resource Locators) og mobile enheder for at få udvidede advarsler. Tilføj flere destinationer
ved at adskille de enkelte destinationer med et komma eller et semikolon.

4

Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne
destinationsliste. (Klik på Vis alle advarsler, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er
tilgængelige for produktet).

5

Angiv grænseværdien for de individuelle advarsler, hvor det kræves.

Grænseværdien for serviceadvarsler og papirgangadvarsler er et brugerdefineret antal
minutter. En hændelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail-
advarselsmeddelelse. Du kan f.eks. angive grænseværdien for advarslen "Bakke åben" til
10 minutter for at give en person mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt
papir i bakken eller efter afhjælpning af et papirstop.

6

Vælg de vedhæftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse
vedhæftede filer kan omfatte sidernen Status på forbrugsvarer, Side for forbrug,
Konfigurationsside, Hændelseslog og XML-data. (Gå til fanen Oplysninger for at se
eksempler på siderne). Indstillingen XML-data skal vælges, hvis en af de destinationer, du
har valgt til at modtage advarsler, er et automatiseret computersystem. Hvert element, du
vælger, vedhæftes e-mailen. Hvis du f.eks. vælger Side for forbrug og Hændelseslog, vil
du modtage én e-mail-meddelelse med to vedhæftede filer, én for hvert valg. Hvis du også
vælger indstillingen XML-data, vil du modtage en e-mail-meddelelse med tre vedhæftede
filer – en vedhæftet fil for forbrugssiden i HTML, en for hændelsesloggen i HTML og en
tredje, der består af oplysninger om instant support i en vedhæftet tekstfil med filtypenavnet
.XML.

7

Klik på Anvend for at gemme oplysningerne.

8

Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination.

Bemærk!

Se

"Sådan testes en destinationslistes konfiguration" på side 27

, hvis du vil teste en

destinationslistes konfiguration.

background image

DAWW

Advarsler 27

Sådan testes en destinationslistes konfiguration

Anvend følgende fremgangsmåde, hvis du vil teste konfigurationen af destinationslisten.

1

Klik på knappen Test ud for den destinationsliste, der skal testes.

Følgende vindue vises. (Denne illustration viser skærmbilledet fra et system, hvor der er
installeret en permanent lagerenhed. Hvis der ikke er installeret en permanent lagerenhed,
kan der kun testes én destination fra dette vindue).

2

Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du vælge de destinationer, der skal
testes.

background image

28 Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger

DAWW

3

Afsenderadressen er produktets e-mail-adresse. Skriv din e-mail-adresse i feltet
Afsenderadresse, hvis du vil modtage en meddelelse om de fejl, der eventuelt genereres
fra testadvarslen (f.eks. for at blive underrettet om en forkert destinationsadresse).

4

Angiv eventuelt yderligere oplysninger, som, du ønsker, skal vises i begyndelsen af en
e-mail-advarselsmeddelelse i tekstfeltet Dine noter (valgfrit).

5

Klik på OK.

Sådan slettes destinationer og destinationslister

Du kan slette en destination eller destinationsliste ved at klikke på knappen Slet ud for den
destination eller destinationsliste, som du vil slette. Klik på OK for at bekræfte sletningen.