HP LaserJet 4350 Printer series - Výběr tiskového média

background image

Výběr tiskového média

Tiskárna akceptuje různá tisková média, jako jsou samostatné listy papíru včetně až 100%
recyklovaného dřevitého papíru, obálky, štítky, fólie a papír vlastního formátu. Vlastnosti jako
gramáž, složení, hrubost a obsah vlhkosti jsou důležité faktory, které ovlivňují výkon tiskárny
a výstupní kvalitu. Papír, který nesplňuje požadavky uvedené v této příručce, může způsobit
následující potíže:

nízká kvalita tisku,

častější uvíznutí papíru,

předčasné opotřebení tiskárny vyžadující opravu.

Poznámka

Některé typy papíru mohou vyhovovat všem zásadám v této příručce a přesto nebudou
přinášet uspokojivé výsledky. Pravděpodobnou příčinou je nesprávná manipulace s
papírem, nevhodná teplota a vlhkost nebo další podmínky, na které společnost Hewlett-
Packard nemá vliv. Než nakoupíte větší množství papíru, ujistěte se, že tento papír vyhovuje
požadavkům uvedeným v této Uživatelské příručce a v Příručce HP LaserJet Printer Family
Print Media Guide
, kterou lze načíst z adresy

http://www.hp.com/support/ljpaperguide

. Než

nakoupíte větší množství papíru, vždy tento papír nejprve vyzkoušejte.

UPOZORNĚNÍ

Používání médií, která nevyhovují specifikacím společnosti HP, může způsobit problémy s
tiskárnou, které budou vyžadovat opravu. Na takovou opravu neposkytuje firma Hewlett-
Packard záruku ani servisní smlouvu.