HP LaserJet 4350 Printer series hjælp

background image

hp integreret webserver

LaserJet 4250/4350 Series

hp

hp LaserJet 2400 Series

use

brug

background image
background image

HP

Integreret Webserver

Brugervejledning

background image

ii

DAWW

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,
uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt for
såvidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til
loven om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden
forudgående varsel.

De eneste garantier, der ydes for HP-produkter
og -tjenester, er anført i de udtrykkelige
erklæringer om begrænset garanti, der følger
med sådanne produkter og tjenester. Intet heri
skal fortolkes som en yderligere garanti. HP er
ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl
eller udeladelser heri.

EWS v. 8.1

Edition 1, 6/2004

Varemærker

Adobe® og PostScript® er varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er amerikanske
varemærker tilhørende Microsoft Corp.

background image

DAWW